3373/PL/04

Vapauttava

Janakkalan-Rengon Sanomat julkaisi yleisönosastollaan kirjoituksen, johon sisältyi kantelijaa henkilökohtaisesti loukkaava kohta. Lehden päätoimittaja pahoitteli myöhemmin kirjoituksen julkaisemista, sekä lehdessä että henkilökohtaisesti. Vapauttava.

Janakkalan-Rengon Sanomat julkaisi 26.5.2004 yleisönosastollaan kirjoituksen, jossa kirjastonhoitaja arvosteli voimakkain sanoin kirjastotoimenhoitajaa.Kritiikin kohteeksi joutui myös useita muita henkilöitä, muun muassa kantelija. Kohta, jossa kirjoittaja tulkitsi kirjastotoimenhoitajan näkemyksiä eri henkilöistä, oli kantelijaa henkilökohtaisesti loukkaava. KANTELUKantelija toteaa, että hänen henkilöllisyyttään käsiteltiin kirjoituksessa nimeltä mainiten asiaan kuulumattomalla tavalla. Kirjoitus loukkaa kantelijan ihmisarvoa ja kunniaa.Kantelija kertoo, että hänelle ei varattu mahdollisuutta tutustua kirjoitukseen ennen sen julkaisemista. LEHDEN VASTAUS Janakkalan-Rengon Sanomien päätoimittajan Jarmo Loponen toteaa, että kantelijan henkilöllisyys tuli kirjoituksessa esille asiaankuulumattomalla tavalla. Päätoimittajan mukaan kirjoitus pääsi Lukijan kulma –palstalle hänen huolimattomuuttaan, ikään kuin työtapaturmana. Hän on esittänyt tapahtuneesta pahoittelun ja anteeksipyynnön sekä lehden sivuilla että henkilökohtaisesti. RATKAISUJournalistin ohjeiden 23. kohdan mukaan kaikkien ihmisarvoa ja kunniaa on suojattava.Neuvosto toteaa kirjoittajan tuoneen mielipiteensä julki lehden yleisönosastolla. Niissä on vakiintuneesti hyväksytty kärjekkäämpiä ja hätkähdyttävämpiä ilmaisuja kuin tavanomaisessa toimituksellisessa tekstissä. Toisaalta hyvä journalistinen tapa edellyttää, että yksittäistä ihmistä suojataan henkilökohtaisilta loukkauksilta. Neuvoston mielestä yleisönosastokirjoitus oli kantelijaa käsitelleissä kohdissa häntä henkilökohtaisesti loukkaava.Neuvosto toteaa, että lehden päätoimittaja on pahoitellut kirjoituksen julkaisemista sekä lehden sivuilla että henkilökohtaisesti. Näin ollen neuvosto katsoo lehden menettelyä kokonaisuudessaan arvioituaan, että lehti on toiminut hyvän journalistisen tavan mukaisesti.