3340/SL/04

Langettava

Aamulehden yleisönosastokirjoitus toi vastineoikeuden ensisijaisesti kirjoituksessa nimeltä mainitulle hammaslääkärille. Hänen vastineoikeuttaan ei poistanut toisen henkilön samasta asiasta julkaistu vastine. Lehden olisi pitänyt julkaista myös hammaslääkärin vastine tai neuvotella sen korjaamisesta. Langettava.

Aamulehti julkaisi 19.3.2004 yleisönosastollaan kirjoituksen, jossa nimellään esiintynyt henkilö arvosteli kunnallista hammashuoltoa. Kirjoittaja viittasi keskusteluunsa hammaslääkärinä toimivan kantelijan kanssa ja kertoi tämän vahvistaneen hänelle hammashuollon ongelmat: ”… kunnalliset hammaslääkärit hoitavat vain pieniä ja helppoja korjauksia, muut hampaat poistaa hammaslääkäri Kuusisto korjaamatta mitään.” Jutun lopussa kirjoittaja totesi, että lisää säästöjä saataisiin jos hampaita ei korjata lainkaan vaan pelkästään poistetaan. ”Sehän on lopullinen ratkaisu, kuten ennen muinoin Saksassa”. Kirjoituksessa mainittiin kantelijan etu- ja sukunimi ja vastaanoton osoite. Lehti julkaisi kirjoitukseen kaupungin ylihammaslääkärin vastineen. Kantelijan vastinetta lehti ei julkaissut.KANTELUKantelija on kirjoituksessa nimeltä mainittu hammaslääkäri. Kertomansa mukaan hän ei ole koskaan hoitanut jutun kirjoittajaa. Hän toteaa kirjoittajan esittäneen omia ajatuksiaan hänen nimissään. Kantelija kertoo lehden tarjonneen hänelle vastinemahdollisuutta. Kantelijan mukaan hoitoalan henkilöille vastineen kirjoittaminen ei ole kuitenkaan aina edes mahdollista tiukan salassapitovelvollisuuden vuoksi. Lopulta kantelija kuitenkin laati vastineen. Lehti ei julkaissut sitä. LEHDEN VASTAUSAamulehden vastaavan päätoimittajan Matti Apusen mukaan kantelun kohteena olevan yleisönosastokirjoituksen kritiikki kohdistui kaupungin hammashuollon menettelyyn, ei kantelijan toimintaan sinänsä. Päätoimittaja kertoo kuulleensa kirjoittajalta, että tämä oli keskustellut kantelijan kanssa vastaanotolla mutta lähtenyt pois ennen hoitoa. Kantelija on myöntänyt tavanneensa kirjoittajan ja keskustelleensa tämän kanssa vastaanottotiloissaan. Päätoimittajan mukaan kantelija oli ensin kieltäytynyt hänelle tarjotusta mahdollisuudesta vastineeseen. Kantelija oli arvellut riittäväksi, että kaupungin sosiaali- ja terveystoimi lähettää asiaan vastineen. Sen lehti julkaisi 24.3.2004. Tämän jälkeen kantelija lähetti kuitenkin myös oman vastineensa. Sitä ei julkaistu, koska siinä ei ollut mitään uutta näkökohtaa itse asiaan tai jo julkaistuun vastineeseen. JATKOKIRJEENVAIHTOLisäkirjelmässään 18.4.2004 kantelija kertoo Aamulehden luvanneen julkaista hänen lehdelle lähettämänsä vastineen. Lehti ei kuitenkaan julkaissut sitä. Vastauksessaan kantelijan lisäkirjelmään lehti toteaa, että kantelijalle tarjottiin hänen ensimmäisen yhteydenottonsa yhteydessä mahdollisuutta vastineeseen, josta hän kieltäytyi. Lehden mukaan kantelija oli ilmoittanut tyytyvänsä siihen, että kaupunki todennäköisesti lähettää oman vastineensa, kuten myös tapahtui. Vasta sen julkaisemisen jälkeen kantelija lähetti oman kirjoituksensa. Se ei tuonut asiaan uutta eikä siinä käsitelty yleisönosastokirjoittajan väitteitä millään tavalla. RATKAISUJournalistin ohjeiden 19. kohdan mukaan arvostelun kohteeksi joutuneelle on myönnettävä vastineoikeus lehdessä, jos hän sitä perustellusti pyytää. Ellei vastine ole sellaisenaan julkaisukelpoinen, on sen korjaamisesta neuvoteltava kirjoittajan kanssa (JO 21). Vastineesta annetun neuvoston periaatelausuman mukaan asianomistajan vastineoikeutta ei poista toisen henkilön samasta asiasta julkaistu vastine.Neuvosto toteaa, että kantelun kohteena olevassa yleisönosastokirjoituksessa mainittiin kantelijan nimi ja vastaanoton osoite. Kirjoituksen arvostelu oli neuvoston mielestä sillä tavalla asiatonta ja loukkaavaa, että se toi vastineoikeuden, ensisijaisesti kirjoituksessa nimeltä mainitulle kantelijalle. Vastineessaan kantelija puolustautui yleisönosastokirjoittajan väitteiltä ja arvosteli lehden toimintaa. Näkökulma oli toinen kuin lehden julkaisemassa kaupungin ylihammaslääkärin vastineessa, joka ei neuvoston mielestä poistanut kantelijan vastineoikeutta. Neuvosto toteaa, että lehden olisi pitänyt julkaista myös kantelijan vastine tai neuvotella sen korjaamisesta. Kun näin ei menetelty, neuvosto katsoo Aamulehden rikkoneen hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.