3288A/AL/03

Vapauttava

Koti ja Keittiö –lehti esitteli tunnetun tv-juontajan omakotitaloa. Jutussa oli juontajan haastattelu ja useita valokuvia talosta. Toinen lehti julkaisi myöhemmin samoja valokuvia ja osia haastattelusta. Koti ja Keittiö –lehden päätoimittaja ei tiennyt etukäteen, että haastattelua lainataan toisessa lehdessä. Hyvä journalistinen tapa ei velvoittanut häntä ryhtymään toimenpiteisiin toista tiedotusvälinettä vastaan. Vapauttava.

Koti ja Keittiö –lehti esitteli numerossaan 9/2003 tunnetun tv-juontajan omakotitaloa. Jutussa oli useita valokuvia talon sisä- ja ulkotiloista. Tekstissä juontaja kertoi talon historiasta, remontista ja sisustusratkaisuista. Koti ja Keittiö –lehden kanssa samaan konserniin kuuluva toinen lehti julkaisi myöhemmin samoja valokuvia ja osia haastattelusta. KANTELUKantelun tehneen tv-juontajan mukaan hänelle ei kerrottu etukäteen, että hänen vain Koti- ja Keittiö-lehdelle antamansa haastattelu julkaistaan valokuvineen myös toisessa lehdessä. Kantelijan mielestä haastattelua koskevaan sopimukseen kuuluu yhteisymmärrys siitä, missä välineessä juttu ja kuvat ilmestyvät. Tämä korostuu tilanteessa, jossa jutun kohteena on toisen ihmisen koti. Toisessa lehdessä julkaistun jutun tekstistä suurin osa oli lainauksia Koti- ja Keittiö –lehden artikkelista. Kantelijan mielestä lainausten määrä ei ollut hyvän tavan mukainen. Kun Koti- ja Keittiö jätti reagoimatta tämän toisen lehden menettelyyn, se on kantelun mukaan tosi asiassa polkenut haastateltavan oikeuksia. LEHDEN VASTAUSKoti ja Keittiö –lehden päätoimittaja Anna-Liisa Hämäläinen kertoo kantelijan ottaneen lehteen yhteyttä keväällä 2003 neuvotellakseen hankkimansa omakotitalon sisutuksen esittelystä Koti – ja Keittiö –lehdessä. Päätoimittaja ja kantelija sopivat jutun toteuttamisesta kesän 2003 aikana. Päätoimittaja Hämäläinen kertoo, että hän ei tiennyt etukäteen artikkelin lainaamisesta toisessa lehdessä. Sellaisesta ei keskusteltu missään vaiheessa. Päätoimittaja toteaa, että hän ei ole vastuussa siitä, miten toinen tiedotusväline lainaa hänen lehdessään julkaistua aineistoa.RATKAISUJournalistin ohjeiden 14. kohdan mukaan tiedot on hankittava avoimesti ja rehellisin keinoin. Ohjeiden 15. kohdan mukaan haastateltavan tulee ennakolta saada tietää, missä välineessä ja millaisessa yhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Yleensä haastattelun tehneellä tiedotusvälineellä ei ole ennakolta tietoa siitä, mitkä tiedotusvälineet referoivat tai siteeraavat haastattelua sen tultua julkaistuksi. Koti ja Keittiö –lehden päätoimittajan vastauksen mukaan hän ei tiennyt etukäteen siitä, että haastattelua lainataan toisessa lehdessä. Tämän perusteella neuvosto katsoo, että Koti ja Keittiö –lehti ei harhauttanut kantelijaa haastattelusta sovittaessa. Journalistin ohjeiden 6. kohdan mukaan toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Velvoitetta ryhtyä toimenpiteisiin toista tiedotusvälinettä vastaan ei voida perustaa mainittuun kohtaan. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Koti ja Keittiö –lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.