3274/SL/03

Langettava

Hyvinkään Sanomat käsitteli uutisessaan kantelijoiden pojan ja veljen tapaturmaista kuolemaa. Uutinen oli vihjaileva ja uhrin omaisia loukkaava. Lehti lisäsi omaisten kärsimystä julkaisemalla pilapiirroksen, jossa poliisi saattoi humalaista miestä ravintolasta. Hahmo oli fiktiivinen, mutta piirroksen teksti ja yksityiskohdat yhdistivät piirroksen tapaturmaan. Langettava.

Hyvinkään Sanomat kertoi kesäkuussa 2003 pikku-uutisessa hyvinkääläismiehen kohtalokkaasta kaatumisesta ravintolan läheisyydessä. Uutisen otsikkona oli ”Kadulta virumasta löytynyt mies kuoli sairaalassa / Poliisi kaipaa silminnäkijöitä”. Lehti palasi asiaan kirjoituksessa 27.6.2003, jossa se kertoi miehen kuolleen kompuroituaan ja lyötyään päänsä. Etusivun vinkkijutussa lehti totesi, että ”onnettomuuspaikka on jo aikaisemmin todettu humalaisille vaaralliseksi”. Juttu jatkui sisäsivulla otsikolla ”Humalaisille petolliseen paikkaan jalkakäytävälle halutaan korjaus / Mies kaatui kiveykselle ja kuoli”. Kirjoituksessa kerrottiin onnettomuuden sattuneen ”ravintoloiden läheisyydessä paikassa, joka on toistuvasti ollut vaarallinen humalaisille kulkijoille”. Seuraavana päivänä lehti kertoi, että humalaisille vaaralliseksi todettu kevyen liikenteen väylän kulmaus korjataan. Jutussa viitattiin edellisen päivän uutiseen toteamuksella, että ”paikan takia kuoli juhannusperjantaina hyvinkääläinen mies kompuroituaan vaarallisiksi havaittuihin katukiveyksiin ja lyötyään päänsä”. Kirjoituksen otsikkona oli ”Humalaisten vaaranpaikka korjataan alkusyksystä”.Muutaman päivän kuluttua 1.7.2003 lehti julkaisi piirroksen, jossa poliisi saattoi humalaista miestä ravintolasta. Piirroksen tekstinä oli kirjoituksen 27.6.2003 otsikko ”Humalaisille petolliseen paikkaan jalkakäytävälle halutaan korjaus”. Tapaturman uhrin nimeä ei mainittu kirjoituksissa eikä piirroksessa. Hänen kerrottiin olleen vuonna 1966 syntynyt hyvinkääläismies.KANTELUKantelijat ovat kuolleen miehen omaisia, isä ja veli. Heidän mielestään uutisoinnin 27.6.2003 sävy oli erittäin kyseenalainen, koska juttu leimasi vainajan humalaiseksi kompuroijaksi. Kantelijat paheksuvat myös pilapiirrosta 1.7.2003, joka heidän mielestään yhdistetään onnettomuuteen. LEHDEN VASTAUSHyvinkään Sanomien päätoimittaja Pekka Liukan mukaan kysymyksessä oli yleisen tason uutisointi, jolla ei missään tapauksessa haluttu halventaa vainajaa. Uhria ei myöskään yksilöity uutisissa tunnistettavalla tavalla. ”Noin 40-vuotias mies” on varsin yleinen luonnehdinta kaupungissa, jonka asukasluku on yli 43.000. Päätoimittaja Liukka kertoo, että jutun 27.6.2003 tavoitteena oli puuttua tunnettuun epäkohtaan ja uusien onnettomuuksien estämiseksi tivata paikan korjaamista. Korjauksesta tulikin lupaus varsin nopeasti. Koska onnettomuus tapahtui Hyvinkään tunnetuimman ravintolan vierellä, oli luonnollista, että jutussa puhuttiin humalaisille petollisesta paikasta. Jutuissa ei kuitenkaan väitetty mitään uhrin humalatilasta. Päätoimittaja Liukan mukaan piirros 1.7.2003 käsitteli sekin ongelmaa yleisellä tasolla. Piirtäjä kertoo lähtökohtanaan olleen lehden uutisissa kerrottu epäkohta, jota ei ole korjattu. Piirroksessa esiintyi fiktiivinen hahmo, joka on tullut tekijän töistä tutuksi jo kymmenen vuoden ajalta. Hahmo ei olemukseltaan tai ominaisuuksiltaan liity millään tavalla tapaturman uhriin, jota toisella paikkakunnalla asuva piirtäjä ei voi edes tuntea. RATKAISUNeuvosto toteaa, että asiassa on kyse uhrin omaisten suojasta. Ratkaisussaan neuvosto ei ole ottanut kantaa tietojen totuudenmukaisuuteen. Hyvän journalistisen tavan mukaan kansalaisia kohdanneiden traagisten tapahtumien käsittelyssä on syytä varovaisuuteen. Kuolemaan johtaneita tapaturmia käsiteltäessä yksilönsuojaa on noudatettava korostetusti. Lisäksi hyvä journalistinen tapa velvoittaa osoittamaan hienotunteisuutta vainajan läheisiä kohtaan. Yksilön suojaa koskevat periaatteet on otettava huomioon kuvitteellistakin esitystapaa käytettäessä.Lehti raportoi kantelijoiden pojan ja veljen kuolemaan johtaneesta tapaturmasta tuoreeltaan uutisessa 23.6.2003. Lehti jatkoi asian käsittelyä seurantauutisessa 27.6.2003. Siitä syntyi neuvoston arvion mukaan sellainen kuva, että pyörällä kaatunut mies oli ollut tapahtumahetkellä humalassa ja humalatila oli ollut osasyynä ”kompurointiin”. Neuvoston mielestä seurantauutinen oli vihjaileva ja uhrin omaisia loukkaava. Lehti lisäsi omaisten kärsimystä julkaisemalla pilapiirroksen, jossa poliisi saattoi humalaista miestä ravintolasta. Hahmo oli fiktiivinen, mutta piirroksen teksti ja yksityiskohdat yhdistivät piirroksen tapaturmaan. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Hyvinkään Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa, ja antaa lehdelle huomautuksen.