3271/SL/03

Vapauttava

Karjalainen kertoi uutisessaan vesiretkeilykartan valmistumisesta. Kirjoituksella oli informaatioarvoa, ja siinä mainitut hinta- ja myyntipaikkatiedot olivat nekin kuluttajalle tarpeellisia tietoja. Oman alueen veneilykartan valmistumisesta kertominen sopi luontevasti maakuntalehdelle. Vapauttava.

KANTELUKarjalainen kertoi uutisessaan 18.7.2003 vesiretkeilykartan valmistumisesta otsikolla ”Pielisen alueesta valmistunut vihdoin vesiretkeilykartta”. Kirjoitus sisälsi yksityiskohtaisen kuvauksen kartasta ja sen käyttötarkoituksista. ”Vesillä liikkujille se on oiva apu, jota on toivottu pitkään”, kirjoittaja toteaa. Jutussa kerrottiin, että ”karttaa myydään 30 euron hintaan Pielisen ranta-alueiden matkailupisteissä”.Kantelijan mielestä kirjoitus täyttää piilomainonnan tunnusmerkistön: toimittaja kertoo tavaran hinnan ja myyntipaikat sekä kehuu sitä. LEHDEN VASTAUSKarjalaisen vastaava päätoimittaja Pekka Mervolan mukaan vesiretkeilykartan valmistumisesta kertominen ei ole piilomainontaa vaan tarpeellisen tiedon välittämistä. Myös hinta- ja saatavuustiedot olivat lukijan kannalta hyödyllistä informaatiota. Kartan valmistuminen oli uutinen, koska Pielisen alueesta ei ole aikaisemmin ollut saatavissa vastaavaa vesiretkeilykarttaa. Päätoimittaja Mervola huomauttaa, että kartta ei ole normaali kaupallinen tuote. Se on valmistunut Pohjois-Karjalan luontomatkailuinstituutin kehittämishankkeena, eikä sen myyntihinta kata paino- ja jakelukustannuksia.RATKAISUJournalistin ohjeiden 7. kohdan mukaan piilomainonta kaikissa muodoissaan on torjuttava. Aineistoon, johon voi liittyä kaupallisia intressejä, on suhtauduttava kriittisesti. Sellaista voidaan julkaista vain, jos siihen on painavia journalistisia perusteita.Neuvosto toteaa, että kantelun kohteena olevassa kirjoituksessa oli kyse subjektiiviseen sävyyn laaditusta tuoteinformaatiosta. Sellainen ei ole sinänsä ristiriidassa hyvän journalistisen tavan kanssa edellyttäen, että kirjoitukselle on journalistiset perusteet. Neuvoston arvion mukaan kartan valmistuminen oli uutinen. Kirjoituksella oli myös informaatioarvoa, ja siinä mainitut hinta- ja myyntipaikkatiedot olivat nekin kuluttajalle tarpeellisia tietoja. Oman alueen veneilykartan valmistumisesta kertominen sopi neuvoston mielestä varsin luontevasti maakuntalehdelle.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Karjalainen ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.