3341/SL/04

Vapauttava

Keskisuomalaisen verkkolehti julkaisi uutisen ja kuvia Konginkankaan linja-auto-onnettomuudesta. Yhdessä kuvassa näkyi onnettomuuden uhri. Neuvoston mielestä lehti ei julkaissut kuvaa sensaationhakuisesti. Uhri oli kuvasta vain vaikeasti, jos olleenkaan, tunnistettavissa. Vapauttava.

Keskisuomalaisen verkkolehti julkaisi aamulla 19.3.2004 uutisen Konginkankaalla aamuyöllä tapahtuneesta linja-auto-onnettomuudesta. Pääsivulla oli yleiskuva onnettomuudesta. Kanteluasiakirjojen mukaan toisella sivulla oli sama kuva suurennettuna. Kuvassa näkyi, kuinka vaaleatukkainen nainen roikkui linja-auton jäänteistä pää alaspäin.KANTELUKantelijan mielestä kuvan julkaisemiselle ei ollut journalistisia perusteita. Hän katsoo julkaisemisen rikkoneen journalististen ohjeiden edellyttämää varovaisuutta onnettomuuden uhrien kuvien julkaisemisessa. Kantelija kertoo olleensa kuvasta lehteen yhteydessä julkaisuaamuna noin kello 9.00. Aamupäivän aikana uhri rajattiin kuvasta pois. Kantelija arvelee, että monet olivat kuitenkin ehtineet nähdä kuvan jo ennen rajaamista. Omaiset ovat saattaneet tunnistaa kuvassa olleen uhrin.LEHDEN VASTAUSKeskisuomalaisen päätoimittaja Erkki Laatikainen kertoo, että onnettomuuden valokuvien valinnassa noudatettiin normaaleja toimituksellisia periaatteita. Niiden mukaan kuvia, joissa on uhreja, julkaistaan ainoastaan erillisen harkinnan ja perusteiden mukaisesti. Päätoimittaja viittaa vastauksessaan kuviin pommiräjähdysten ja sotien uhreista.Päätoimittajan mukaan Keskisuomalaisen nettisivuilla julkaistuissa kuvissa ei ole nähtävissä kantelussa mainittuja asioita. Kantelijan tarkoittama kuva on saatettu ottaa Keskisuomalaisen nettisivuilta, jonka jälkeen sitä on käsitelty niin, että siitä on mahdollista nähdä yksi uhri. Kuultuaan kuvan kaappaamisesta ja sen käsittelystä Keskisuomalainen rajasi kuvan ja vaihtoi heti kun oli mahdollista muuta kuva-aineistoa sivuille.JATKOKIRJEENVAIHTOKantelijan mukaan kaikki hänen kantelunsa liitteenä olleet kuvat ovat peräisin Keskisuomalaisen nettilehdestä. Hän kertoo tallentaneensa kuvat omalle koneelleen vain, jotta voisi liittää ne kanteluunsa. Kantelijan mukaan niitä ei ole terävöitetty, suurennettu tai muokattu millään tavoin, vaan ne ovat siinä muodossa, kun ne olivat nettilehdessä. Yhtä kuvaa klikkaamalla se suureni niin, että uhri näkyi siinä selvästi.Päätoimittaja Laatikaisen mukaan kantelijan lähettämät kuvat ovat Keskisuomalainen.net-julkaisun suurennetun kuvan kokoa. Alkuperäinen kuva on sivupituudeltaan puolet tästä ja pinta-alallisesti neljännes. Päätoimittajan mukaan alkuperäisestä kuvasta on hyvin vaikeaa jos ei peräti mahdotonta nähdä väitettyjä yksityiskohtia.RATKAISUNeuvosto arvioi asiaa kantelijan lähettämien kuvatiedostojen perusteella.Journalistin ohjeiden 25. kohdan mukaan tiedotusvälineiden on noudatettava erityistä varovaisuutta julkaistaessa kuvia onnettomuuksien uhreista. Varovaisuutta on noudatettava muun muassa siksi, että uhrien omaisille ei tuotettaisi tarpeetonta kärsimystä. Kuva on kuitenkin olennainen osa tiedonvälitystä. Järkyttävääkin kuvamateriaalia todellisista tapahtumista voi esittää, jos sillä on yleistä merkitystä tiedonvälitykselle. Neuvosto toteaa, että kantelun kohteena oleva kuva oli poikkeuksellisesta liikenneonnettomuudesta. Kuva osoitti onnettomuuden vakavuuden. Yhdestä kuvasta näkyi onnettomuuden uhri. Neuvoston mielestä lehti ei julkaissut kuvaa sensaationhakuisesti. Uhri oli kuvasta vain vaikeasti jos olleenkaan tunnistettavissa. Lisäksi lehti rajasi uhrin kuvasta pois heti sen jälkeen, kun se kuuli kuvaan mahdollisesti liittyvistä ongelmista. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Keskisuomalainen ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.