3366/AL/04

Langettava

Katso!-lehti julkaisi silminnäkijähavaintoihin perustuneen uutisen julkisen raittiuslupauksen tehneen kansanedustajan väitetystä alkoholinkäytöstä. Kannen otsikosta sai virheellisen vaikutelman, että kansanedustaja olisi myöntänyt juomisen. Lisäksi kannessa väitettiin varauksettomasti, että kansanedustaja oli ”retkahtanut”. Langettava.

Katso!-lehti julkaisi 13.5.2004 uutisen kansanedustaja Tony Halmeen väitetystä alkoholinkäytöstä. Kansitekstien mukaan ”Kansanedustajan itsekuri petti / Halme retkahti / Tony myöntää: Olin terassilla”. Sisäsivun jutussa kerrottiin, että Halme oli nähty viikonloppuna ravintolan terassilla oluttuopin ääressä. Nimettömän lähteen mukaan ”Tony nautti tuopillista olutta”. Kirjoituksen otsikkona oli ”Tony Halmeen tipaton kausi päättyi / Tony kiistää juomisen / Hyvästi selvät päivät!”.KANTELUKantelijan, kansanedustaja Tony Halmeen mukaan lehden julkaisema tieto on perätön. Toimittaja oli kysynyt kantelijalta ennen jutun ilmestymistä, oliko tämä juonut kyseisellä terassilla olutta. Kantelija oli vastannut kieltävästi. Tästä huolimatta otsikoissa ja jutussa väitettiin, että hän oli juonut. Kantelu kohdistuu kannen ja jutun tietojen virheellisyyteen sekä lähdekritiikin puutteeseen.LEHDEN VASTAUSKatso!-lehden vastaava päätoimittaja Markku Veijalainen toteaa kantelijan olevan julkisuuden henkilö, joka on tuonut esille itseään ja mielipiteitään vuosikausien ajan eri tiedotusvälineissä. Hän on kansanedustaja, joka sinällään antaa oikeuden arvioida hänen julkisuudessa antamiaan lupauksia muun muassa alkoholikäyttöään koskevissa asioissa. Kantelija on ilmoittanut lopettaneensa alkoholinkäytön kokonaan. Päätoimittajan mukaan lehdellä ei ollut eikä ole mitään syytä epäillä, etteikö uutisointi pitäisi kaikilta osin paikkansa. Toisaalta kokonaisuudesta käy näyttävästi ilmi kantelijan oma kanta uutiseen. Päätoimittaja toteaa, että artikkelia ei ole kirjoitettu loukkaavassa tarkoituksessa eikä loukkaavaan tyyliin. Päinvastoin siinä tuotiin korostetusti esille, että kyse ei ollut mistään varsinaisesta juopottelusta. Tämä ei kuitenkaan päätoimittajan mukaan poista sitä, että kantelija on luopunut absolutismista. Neuvoston lisäselvityspyyntöön antamassaan vastauksessa päätoimittaja toteaa, että uutisointi perustui silminnäkijähavaintoihin, joita on pidetty luotettavina. Kannen otsikoilla oli sisällössä kate.RATKAISUJournalistin ohjeiden 9. kohdan mukaan tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Ohjeiden 12. kohdan mukaan otsikoilla, kansiteksteillä ja muilla esittelyillä on oltava sisällössä kate.Neuvosto toteaa, että kantelun kohteena oleva kirjoitus koski kansanedustajaa, joka on julkisuudessa ilmoittanut lopettaneensa alkoholinkäytön. Lehden kertoman mukaan uutisointi perustui silminnäkijähavaintoihin. Sisäsivulla olleessa jutussa kansanedustaja kiisti juomisen. Lehden kannessa juttua kuitenkin myytiin otsikolla ”Tony myöntää: Olin terassilla”. Tästä sai neuvoston mielestä virheellisen vaikutelman, että kantelija olisi myöntänyt juomisen. Lisäksi kannen otsikossa väitettiin varauksettomasti, että kantelija oli ”retkahtanut”. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Katso!-lehti on rikkonut hyvää journalistista tapaa, ja antaa lehdelle huomautuksen.