3392/KL/04

Vapauttava

Savonmaa mainitsi vangitsemisoikeudenkäynnistä kertoneessa uutisessa surmasta epäiltyjen 18- ja 20-vuotiaiden miesten nimet. Vangitut olivat kuulusteluissa myöntäneet osallisuutensa tapahtuneeseen. Vangittujen nimien kertominen ehkäisi epäilyjen kohdistumisen sivullisiin. Vapauttava.

Savonmaa julkaisi 7.7.2004 uutisen vangitsemisoikeudenkäynnistä otsikolla ”Silmitön väkivalta järkytti kaupunkilaiset / Nuorukaisen surmaajat vangittiin”. Uutisessa mainittiin vangituiksi julistettujen 18- ja 20-vuotiaiden miesten nimet. Jutun mukaan he olivat kuulusteluissa myöntäneet osallistuneensa kuolemaan johtaneeseen tappeluun. KANTELUKantelijan, toisen vangituksi julistetun miehen äidin mukaan nimiä ei olisi pitänyt julkaista. Äidin mielestä lehti ei ole ottanut huomioon sitä haittaa, minkä se aiheutti vangituille ja heidän lähiomaisilleen. Äiti vaatii asiaan oikaisua ja yhteneväisen käytännön laatimista. LEHDEN VASTAUSSavonmaan päätoimittaja Launo Päivätie toteaa rikoksesta vangittujen nimien julkaisemisen liittyneen paikkakunnalla poikkeuksellista huomiota ja yleisöreagointia herättäneeseen, kuolemaan johtaneeseen pahoinpitelyyn.Päätoimittajan mielestä vangittujen nimien julkaiseminen oli perusteltua ottaen huomioon rikoksen seurausten vakavuus sekä se, että rikos oli pääosin selvitetty eikä syyllisyydestä ollut kiistaa. Vaikka pahoinpitelyllä oli ollut paljon silminnäkijöitä, tapahtumasta lähti vellomaan huhuja, joissa tekijöiksi nimettiin useita siihen täysin osattomia nuoria. Päätoimittajan mukaan huomattava yleinen etu vaati, että huhuissa syyllisiksi leimatut syyttömät vapautettiin syytöksistä.RATKAISUJournalistin ohjeiden 26. kohdan mukaan nimen tai muiden tunnistamistekijöiden julkaiseminen rikoksia käsiteltäessä on perusteltua vain kun sillä on huomattavaa yleistä merkitystä. Henkilöllisyyttä ei yleensä tule paljastaa ennen tuomioistuinkäsittelyä, elleivät teon laadusta ja tekijän asemasta johtuvat painavat syyt sitä puolla. Neuvosto toteaa lehden julkaisseen surmasta epäiltyjen miesten nimet vangitsemisoikeudenkäynnin jälkeen. Rikos oli erittäin vakava, ja se oli tapahtunut julkisella paikalla. Jutun mukaan vangitut olivat kuulusteluissa myöntäneet osallisuutensa tapahtuneeseen. Neuvoston antaman periaatelausuman mukaan nimen paljastaminen voi olla perusteltua myös, jos tekijän henkilöllisyyden suojaaminen saattaisi syyttömän epäilyksenalaiseksi. Tässä tapauksessa teot olivat herättäneet paikkakunnalla suurta yleistä huomiota. Vangittujen nimien kertominen ehkäisi epäilyjen kohdistumisen sivullisiin. Näiden seikkojen vuoksi nimien julkaiseminen oli neuvoston mielestä perusteltua. Näin ollen Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Savonmaa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.