3380/SL/04

Vapauttava

Iltalehti julkaisi uutisen erään talon julkisivuremontista. Jutussa kerrottiin yksityiskohtaisesti remontista ja sen kustannuksista. Tiedot eivät olleet arkaluontoisia. Asiassa ei ole osoitettu, että toimittaja olisi hankkinut tiedot hyvän journalistisen tavan vastaisesti. Vapauttava.

Iltalehti julkaisi 9.4.2004 uutisen julkisivuremontista talossa, jossa asuu valtioneuvoston jäsen. Jutussa kerrottiin yksityiskohtaisesti remontista ja sen kustannuksista. Kirjoituksen otsikkona oli ”N:n kotitalossa kallis remontti”. Jutusta ilmeni, että kyse oli ”espoolaisen lähiön merellisessä maisemassa sijaitsevasta kerrostalosta”, nimeltä mainitun ministerin kotitalosta. Remontin kustannuksiksi kirjoituksessa arvioitiin 72 neliön kokoiselle asunnolle noin 17 000 euroa. KANTELUKantelijan mukaan toimittaja ei ole noudattanut hyvää journalistista tapaa tietoja hankkiessaan. Lehti on puolestaan loukannut talon osakkaiden yksityisyyttä julkaisemalla heidän velkatietojaan.Kantelija kertoo, että tapaus alkoi puhelinsoitolla taloyhtiön puheenjohtajalle. Tämä siirsi puhelun remontin valvojalle. Kummallakaan ei ollut kantelun mukaan aavistustakaan, että soittaja oli toimittaja ja että kysymyksessä oli lehdessä julkaistava haastattelu. Soittaja oli esitellyt itsensä nimeltä, mutta ei ollut maininnut mistä soittaa. Hän oli esiintynyt asunnonostajana ja halunnut tietää remontin kustannuksista. Tapauksen jälkeen valvoja soitti Jari Kupiaiselle, joka väitti esitelleensä itsensä Iltalehden toimittajaksi. Näin ei ollut kantelun mukaan kuitenkaan tapahtunut.Kantelija toteaa, että taloyhtiön osakkaat ovat ministeriä lukuun ottamatta yksityishenkilöitä. Vaikka velkatiedot eivät olekaan varsinaisesti salaisia, niiden julkaiseminen ei ole hyvän tavan mukaista.LEHDEN VASTAUSIltalehden vastaava päätoimittaja Petri Hakala kertoo toimittaja Jari Kupiaisen soittaneen kantelijan matkapuhelimeen ja esitelleen itsensä lausahduksella ”Iltalehdestä Jari Kupiainen päivää”. Kantelija oli ojentanut puhelimen julkisivuremontin valvojalle enempää kyselemättä. Päätoimittajan mukaan ministerin asuman talon julkisivun kunnostaminen on yleisesti merkittävä asia. Osaa valvojan kertomista tiedoista ei julkaistu eikä jutussa mainittu, kuka tiedot kertoi. RATKAISUJournalistin ohjeiden 14. kohdan mukaan tiedot on hankittava avoimesti ja rehellisin keinoin. Ohjeiden 24. kohdan mukaan yksityiselämään kuuluvia, asianomaiselle tai hänen lähiomaisilleen haitallisia seikkoja ei pidä julkaista, ellei niillä ole yleistä merkitystä. Neuvosto toteaa osapuolten esittäneen toisilleen vastakkaiset kertomukset siitä, miten toimittaja oli esitellyt itsensä yhteydenottotilanteessa. Kertomusten ristiriitaisuuden vuoksi neuvosto ei ottanut kiistaan kantaa. Neuvoston mielestä asiassa ei ole kuitenkaan osoitettu, että toimittaja olisi hankkinut tietoja hyvän journalistisen tavan vastaisesti. Toimittaja oli kysynyt remontista ja sen kustannuksista remontin valvojalta. Toimittaja julkaisi saamansa tiedot mainitsematta nimeltä niiden antajaa. Jutussa ei paljastettu yksityishenkilöiden velkatietoja, vaikka siinä arvioitiinkin remontin asuntokohtaisia kustannuksia. Tiedot eivät olleet arkaluontoisia.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ja toimittaja Jari Kupiainen eivät ole rikkoneet hyvää journalistista tapaa.