3318/KL/04

Langettava

Kulmakunta julkaisi uutisen päivittäistavaraliikkeen remontin valmistumisesta. Sen yläpuolella oli liikkeen ilmoituspalkki, joka oli kiinni jutun otsikossa. Lukijalle syntyi vaikutelma, että ilmoituspalkki ja uutinen olivat samaa kokonaisuutta. Langettava.

Kulmakunta kertoi uutisessaan 12.11.2003 päivittäistavaraliikkeen remontin valmistumisesta. Liikkeen nimi mainittiin sekä jutussa että otsikossa. Uutisen yläpuolella oli värillinen, sivun levyinen ilmoituspalkki, jossa liike toivotti asiakkaat tervetulleeksi uusittuun myymälään. Ilmoituspalkki oli kiinni jutun otsikossa. Seuraavilla sivuilla oli liikkeen koko aukeaman ilmoitus. Kantelijan mielestä tapa, jolla ilmoitukset ja juttu oli kytketty toisiinsa, hämärtää journalismin ja mainonnan rajaa.LEHDEN VASTAUSKulmakunta-lehden päätoimittaja Pekka Tauriainen toteaa jutun kertoneen liikkeen remontista. Aihe oli uutinen, ja juttu oli tehty journalistisesti normaalilla tavalla. Ilmoituspalkki kertoi mistä aiheeseen liittyvät asiat alkavat. Päätoimittajan mielestä seuraavien sivujen ilmoituksia ei voi sekoittaa toimitussivuihin.RATKAISUJournalistin ohjeiden 7. kohdan mukaan piilomainonta kaikissa muodoissaan on torjuttava. Aineistoon, johon voi liittyä kaupallisia intressejä, on suhtauduttava kriittisesti. Sellaista voidaan julkaista vain, jos siihen on painavia journalistisia perusteita. Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selkeänä.Neuvoston mielestä päivittäistavaraliikkeen avaamisesta kertoneelle kirjoitukselle oli journalistiset perusteet. Kyse oli kuluttajia kiinnostavasta uutisesta, joka oli tehty normaalein journalistisin periaattein. Sellaisen voi julkaista, vaikka samassa lehdessä olisi ilmoitus uutisessa kerrotusta tuotteesta, palvelusta tai yhtiöstä. Sen sijaan se, että lehti oli kytkenyt ilmoituspalkin ja uutisen toisiinsa, oli neuvoston mielestä virhe. Lukijalle syntyi vaikutelma, että ilmoituspalkki ja uutinen olivat samaa kokonaisuutta. Ilmoituksen ja toimituksellisen aineiston raja ei ollut selkeä.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo Kulmakunnan rikkoneen hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.