3255/PL/03

Vapauttava

Raahen Seutu paljasti puolen vuoden ehdollisen tuomion saaneen miehen henkilöllisyyden kertomalla, että hän on ”N.N:n samanikäinen veli”. Käytännössä ilmaisu yksilöi miehen uutisessa nimeltä mainitun ja kovemman tuomion saaneen N.N:n kaksoisveljeksi. Mies oli ollut N.N:n kanssa osallisena puukotukseen johtaneessa kahakassa, ja tämä kietoi veljesten tapaukset toisiinsa niin, että ilmaisu ”samanikäinen veli” oli perusteltu. Vapauttava.

KANTELURaahen Seutu julkaisi 5.12.2002 uutisen hovioikeuden päätöksestä otsikolla ”Vankeus ei lyhentynyt hovioikeudessa”. Uutisessa kerrottiin kantelijan pojan viime syksynä saamasta vankeustuomiosta, josta tämä oli valittanut hovioikeuteen. Se katsoi, että tuomion alentamiseen ei ole perusteita. Uutisessa todettiin hovioikeuden käsitelleen samalla toisesta tappelusta annettuja tuomioita. Tässä yhteydessä viitattiin kantelijan toiseen poikaan kertomalla, että ”N.N:n samanikäinen velikin oli valittanut näihin liittyvistä tuomioistaan”. Uutisessa selostettiin tuomioihin johtaneita tapahtumia, ja sen lopussa todettiin N.N:n veljen saaman puolen vuoden ehdollisen tuomion pysyneen ennallaan. Kantelija paheksuu sitä, että lehti paljasti ehdollisen tuomion saaneen henkilöllisyyden kertomalla, että mies on ”N.N:n samanikäinen veli”.LEHDEN VASTAUSRaahen Seudun päätoimittaja Martti Nousiainen toteaa, että uutisessa esille tuodut tiedot pitävät paikkansa ja ne ovat yhdenmukaiset Vaasan hovioikeuden asiakirjojen kanssa. Tapaus oli herättänyt paikkakunnalla suurta huomiota muun muassa siksi, että puukotukseen johtanut tapahtumasarja käynnistyi kaupungin tärkeimmän kesätapahtuman aikana yleisellä paikalla. Puukotukseen syyllistyneen N.N:n rikos oli vakava, ja hänen kaksoisveljensä osallisuus rikoksessa on tosiasia, jonka johdosta myös kaksoisveli sai tuomion. Hänen nimeään ei kuitenkaan mainittu kanteluun johtaneessa uutisessa. Jos lehti ei olisi tuonut esille kaksoisveljen osallisuutta tapahtumiin ja niistä seuranneisiin tuomioihin, uutinen ei olisi antanut lukijoille riittävän totuudenmukaista kuvaa koko tapahtumasarjasta.RATKAISUJournalistin ohjeiden 26. kohdan mukaan nimen tai muiden tunnistamistekijöiden julkaiseminen rikoksia käsiteltäessä on perusteltua vain, kun sillä on huomattavaa yleistä merkitystä. Samanaikaisesti Journalistin ohjeet edellyttävät toimittajalta totuudenmukaista, olennaista ja monipuolista tiedonvälitystä (JO 8). Rikoksentekijän henkilöllisyys on usein uutisen kannalta olennainen seikka.Kantelun kohteena olevassa uutisessa lehti paljasti pahoinpitelystä puolen vuoden ehdollisen tuomion saaneen miehen henkilöllisyyden kertomalla, että mies on ”N.N:n samanikäinen veli”. Käytännössä ilmaisu yksilöi miehen uutisessa nimeltä mainitun N.N:n kaksoisveljeksi. Hänen tekonsa oli tuomion perusteella vähäinen, eikä rangaistuksen ankaruus olisi edellyttänyt henkilöllisyyden kertomista.Hän oli kuitenkin ollut veljensä kanssa osallisena kahakassa, joka johti puukotukseen. Tämä kietoi veljesten tapaukset toisiinsa niin, että ilmaisu ”samanikäinen veli” oli neuvoston mielestä perusteltu. Kyseessä oli uutisen täsmällisyyden kannalta olennainen tieto. Neuvosto otti asiaa arvioidessaan huomioon, että tapaus oli herättänyt paikkakunnalla suurta mielenkiintoa muun muassa siksi, että tapahtumasarja oli käynnistynyt kaupungin tärkeimmän kesätapahtuman aikana yleisellä paikalla.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Raahen Seutu ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.