3388/SL/04

Langettava

Lapin Kansa julkaisi sähköpostitse saamansa nekrologin. Lehti ”korjasi” sukunimen Vuolo muotoon Vuollo, joka on tunnetumpi lappilainen sukunimi. Sekä kirjoittajan että vainajan nimi olivat väärin. Lehti ei oikaissut virhettä, vaikka sai siitä tiedon heti julkaisun jälkeen. Neuvoston kannan mukaan lehden olisi pitänyt oikaista asiavirhe, vaikka se johtui inhimillisestä erehdyksestä. Langettava. Vanhat ohjeet.

KANTELULapin Kansa julkaisi 10.7.2004 kantelijan kirjoituksen, jonka tämä oli laatinut kuolleen äitinsä muistolle. Kantelija oli lähettänyt kirjoituksensa lehteen sähköpostitse. Lehti oli muuttanut vainajan ja kirjoittajan sukunimen väärään muotoon. Sukunimi on Vuolo, mutta lehdessä se julkaistiin muodossa Vuollo. Se on erään toisen lapinlääniläisen suvun nimi.Lehti ei oikaissut virhettä, vaikka kantelija ilmoitti siitä heti 12.7.2004. Kantelija ihmettelee myös sitä, miksi lehti kieltäytyi julkaisemasta hänen äitinsä valokuvaa muistokirjoituksen yhteydessä.LEHDEN VASTAUSLapin Kansan päätoimittaja Heikki Tuomi-Nikula toteaa, että vainajaa koskeva nimivirhe oli erehdys. Muistokirjoitusta käsitellyt toimittaja ei tunnistanut Vuoloa lappilaiseksi nimeksi vaan piti itsestään selvänä, että kyse on Lapissa yleisestä Vuollo-nimestä. Toimittaja korjasi nimen Vuolloksi, ja korjaus ulottui jutun kirjoittaneeseen kantelijaan asti. Hyväntahtoinen korjaus muuttui valitettavaksi virheeksi. Päätoimittajan mukaan lehden periaatteena on, että se julkaisee kaikkien lehden levikkialueella vaikuttaneiden vainajien kuvat, jotka lehteen lähetetään. Loma-aikana ohjeistus oli jäänyt puutteelliseksi. RATKAISUJournalistin ohjeiden 10. kohdan mukaan asiatiedot on tarkistettava niin hyvin kuin mahdollista, myös silloin kun ne on jo aiemmin julkistettu. Ohjeiden 18. kohdan mukaan virheellinen tieto on viipymättä oikaistava joko oma-aloitteisesti tai asianomaisen sitä vaatiessa. Kantelija oli lähettänyt lehdelle äitiään koskeneen muistokirjoituksen. Ennen julkaisemista lehti oli muuttanut sekä äidin että kantelijan nimen virheelliseen muotoon.Neuvoston mielestä kyse oli asiavirheestä. Lehden olisi pitänyt oikaista se, vaikka virhe johtui inhimillisestä erehdyksestä. Muistokirjoitukseen liitetyn kuvan julkaisematta jättäminen ei ollut hyvän journalistisen tavan vastaista.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Lapin Kansa on rikkonut hyvää journalistista tapaa, ja antaa lehdelle huomautuksen oikaisun laiminlyömisestä.