3304/MTV/03

Langettava

MTV3:n uutisen mukaan äärioikeistolaisten mielenilmaus riistäytyi käsistä, kun osa uusnatseista hyökkäsi poliisin kimppuun. Tosiasiassa tähän syyllistyivät vastamielenosoittajat. Päätoimittaja sai tiedon uutisen virheestä vasta muutaman päivän kuluttua lähetyksestä, eikä pitänyt oikaisua enää siinä vaiheessa perusteltuna. Neuvoston mielestä tämä ei ollut riittävä syy jättää virheellinen tieto oikaisematta. Langettava.

MTV3:n Kymmenen uutiset kertoi lähetyksessään 6.12.2003 Tukholman esikaupungissa järjestetystä mielenosoituskulkueesta, ”äärioikeistolaisten mielenilmauksesta”. Uutisen mukaan ”tilanne riistäytyi käsistä, kun osa uusnatseista hyökkäsi poliisin kimppuun aivan mielenosoituksen loppuhetkillä”. Uutinen perustui STT:n kirjeenvaihtajan uutisraporttiin ja MTV3:n saamaan kansainväliseen kuvamateriaaliin.KANTELUKantelun mukaan uutisessa oli virhe. Poliisin kimppuun kävivät vastamielenosoittajat, ns. rasismin vastustajat, jotka heittelivät poliiseja kivin ja polttopulloin. MTV3 ei oikaissut virhettä, vaikka kantelija oli sitä pyytänyt. Kantelija paheksuu myös ilmausta ”uusnatsimarssi”. Hän kertoo, että kyse oli muistomarssista. Sen taustalla oli vuonna 2000 tapahtunut 17-vuotiaan pojan surma. Kantelijan mukaan ns. uusnatsit muodostivat vähemmistön marssijoista. MTV3:N VASTAUS MTV Oy:n uutis- ja ajankohtaistoimituksen vastaava päätoimittaja Merja Ylä-Anttila kertoo saaneensa uutista koskeneen oikaisupyynnön sähköpostitse 7.12.2003. Sairastapauksen vuoksi hän luki sähköpostinsa vasta pari päivää myöhemmin. Päätoimittaja Ylä-Anttilan mukaan yksittäisen uutistapahtuman oikaisu useiden päivien jälkeen ei ollut perusteltua eikä kohtuullista. Kyse ei ollut uutispäivän keskeisestä tapahtumasta, eikä uutinen kohdistunut yksittäisiin tunnistettaviin henkilöihin tai uutislähetyksen kohdeyleisön tuntemiin suomalaisiin järjestöihin.Ylä-Anttila kertoo pahoitelleensa väärinkäsitystä vastauksessaan kantelun tekijälle.RATKAISUHyvän journalistisen tavan perustana on kansalaisten oikeus saada oikeita ja olennaisia tietoja, joiden avulla he voivat muodostaa totuudenmukaisen kuvan maailmasta ja yhteiskunnasta. Journalistin ohjeiden 18. kohdan mukaan virheellinen tieto on oikaistava viipymättä. Tiedotusvälineen tulee julkaista oikaisu joko oma-aloitteisesti virheellisyyden havaittuaan tai kun tieto osoitetaan virheelliseksi (JSN:n oikaisusta ja vastineesta antama periaatelausuma).Neuvosto toteaa kantelun kohteena olevan uutisen perustuneen STT:n uutisraporttiin. Sen mukaan mielenosoituskulkueella on suuri symboliarvo muukalaisvihamielisten puolueiden ja natsijärjestöjen kannattajille. Paikalla ollut kantelija kertoo, että ainakin osa muistomarssiin osallistuneista oli ns. uusnatseja. Neuvoston mielestä MTV3 saattoi luonnehtia kulkueeseen osallistuneita ilmaisuin ”uusnatsit” ja ”äärioikeistolaiset”.STT:n uutisraportin mukaan äärioikeistolaiset järjestivät mielenosoituksensa lauantai-iltana. Vastamielenosoittajat kokoontuivat jo iltapäivällä. STT:n haastattelema poliisin edustaja oli todennut vastamielenosoittajien hyökänneen poliisia kohti. Tästä huolimatta MTV3 kertoi hyökkääjien olleen uusnatseja. Neuvoston mielestä kyse oli asiavirheestä, joka olisi pitänyt oikaista. Kantelija oli osoittanut tiedon virheelliseksi sähköpostiviestissä, jonka hän oli lähettänyt uutis- ja ajankohtaistoimituksen vastaavalle päätoimittajalle. Tämä oli lukenut oikaisuvaatimuksen vasta muutaman päivän kuluttua sen saapumisesta. Päätoimittaja oli katsonut, että oikaisu ei ollut enää siinä vaiheessa perusteltua eikä kohtuullista. Neuvoston mielestä tämä ei ollut riittävä syy jättää virhe oikaisematta.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo MTV3:n rikkoneen hyvää journalistista tapaa ja antaa sille huomautuksen oikaisun laiminlyömisestä.Puheenjohtaja Jacob Södermanin eriävä mielipide: Päätoimittaja on lausunnossaan Neuvostolle myöntänyt että uutisessa oli esiintynyt virhe, joka perustui väärinkäsitykseen. Hän on myös asianmukaisesti pahoitellut virhettä kantelijalle. Kysymys on siis siitä, oliko MTV3:n uutistoimituksella velvollisuus oma-aloitteisesti oikaista virhe. En katso, että uutinen tai siinä ollut väärinkäsitykseen perustuva virhe olisivat olleet niin merkittäviä, että on kohtuullista tai tarpeellista vaatia, että MTV3:n uutistoimituksen oma-aloitteisesti olisi tullut oikaista se uutislähetyksessään. Esitin siis vapauttavaa päätöstä.