3294/SL/03

Vapauttava

Etelä-Saimaa selosti kantelijoiden puutaloa koskenutta kaupunginhallituksen päätöstä. Uutisen lähteenä oli ollut kaupunginhallituksen esityslista ja rakennuspäällikön lausunto. Kantelijat olisivat voineet vaatia lehdeltä oikaisua niihin kohtiin, jotka olivat heidän mielestään virheellisiä. Vapauttava.

Etelä-Saimaa kertoi uutisessaan 16.9.2003 kantelijoiden puutaloa koskeneesta kaupunginhallituksen päätöksestä. Kirjoituksen mukaan rakennusvalvonta voi kaavamuutoksen jälkeen määrätä rakennuksen purettavaksi, koska se on korjauskelvoton, rumentaa ympäristöä ja on jopa vaarallinen.Jutusta ilmeni, että rakennusvalvonta oli selvittänyt kaupunginhallitukselle talon korjauskiistan taustoja. Tässä yhteydessä todettiin, että kiinteistöön kuuluu 1800-luvulla valmistuneen puutalon lisäksi kerrostalo, joka valmistui 1950-luvulla. ”Koko tontin rakennusoikeus ja ylikin käytettiin kerrostaloon.” KANTELUKantelun mukaan lukija sai kirjoituksesta täysin virheellisen kuvan. Siinä lainattiin rakennusvalvontaviraston selvitystä sellaisenaan tietoja tarkistamatta. Kantelijoita loukkaa erityisesti maininta rakennusoikeuden ylityksestä. Rakennusvalvontaviraston laskemat rakennusoikeudesta perustuvat kantelun mukaan lakiin, joka ei ollut voimassa kerrostaloa rakennettaessa.LEHDEN VASTAUSEtelä-Saimaan päätoimittaja Jorma Hernesmaa kertoo uutisen lähteenä olleen kaupunginhallituksen esityslista ja rakennuspäällikön lausunto. Kantelijoiden näkemystä ei ollut tässä jutussa, koska he ovat johdonmukaisesti kieltäytyneet yhteistyöstä. Heitä on kuitenkin kuultu kiistasta aiemmin, minkä lisäksi toinen heistä on saanut esittää näkemyksensä Lukijat-palstalla. RATKAISUJournalistin ohjeiden 8. kohdan mukaan journalistin on työssään pyrittävä totuudenmukaiseen, olennaiseen ja monipuoliseen tiedonvälitykseen. Ohjeiden 18. kohdan mukaan virheellinen tieto on viipymättä oikaistava joko oma-aloitteisesti tai asianomaisen sitä vaatiessa.Uutisessa selostettiin kantelijoiden puutaloa koskenutta kaupunginhallituksen päätöstä. Lehden mukaan uutisen lähteenä oli kaupunginhallituksen esityslista ja rakennuspäällikön lausunto.Neuvosto on korostanut asianomaisen omaa vastuuta virheen korjaamisessa. Kanteluasiakirjojen mukaan kantelijat eivät ole esittäneet lehdelle oikaisupyyntöä. Neuvoston mielestä kantelijat olisivat voineet vaatia lehdeltä oikaisua niihin kohtiin, jotka olivat heidän mielestään virheellisiä. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Etelä-Saimaa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.