3353/SL/04

Langettava

Etelä-Suomen Sanomat julkaisi verkkolehtensä keskustelupalstalla kaupunginvaltuutettua arvostelleen mielipiteen. Sen otsikko oli valtuutettua halventava. Myös tekstiosuus oli asiaton ja valtuutettua henkilökohtaisesti loukkaava. Langettava.

Etelä-Suomen Sanomat julkaisi 7.2.2004 verkkolehtensä keskustelupalstalla kantelijaa arvostelleen mielipiteen. Kirjoittajan mukaan kantelija vastustaa kaikkea ja varsinkin lahtelaiset moottoriurheilun ystävät joutuvat kärsimään hänen periaatteistaan. Kirjoituksen otsikko oli kantelijaa halventava. KANTELUKirjoituksessa nimeltä mainittu kantelija pyytää neuvostoa selvittämään, onko tällaisen aineiston julkaiseminen ja jatkuva esillä pitäminen hyvän journalistisen tavan mukaista. Kantelun mukaan kirjoitus on ollut palstalla julkaisemispäivästä lähtien. LEHDEN VASTAUSEtelä-Suomen Sanomien päätoimittajan Heikki Hakala toteaa, että verkkolehden keskustelupalsta on tarkoitettu kansalaisten avoimeksi keskustelufoorumiksi. Lehti on keskustelupalstan ylläpitäjä. Päätoimittajan mukaan palstalla julkaistu mielipide kohdistui kantelijaan poliitikkona ja kaupunginvaltuutettuna, ei hänen yksityiselämäänsä. Kantelija on tullut tunnetuksi muun muassa siitä toiminnasta, johon mielipidekirjoituksessa viitattiin. Kirjoituksen julkaisemista seuranneessa keskustelussa kantelijaan on kohdistettu kärjekästä kritiikkiä. Palstalla on ollut kuitenkin runsaasti myös häntä tukevia kannanottoja. Mielipiteet ovat olleet tyypillisiä yhteiskunnalliselle kirjoittelulle. Päätoimittaja katsoo, että neuvoston ei ylipäätään pidä käsitellä kantelua, koska asiassa ei ole kyse neuvoston perussopimuksessa tarkoitetusta toimituksellisesta aineistosta. Mielipide julkaistiin verkkolehden keskustelupalstalla, jota lehti ei kontrolloi etukäteen. Jälkikäteen sieltä poistetaan ne mielipiteet, joiden katsotaan loukkaavan esimerkiksi henkilön kunniaa tai yksityisyyttä. Päätoimittajan mukaan pelkkä yksittäisten kirjoitusten poistaminen ei ole sellaista sananvapauslaissa tarkoitettua aineiston käsittelyä, että keskustelupalsta muuttuisi verkkojulkaisuksi. RATKAISUNeuvoston perussopimuksen mukaan neuvosto voi käsitellä joukkoviestimissä julkaistua toimituksellista aineistoa sekä sen erottuvuutta mainosaineistosta.Neuvosto toteaa, että kantelun kohteena oleva kirjoitus julkaistiin Etelä-Suomen Sanomien verkkolehden keskustelupalstalla. Sen etusivulla lehti oli julkaisuaikana ilmoittanut valvovansa keskustelua ja poistavansa hyvän journalistisen tavan vastaiset viestit. Näillä perusteilla neuvosto päätti, että kantelun kohteena oleva mielipide on neuvoston toimivallan piiriin kuuluvaa toimituksellista aineistoa.Journalistin ohjeiden 23. kohdan mukaan kaikkien ihmisarvoa ja kunniaa on suojattava. Esimerkiksi vakaumusta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti. Neuvosto toteaa, että kantelija on kaupunginvaltuutettu, jonka toimintaa voidaan arvostella yleisönosastokirjoituksissa kärkevästikin. Kantelun kohteena olevassa kirjoituksessa ei kuitenkaan esitetty mitään kunnon perusteluja arvostelulle. Kirjoituksen otsikko oli jo sinällään halventava. Myös tekstiosuus oli neuvoston mielestä asiaton ja kantelijaa henkilökohtaisesti loukkaavaNäillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo Etelä-Suomen Sanomien rikkoneen hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.