3355/SL/04

Vapauttava

Maaseudun Tulevaisuus kertoi uutisessaan asiakaspalautteen julkitulosta, jonka on koettu loukanneen vastaajien tietosuojaa. Lomasihteerinä työskennelleen kantelijan kerrottiin irtisanoutuneen tapahtuneen jälkeen. Häntä kuultiin uutisessa, ja hän oli saanut tekstin tarkistettavakseen ennen julkaisemista. Lisäksi lehti julkaisi hänen vastineensa, jossa myös uutisen epätarkkuudet olivat tulleet oikaistuiksi. Vapauttava.

Maaseudun Tulevaisuus kertoi uutisessaan 14.4.2004 viljelijöille ja lomittajille tehdyn kyselyn tulosten julkistamisesta. Jutun mukaan julkistamistavan on koettu loukanneen vastaajien tietosuojaa. Otsikkona oli ?Lomituksen tietosuojan loukkaus kuohuttaa Yli-Iissä / Paikallisyksikkö julkisti vahingossa henkilöarviot?.Lomasihteerinä työskennellyt kantelija selosti ja pahoitteli tapahtunutta kirjoituksessa. Hänen kerrottiin irtisanoutuneen, mutta ?omien sanojensa mukaan ero ei liity asiakaspalautteen lipsahdukseen?. Uutisesta ilmeni, että kunnan johto ei ollut vaatinut kantelijan eroa. Sen sijaan juttua varten kuullun viljelijän mukaan asiakaspalautteen julkitulo oli ollut sen luokan skandaali, että kantelija ei voi jatkaa työssään. Lehti julkaisi kantelijan vastineen.KANTELUKantelija kertoo saaneensa uutisen tekstin etukäteen tarkistettavakseen. Hän oli merkinnyt siihen korjattavat kohdat. Lehti ei ollut kuitenkaan tehnyt kantelijan pyytämiä muutoksia. Siksi juttuun oli jäänyt virheitä. Lisäksi uutisessa kerrottiin kantelijan irtisanoutumisesta. Sen mainitsemisen kantelija oli kieltänyt, koska kyse oli hänen yksityisasiastaan. LEHDEN VASTAUSMaaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja Lauri Kontro toteaa, että lomituksen piirissä työskenteleviä koskee salassapitovelvollisuus. Nyt tätä velvollisuutta oli loukattu. Asia oli noussut esille paikallisten tuottajayhdistysten kevätkokouksissa. Kyse oli siten paikkakunnalla hyvin tiedossa olevasta tapahtumasta. Lehti teki asiasta uutisen, johon se haastatteli kantelijaa. Tämä sai tarkistaa jutun, ja hänen siihen tekemänsä huomautukset otettiin pääosin huomioon. Kyselyn laajuutta koskenut tieto jäi kiireessä korjaamatta, mutta asia ei ollut uutisen kannalta olennainen. Kirjoituksen tietolähteenä oli toimitukseen yhteyttä ottanut viljelijäKantelijan irtisanominen mainittiin, koska sen katsottiin olevan tärkeä tieto lomituspalvelujen hakijoille. Asia oli yleisesti tiedossa, eikä sen kertominen loukannut kantelijan yksityisyyttä. Lehti julkaisi kantelijan ja paikallisyksikön lomittajien vastineet 30.4. RATKAISUJournalistin ohjeiden 16. kohdan mukaan haastateltavan pyyntöön tarkistaa lausumansa ennen julkaisemista on syytä suostua asiatietojen varmistamiseksi. Tarkistamisella ei kuitenkaan saa luovuttaa journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolelle. Ohjeiden 24. kohdan mukaan yksityiselämään kuuluvia, asianomaiselle tai hänen lähiomaisilleen haitallisia seikkoja ei pidä julkaista, ellei niillä ole yleistä merkitystä.Neuvosto toteaa, että kantelija oli saanut uutisen tarkistettavakseen ennen sen julkaisemista. Tekstiä tarkistaessaan kantelija oli vaatinut, että siinä ei saa kertoa hänen irtisanoutumisestaan. Neuvoston haastattelusta antaman periaatelausuman mukaan haastateltava voi tarkistaa tavallisesti vain omien lausumiensa asiasisällön. Haastateltava voi korjata lausumiinsa sisältyviä asiatietoja ja oikaista selvät väärinkäsitykset. Laajempia muutoksia toimituksen ei tarvitse hyväksyä, ellei muusta ole sovittu.Neuvosto toteaa, että yksittäisen työntekijän työsuhde ja sen päättyminen kuuluvat yleensä työntekijän yksityiselämän suojan piiriin. Tässä tapauksessa kantelijan irtisanoutumisesta kertomiselle oli kuitenkin riittävät perusteet. Tiedolla henkilöarvioiden julkistamisesta oli yleistä merkitystä, ja kantelijan irtisanoutuminen tapahtuneen jälkeen oli tosiasia.Kantelijalle oli varattu mahdollisuus kommentoida tapahtunutta uutisessa. Tässä yhteydessä hän oli saanut kertoa, että hänen irtisanoutumisensa ei johtunut henkilöarvioiden julkistamisesta. Lisäksi lehti oli julkaissut hänen vastineensa, jossa myös uutisen epätarkkuudet olivat tulleet oikaistuiksi.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Maaseudun Tulevaisuus ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.