3317/KL/04

Langettava

Osa Kulmakunnan toimituksellisista jutuista kytkeytyi samassa numerossa julkaistuihin ilmoituksiin. Tästä syntyi mielikuva, että yritykset oli valittu juttujen kohteiksi muilla kuin journalistisilla perusteilla. Lisäksi osassa tapauksia ilmoituksen ja jutun kuvat olivat samantyyliset ja antoivat vaikutelman, että ilmoitus ja juttu kuuluisivat yhteen. Langettava.

KANTELUKulmakunta julkaisi 29.10. ilmestyneen lehden etusivulla kolme vinkkiotsikkoa, joilla viitattiin sisäsivuihin. Lehdessä ei ollut kuitenkaan yhtäkään vinkkitosikon mainitsemista jutuista. Kantelija pitää menettelyä Journalistin ohjeiden otsikoita koskevan kohdan vastaisena.Kantelun mukaan lehti rikkoi myös piilomainontakieltoa. Osa jutuista kytkeytyi samassa numerossa julkaistuihin ilmoituksiin. Kantelija mainitsee esimerkkeinä ilmoitukset ja jutut ravintolasta, pitopalveluyrityksestä, autokorjaamosta sekä karaokekilpailusta. LEHDEN VASTAUSKulmakunnan päätoimittaja Pekka Tauriainen toteaa, että kaupunkilehti ei saa tilaustuloja. Sen talous on täysin ilmoitustulojen varassa. Jutuissa kerrottiin ilmoitusasiakkaista, mutta ne oli tehty journalistisin perustein. Niissä esiteltiin paikkakunnan yrittäjäkantaa ja annettiin puheenvuoro niille, jotka ovat lukijoille muutenkin tuttuja. Karaokekilpailua koskeneissa jutuissa kerrottiin kilpailusta ja siihen mukaan lähteneistä ravintoloista. Lehti oli itse järjestänyt kyseisen kilpailun.Etusivun vinkkiotsikoissa oli päätoimittajan mukaan kyse kirjapainon tekemästä virheestä. Kirjapaino oli jättänyt etusivulle vanhat vinkit.RATKAISUNeuvoston mielestä otsikkoasiassa oli kyse sellaisesta virheestä, jota ei ole syytä arvioida hyvän journalistisen tavan näkökulmasta. Siksi neuvosto antoi ratkaisunsa vain piilomainonta-asiasta.Journalistin ohjeiden 7. kohdan mukaan piilomainonta kaikissa muodoissaan on torjuttava. Aineistoon, johon voi liittyä kaupallisia intressejä, on suhtauduttava kriittisesti. Sellaista voidaan julkaista vain, jos siihen on painavia journalistisia perusteita. Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selkeänä.Neuvosto kävi läpi kantelijan mainitsemat esimerkit piilomainonnasta. Sivulla 2 olevassa jutussa kerrottiin ravintolasta, jonka ilmoitus julkaistiin samalla sivulla. Sivulla 5 oli puolestaan kirjoitus pitopalveluyrityksestä, jonka ilmoitus oli edellisellä aukeamalla. Sivulla 8 esitellyn autokorjaamon ilmoitus oli seuraavalla aukeamalla. Sivulla 11 olleessa jutussa mainittujen ravintoloiden ilmoitukset olivat samalla sivulla.Neuvosto toteaa esimerkkitapauksista ilmenevän, että osa jutuista kytkeytyi samassa numerossa julkaistuihin ilmoituksiin. Tästä syntyi mielikuva, että yritykset oli valittu juttujen kohteiksi muilla kuin journalistisilla perusteilla. Tällainen on omiaan heikentämään lukijoiden luottamusta tiedonvälityksen riippumattomuuteen. Lisäksi osassa tapauksia ilmoituksen ja jutun kuvat olivat samantyyliset ja antoivat vaikutelman, että ilmoitus ja juttu kuuluisivat yhteen. Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja ei ollut selkeä.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo Kulmakunnan rikkoneen hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.