3356/MTV/04

Vapauttava

MTV3 esitti erään yhtiön mainoksen kyseisestä yhtiöstä kertoneen ohjelman yhteydessä. Mainoksen ja ohjelman raja oli selkeä. Toisen ohjelman tekemiseen oli osallistunut ohjelmassa esitellyn yhtiön omistajasukuun kuuluvia henkilöitä. Tekijöiden ja aiheen välinen yhteys oli niin etäinen, että se ei muodostanut sukuun kuuluville henkilöille estettä osallistua ohjelman valmistamiseen. Vapauttava.

KANTELUMTV3 esitti huhtikuussa 2004 kuusiosaisen dokumenttisarjan ”Suvussa on yritystä”. Kahvialan yhtiöstä kertoneen jakson yhteydessä esitettiin yhtiön kahvimainos. Kantelija pyytää neuvostolta näkemystä menettelyn korrektiudesta. Sarjaan kuului myös kuitumateriaalien valmistajaa käsitellyt ohjelma ”Metsästä maailmalle”. Kantelijan mukaan sen tuotantoon osallistuneet henkilöt ovat yhtiön omistajia. Heillä on kantelijan mielestä asiassa taloudellinen intressi, koska yhtiö on tarkoitus listata pörssiin. Kantelija pyytää neuvostoa tutkimaan, onko kyseisen kytkennän olemassa ollessa ollut eettisesti oikein lähestyä perheeseen ja sen etuihin liittyvää aihetta ja olisiko kytkentä pitänyt mainita ohjelmassa.MTV OY:N JA OHJELMAN TUOTTAJAN VASTAUKSETMTV Oy:n vastaavan päätoimittajan Merja Ylä-Anttilan mukaan kantelussa mainitun kahvialan yhtiön mainoksen sijoittamisella kyseistä yhtiötä koskeneen jakson yhteyteen ei ole rikottu mainostamiseen liittyviä säännöksiä. Missään säännöstöissä ei ole kielletty mainosten sijoittamista millään kriteereillä minkään ohjelman lomaan. Metsästä maailmalle –ohjelman valmistamiseen osallistui kolme henkilöä, joista kaksi kuuluu ohjelmassa käsitellyn yhtiön sukuun. He työskentelivät Jörn Donner Productions’ille, joka tuotti ohjelman. MTV Oy tarkasti ohjelman asiasisällön ja totesi sen täyttävän journalistiset kriteerit. Ohjelma oli uusinta vuodelta 2001.Omassa vastauksessaan tuottaja Jörn Donner kertoo, että idea sarjaan syntyi hänen ja hänen monivuotisen yhteistyökumppaninsa yhteistyön tuloksena. Yhteistyökumppani, kantelun kohteena olevan ohjelman ohjaaja, sai käyttöönsä ennenäkemätöntä yksityistä arkistomateriaalia. Donnerin mukaan ohjaaja on vapaa käyttämään omia tai toisten sukulaisia tuotantoapureinaan, jotta lopputulos olisi mahdollisimman hyvä.RATKAISUJournalistin ohjeiden 7. kohdan mukaan ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selkeänä. Ohjeiden 2. kohdan mukaan journalistin ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtainen hyötymisen mahdollisuus. Neuvosto toteaa kantelun ensimmäisen osan koskevan kahvialan yhtiön mainoksen esittämistä kyseisestä yhtiöstä kertoneen ohjelman yhteydessä. Mainos esitettiin mainoskatkolla, joka oli erotettu ohjelmasta kanavatunnuksilla. Kyse oli normaalista mainoksesta, joka erottui ohjelmasta myös sisällöltään. Neuvoston mielestä mainoksen ja ohjelman raja oli selkeä. Kantelun toinen osa kohdistuu ohjelman tekijöiden ja aiheen väliseen kytkentään. Ohjelman aiheena oli pääosin suvun omistuksessa oleva julkinen osakeyhtiö, joka on ilmoittanut suunnitelmistaan listautua pörssiin lähitulevaisuudessa. Ohjelmassa kerrottiin Suomen teollistumisesta, yhtiön historiasta ja nykytilasta sekä sen listautumissuunnitelmista. Ohjelman tekemiseen oli osallistunut yhtiön omistajasukuun kuuluvia henkilöitä. Neuvosto toteaa, että aiheeseen saattoi liittyä hyötymisen mahdollisuus. Tekijöiden ja aiheen välinen yhteys oli neuvoston mielestä tässä tapauksessa kuitenkin niin etäinen, että se ei muodostanut sukuun kuuluville henkilöille estettä osallistua ohjelman valmistamiseen. Ohjelmassa olisi ollut kuitenkin hyvä mainita tekijöiden ja ohjelman aiheen välinen kytkentä.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV3 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.