3278/PL/03

Langettava

Ylöjärven Uutiset arvosteli pääkirjoituksessaan nimeltä mainitun kunnanvaltuutetun toimintaa epäjohdonmukaiseksi. Kirjoittaja saattoi tuoda esille mielipiteensä valtuutetun poliittisesta toiminnasta. Siihen viitannut ilmaisu, jolla kirjoittaja luonnehti äänestäjien mielistelyä, oli kuitenkin halventava ja valtuutettua loukkaava. Langettava.

Ylöjärven Uutiset arvosteli pääkirjoituksessaan nimeltä mainitun kunnanvaltuutetun toimintaa epäjohdonmukaiseksi. Kirjoittaja saattoi tuoda esille mielipiteensä valtuutetun poliittisesta toiminnasta. Siihen viitannut ilmaisu, jolla kirjoittaja luonnehti äänestäjien mielistelyä, oli kuitenkin halventava ja valtuutettua loukkaava. Langettava.Kantelija: Vastaaja: Ylöjärven uutiset——————————————————————————–Kantelu, vastaus ja ratkaisu Ylöjärven uutiset julkaisi 27.8.2003 kantelijan kirjoituksen palstalla, johon paikkakunnan luottamushenkilöt ovat saaneet vuorollaan lähettää mielipiteitään. Lehden päätoimittaja kommentoi kantelijan kirjoitusta saman numeron pääkirjoituksessa otsikolla ”Ällistyttävää epäjohdonmukaisuutta päätöksenteossa”. Kirjoituksessaan päätoimittaja ihmetteli nimeltä mainitsemansa kantelijan epäjohdonmukaista suhtautumista erääseen valtuustossa hyväksyttyyn strategiaan. Päätoimittajan mukaan kantelija oli kokouksessa strategian kannalla, mutta ”nyt hän kritisoi ja mollaa strategiaa Kunnanvaltuutettu kirjoittaa –palstalla”. Kirjoitus päättyi alatyyliseen ilmaisuun, jolla päätoimittaja kuvasi äänestäjien mielistelyä. KANTELUKantelija on mielipidekirjoituksen laatinut kunnanvaltuutettu, jonka mukaan lehden päätoimittaja oli itse pyytänyt kirjoituksen. Valtuutetun mielestä tapa, jolla päätoimittaja käsitteli mielipidekirjoitusta pääkirjoituksessaan, oli halventava ja virheellinen. LEHDEN VASTAUSYlöjärven Uutisten päätoimittaja Matti Pulkkinen kertoo, että ketään ei velvoiteta kirjoittamaan Kunnanvaltuutettu kirjoittaa –palstalle. Jokainen luottamushenkilö on saanut vuoronsa ja päättää henkilökohtaisesti lähettääkö palstalle teksti vain ei. Pääkirjoitustaan Pulkkinen pitää normaalina ja selkeäkielisenä. Kirjoituksen yhdessä osassa hän mainitsi esimerkin kantelijan epäjohdonmukaisesta toiminnasta. Kirjoitus ei kuitenkaan halventanut kantelijaa, ja kirjoituksen asiasisältö on päätoimittajan mukaan kenen tahansa tarkistettavissa ja todettavissa täysin paikkansa pitäväksi. Päätoimittaja Pulkkinen huomauttaa, että poliitikkojen on kestettävä ja osattava ottaa vastaan kritiikkiä. RATKAISUJulkisissa luottamustehtävissä toimivien on varauduttava siihen, että heidän toimintaansa arvostellaan kärkevästikin. Milloin arvostelu on kohdistettu poliittiseen tai muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan, ei sitä ole yleensä katsottu henkilökohtaisesti loukkaavaksi. Journalistin ohjeiden 23. kohta velvoittaa kuitenkin suojaamaan kaikkien ihmisarvoa ja kunniaa. Henkilön ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.Ylöjärven Uutisten päätoimittaja arvosteli pääkirjoituksessaan nimeltä mainitun kunnanvaltuutetun toimintaa epäjohdonmukaiseksi ja käytti alatyylistä ilmaisua. Neuvoston mielestä päätoimittaja saattoi tuoda esille mielipiteensä kantelijan poliittisesta toiminnasta. Siihen viitannut ilmaisu, jolla päätoimittaja luonnehti äänestäjien mielistelyä, oli neuvoston mielestä kuitenkin halventava ja kantelijaa loukkaava.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ylöjärven Uutiset on rikkonut hyvää journalistista tapaa, ja antaa lehdelle huomautuksen.