3334/PL/04

Vapauttava

Laukaa-Konnevesi selosti uutisessaan lääninhallituksen sivistystoimentarkastajan arviointikäyntiä paikkakunnan kirjastossa. Uutinen vastasi arviointikäynnin pohjalta laadittua muistiota. Vapauttava.

Laukaa-Konnevesi kertoi uutisessaan 22.1.2004 lääninhallituksen sivistystoimentarkastajan arviointikäynnistä paikkakunnan kirjastossa. Jutun mukaan tarkastajan käynnillä oli noussut esille muun muassa atk-järjestelmän uusiminen ja aineiston monipuolistaminen. Otsikossa todettiin, että kirjaston valikoimaa on kehitettävä.KANTELUKantelijan, kirjaston esimiehen mukaan uutinen ei antanut totuudenmukaista kuvaa tarkastajan ja kirjaston kehittämiskeskustelusta. Lehti toi sen esille kielteisesti, vaikka tarkastaja oli kantelijalle todennut asioiden olevan kirjastossa varsin hyvin. Kantelija kertoo lehden julkaisseen kirjaston toiminnasta myönteisiä juttuja vain silloin, kun se on kertonut kirjastoautotoiminnasta ja auton kuljettajasta, kunnanvaltuuston puheenjohtajasta. Kantelijan mielestä juttujen tarkoituksena on ollut poliittisen johdon mielistely. LEHDEN VASTAUSLaukaa-Konneveden päätoimittaja Arja Korpela kertoo uutisen perustuneen muistioon, joka laadittiin sivistystoimentarkastajan kirjastoon tekemän arviointikäynnin pohjalta. Uutisessa ei ole muita tietoja. Kantelija ei ole lähettänyt lehdelle vastinetta julkaistavaksi.Päätoimittaja kiistää kantelijan väitteet poliitikkojen suosimisesta. Hän toteaa, että kirjastoautosta kertonutta juttua olisi ollut vaikea tehdä kertomatta kuljettajasta. Lehti ei voi mitään sille, että kuljettaja on valtuuston puheenjohtaja.RATKAISUJournalistin ohjeiden 8. kohdan mukaan journalistin on työssään pyrittävä totuudenmukaiseen, olennaiseen ja monipuoliseen tiedonvälitykseen. Neuvoston mielestä kantelun kohteena oleva uutinen vastasi kirjastoon tehdyn arviointikäynnin pohjalta laadittua muistiota. Uutinen oli totuudenmukainen.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Laukaa-Konnevesi ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.