3308/AL/03

Vapauttava

Hymyn artikkelia hallitsi valokuva tangokuninkaana tunnetuksi tulleen kantelijan vapaa-ajanasunnosta. Osapuolet esittivät neuvostolle vastakkaiset kertomukset paikasta, jossa kuva oli otettu. Neuvoston mielestä lehti saattoi julkaista kiistanalaisen valokuvan. Ongelmalliseksi asian teki kantelijan rattijuopumustuomion yhdistäminen asunnosta kertoneeseen juttuun. Menettely ei ollut kuitenkaan Journalistin ohjeiden vastaista. Vapauttava.

Hymy julkaisi numerossa 12/2003 jutun tangokuninkaana tunnetuksi tulleen kantelijan vapaa-ajanasunnosta. Kirjoituksen otsikkona oli ”Tänne Mikko piiloutui rattijuoppokohuaan / Tangokunkku rakensi hirsilinnan”. Jutussa kerrottiin yksityiskohtia talosta ja palautettiin mieliin laulajan rattijuopumuksesta saama tuomio. Kirjoitusta hallitsi valokuva rakenteilla olevasta hirsihuvilasta. KANTELUKantelun mukaan toimittaja oli tullut kantelijan pihapiiriin ja pyytänyt lupaa valokuvata tämän vapaa-ajan asunto tekeillä olevaa lehtijuttua varten. Kantelija oli kieltänyt kuvaamisen ja pyytänyt toimittajaa poistumaan pihapiiristään. Kantelija arvelee toimittajan palanneen kiinteistölle ja ottaneen kuvauskiellosta huolimatta valokuvan hänen asunnostaan. Kantelun mukaan kuvaa ei ole voitu ottaa pihapiirin ulkopuolelta, vaan kuvaaja on ollut kotirauhan suojaamassa pihapiirissä. Toimittaja on näin rikkonut sekä valokuvauskieltoa että kantelijan kotirauhaa.Kantelija toteaa, että journalistin ohjeiden mukaan journalistin on tunnettava tärkeimmät työhönsä liittyvät lait ja asetukset. Kotirauha on turvattu perustuslaissa. Kotirauhan rikkominen on säädetty rangaistavaksi rikoslaissa. Kantelijan mukaan vakiintuneisiin hyvän journalistisen tavan periaatteisiin kuuluu voimassa olevan perustus- ja rikoslain noudattaminen. Kantelijan mielestä juttu oli myös totuudenvastainen. Lisäksi se oli kirjoitettu kielteiseen sävyyn.LEHDEN JA TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ JUHA-TAPIO TUOMELAN VASTAUKSETHymy-lehden päätoimittajan Esko Tuluston mukaan juttu oli kirjoitettu täysin asialliseen sävyyn ja tiedot oli tarkistettu. Kantelijan väitteet, että juttu sisältäisi totuudenvastaisia tietoja ja että kantelija olisi pyytänyt toimittajaa poistumaan alueelta, ovat päätoimittajan mukaan perättömiä. Päätoimittaja kertoo toimittajan kuvanneen kantelijan vapaa-ajan asunnon tullessaan tämän luo kysymään haastattelua. Huomattuaan kantelijan toimittaja oli mennyt kyselemään tämän kuulumisia ja suostumusta valokuvaan hirsilinnansa edustalla. Tähän kantelija ei ollut suostunut. Kielto koski siis kuvaa, jossa kantelija olisi ollut talonsa edessä. Päätoimittajan mukaan on luonnollista käydä pihapiirissä tai vaikka sisällä kysymässä haastattelua, mutta rakennuksen kuvaamiseen ja kuvan julkaisemiseen lehdellä on täysi oikeus riippumatta siitä, toteutuuko haastattelu vai ei. Rakennuksen kuvaamiseen ja kuvan julkaisemiseen ei tarvita rakennuksen omistajan lupaa.Toimituspäällikkö Juha-Tapio Tuomelan mukaan päätoimittajan vastaus ei vaadi mitään täydennettävää.RATKAISUJournalistin ohjeiden 14. kohdan mukaan tiedot on hankittava avoimesti ja rehellisin keinoin. Poikkeuksellisia menetelmiä voi käyttää vain, jos yleisesti merkittäviä tietoja ei normaalikeinoin voi saada. Ohjeiden 25. kohdan mukaan henkilökuvien julkaisemisessa on noudatettava huolellisuutta. Kuvaa ei pidä käyttää harhaanjohtavasti eikä loukkaavassa yhteydessä. Kantelun mukaan toimittaja oli rikkonut kantelijan kotirauhaa ja kieltoa valokuvata tämän vapaa-ajanasunto. Lehden mukaan valokuvauskielto koski kuvaa, jossa kantelija olisi ollut talonsa edessä. Myös kuvauspaikasta kantelija ja lehti esittävät vastakkaiset kertomukset.Neuvoston mielestä lehti saattoi julkaista kuvan kantelijan vapaa-ajan asunnosta. Ongelmalliseksi asian tekee kantelijan rattijuopumustuomion keinotekoinen yhdistäminen asunnosta kertoneeseen juttuun. Tuomio ei liittynyt millään tavalla kantelijan vapaa-ajanasuntoon, eikä kuvalla kantelijan vapaa-ajan asunnosta ollut yleistä merkitystä. Menettely ei ollut neuvoston mielestä kuitenkaan Journalistin ohjeiden vastaista.Kantelijan väitteet, että juttu ei vastaa totuutta ja että se oli kirjoitettu kantelijan kannalta kielteiseen sävyyn, neuvoston jätti perustelemattomina tutkimatta. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Hymy ja toimituspäällikkö Juha-Tapio Tuomela eivät ole rikkoneet hyvää journalistista tapaa.