3322/SL/04

Vapauttava

IS-Veikkaajan uutisessa salibandyjoukkueen päävalmentajan arvosteli alatyylin ilmaisuin joukkueen kakkosvalmentajaa. Jutusta ilmeni, että väitteissä oli kyse päävalmentajan henkilökohtaisista arvioista. Kakkosvalmentaja sai kiistää ne samassa yhteydessä. Vapauttava.

IS-Veikkaaja kertoi uutisessaan 20.1.2004 salibandyjoukkueen päävalmentajan potkuihin johtaneista erimielisyyksistä. Jutussa päävalmentaja arvosteli voimakkaasti joukkueen kakkosvalmentajaa. Päävalmentaja väitti alatyylin ilmaisuin, että kakkosvalmentaja oli puhunut hänestä selän takana pahaa ja kääntänyt pelureita häntä vastaan. Kakkosvalmentaja kiisti syytökset pitäen niitä törkeinä. Kirjoituksessa kuultiin myös joukkueenjohtajaa, joka kertoi miksi kriisitilanne oli ratkaistava päävalmentajan potkuilla.KANTELUKantelijan, joukkueen kakkosvalmentajan mukaan päävalmentajan väite selän takana puhumisesta ja pelureiden agitoimisesta oli törkeä, loukkaava ja täysin paikkansa pitämätön. Kantelija kertoo olleensa jutun ilmestyttyä yhteydessä toimittajaan ja vaatineensa oikaisua. Toimittaja oli kehottanut ottamaan yhteyttä väitteet esittäneeseen päävalmentajaan. Lehti ei ole julkaissut oikaisua.LEHDEN VASTAUSIlta-Sanomien vastaavan päätoimittajan Antti-Pekka Pietilän mukaan uutisessa selostettu yhteenotto on urheilun arkipäivää, tyypillinen tapahtuma liigatason urheilussa. Sen taustalla olivat valmennukseen liittyneet erimielisyydet ja henkilökohtaiset näkemyserot. Päätoimittajan mukaan uutinen oli perusteltu ja lajin kannalta tärkeä. Jutusta ilmeni, että kantelijan mielestä päävalmentajan syytökset eivät pidä paikkansa. Päätoimittaja toteaa, että uutisessa ei ollut virhettä. Kantelija ei ole esittänyt toimitukselle vastinetta. RATKAISUJournalistin ohjeiden kohdassa 22 todetaan, että jos nimettyä henkilöä arvostellaan tiedotusvälineessä erittäin voimakkaasti, on hyvän journalistisen tavan mukaista tuoda hänen näkökantansa esiin mahdollisuuksien mukaan samassa yhteydessä. Lisäksi ohjeet edellyttävät kriittistä suhtautumista tietolähteisiin (JO 9) ja virheellisen tiedon oikaisemista (JO 18).Neuvosto toteaa arvostelun kohdistuneen kantelijan toimintaan liigatason salibandy-joukkueen valmentajana. Tällaisissa tehtävissä toimivien on varauduttava siihen, että heidän toimintaansa arvostellaan kärkevästikin. Neuvoston mielestä jutusta ilmeni, että väitteissä oli kyse päävalmentajan henkilökohtaisista arvioista. Kantelija sai kiistää ne samassa yhteydessä. Kirjoituksessa kerrottiin selvästi myös se, että kiista oli johtanut päävalmentajan erottamiseen. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että IS-Veikkaaja ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.