3335/YLE/04

Vapauttava

Yleisradio kertoi uutislähetyksessään erään liiton kilpailusäännöistä. Uutisessa kuultiin liiton pääsihteeriä. Mikäli uutiseen oli kuulemisesta huolimatta jäänyt virheitä, liitto olisi voinut vaatia niiden oikaisemista. Koska liitto ei tehnyt oikaisuvaatimusta, Yleisradio ei ollut tietoinen liiton virheellisiksi väittämistä kohdista. Vapauttava.

Yleisradio kertoi uutislähetyksessään 21.2.2004 Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn kilpailusäännöistä. Uutisen mukaan ”SAFA muuttaa kilpailusääntöjään kilpailuviraston vaatimuksesta”. Uutisessa kerrottiin, että muutoksen jälkeen jäsenet voivat osallistua vapaasti kaikkiin arkkitehtuurikilpailuihin. ”Tähän asti arkkitehtiliiton jäsenet ovat voineet osallistua vain SAFAn hallinnoimiin kutsukilpailuihin”.Uutisessa viitattiin erääseen ilman SAFAn hyväksyntää toteutettuun suunnittelukilpailuun, ”johon osallistuneet arkkitehdit erotettiin kahdeksi vuodeksi arkkitehtiliitosta”. Uutisen mukaan erotetut arkkitehdit valittivat asiasta kilpailuvirastoon, joka totesi SAFAn säännöt kilpailurajoituslain vastaiseksi.Uutisessa haastateltiin kantelun allekirjoittanutta SAFAn pääsihteeriä.KANTELUKantelijan, Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn, mukaan uutinen oli virheellinen. Liitto on neuvotellut kilpailusääntöjen muuttamisesta kilpailuviraston kanssa, mutta päätöstä asiassa ei ole tehty. Uutisessa oli kantelun mukaan muitakin virheitä. Liitto ei hallinnoi arkkitehtuurikilpailuja, ja liiton jäsenet saavat osallistua myös sellaisiin kilpailuihin, joissa SAFA ei ole millään lailla mukana. Uutisessa mainittuun kilpailuun osallistuneita liiton jäseniä ei erotettu, vaan he menettivät jäsenoikeutensa kolmeksi kuukaudeksi. Lisäksi uutiseen oli liitetty asiayhteyteen kuulumattomia ja arkkitehtien ammattikunniaa loukkaavia kevennyksiä, joiden aikana näytettiin kuvamateriaalia Finlandia-talosta ja makkaratalosta. Kumpikaan ei ole syntynyt arkkitehtuurikilpailun tuloksena.YLEISRADIOYLE 24 ohjelmajohtajan Ari Järvisen mukaan kantelijan virheelliseksi väittämä tieto sääntöjen muuttamisesta perustui kantelun allekirjoittaneen pääsihteerin haastatteluun, sen tulkintaan ja keskusteluun kilpailuviraston edustajan kanssa. Sääntöjen muutostarve näyttää edelleen todennäköiseltä, ei virheelliseltä. Yleisradiolla on tarkoitus seurata asia päätökseensä.Tunnettujen arkkitehtien suunnittelemien rakennusten kuvien käyttämistä jutun kuvituksena ohjelmajohtaja pitää aiheeseen liittyvänä. Ohjelmajohtaja toteaa, että kantelija ei ole vaatinut ohjelmaan oikaisua tai vastinetta.RATKAISUJournalistin ohjeiden 8. kohdan mukaan journalistin on työssään pyrittävä totuudenmukaiseen, olennaiseen ja monipuoliseen tiedonvälitykseen. Ohjeiden 18. kohdan mukaan virheellinen tieto on viipymättä oikaistava joko oma-aloitteisesti tai asianomaisen sitä vaatiessa. Kantelun mukaan uutisessa oli useita virheitä. Neuvosto toteaa, että uutisessa kuultiin kantelun allekirjoittanutta liiton pääsihteeriä. Mikäli uutiseen oli kuulemisesta huolimatta jäänyt virheitä, kantelija olisi voinut vaatia niiden oikaisemista. Koska kantelija ei tehnyt oikaisuvaatimusta, Yleisradio ei ollut tietoinen kantelijan virheellisiksi väittämistä kohdista. Uutisen kuvamateriaali ja kevennykset eivät olleet neuvoston mielestä hyvän journalistisen tavan vastaisia. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.