3314/PL/04

Vapauttava

Tyrvään Sanomien yleisönosastolla arvosteltiin kantelijaa tämän nimeä mainitsematta. Hän saattoi olla kirjoituksesta kuitenkin tunnistettavissa aikaisemman kirjoittelun vuoksi. Arvostelu ei ollut erityisen voimakasta. Siksi kirjoituksen saattoi julkaista nimimerkillä. Kantelija oli itse käynnistänyt keskustelun aiheesta lehden yleisönosastolla. Vapauttava.

Kantelija laati metsänhakkuita vastustavan yleisönosastokirjoituksen, jonka Tyrvään Sanomat julkaisi 9.12.2003. Maanomistajan ja hakkuiden toteuttajan edustajat kommentoivat kirjoitusta 13.12.2003. Kantelija vastasi kommenttiin kirjoituksessa 16.12.2003. Siihen otti kantaa nimimerkillä esiintynyt henkilö, jonka kirjoituksen ”Narvantien hakkuut” lehti julkaisi 18.12.2003. Nimimerkkikirjoittaja kehotti kantelijaa lopettamaan niuhottamisen ihmisten elinkeinon harjoittamisesta. Kirjoittaja viittasi kantelijaan luonnehdinnalla ”punertavan-vihertävä filosofi Stormista”. Kantelijan mielestä kirjoitusta ei olisi pitänyt julkaista nimimerkillä, koska siinä arvosteltiin yksittäisen kuntalaisen mielipiteitä. Kantelijaa ei mainittu kirjoituksessa nimeltä, mutta hän katsoo olevansa siitä tunnistettavissa aiemman yleisönosastokeskustelun, kirjoituksen otsikon ja paikkakunnan mainitsemisen perusteella.LEHDEN VASTAUSTyrvään Sanomien päätoimittaja Risto Ojanen toteaa, että kantelun kohteena oleva kirjoitus oli osa keskustelua, jonka kantelija oli itse pannut alulle. Kantelija oli omassa kirjoituksessaan ilmaissut kantansa poikkeuksellisen kärkevästi. Siten hän oli asettanut itsensä alttiiksi kovalle kritiikille. Kantelija oli saanut omalle mielipiteelleen runsaasti palstatilaa. Vastakirjoitus oli puolestaan perin lyhyt ja kaukana kantelijan arvolatautuneesta kielenkäytöstä. Varsinkin pienellä paikkakunnalla on useita syitä, joiden vuoksi anonyymius on perusteltua ja ymmärrettävää. RATKAISUJournalistin ohjeiden 23. kohdan mukaan kaikkien ihmisarvoa ja kunniaa on suojattava. Vakaumusta tai muuta henkilön ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti. Silloin, kun yleisönosastokirjoituksessa esitetään nimettyyn tai tunnistettavissa olevaan henkilöön kohdistuvaa arvostelua tai tyytymättömyyttä, on suositeltavaa, että kirjoittaja esiintyy omalla nimellään ja että kirjoituksessa selvästi tuodaan esille arvostelun perusteet.Neuvosto toteaa, että kantelun kohteena olevassa nimimerkkikirjoituksessa kantelijaa ei mainittu nimeltä. Hän saattoi olla siitä kuitenkin tunnistettavissa aikaisemman kirjoittelun vuoksi. Neuvoston mielestä kirjoituksessa esitetty arvostelu ei ollut kuitenkaan erityisen voimakasta. Siksi kirjoituksen saattoi julkaista nimimerkillä. Neuvosto otti asiaa arvioidessaan huomioon myös sen, että kantelija oli itse käynnistänyt keskustelun aiheesta lehden yleisönosastolla. Hän oli viitannut hakkuiden suorittajiin voimakkailla ilmauksilla. Kirjoituksiensa vuoksi kantelijan piti osata olla varautunut arvosteluun.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Tyrvään Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.