3254B/MTV/03

Vapauttava

MTV3 kertoi Seitsemän uutisissa Vihreän liiton samana päivänä järjestämästä tiedotustilaisuudesta, jossa puolueen puheenjohtaja ja europarlamentaarikko olivat selvittäneet vihreiden huumepoliittisia kantoja. Uutiseen ei sisältynyt oikaisua vaatinutta asiavirhettä. Vapauttava.

Vihreä liitto järjesti 14.2.2003 iltapäivällä tiedotustilaisuuden, jossa Vihreän liiton puheenjohtaja ja europarlamentaarikko selvittivät vihreiden huumepoliittisia kantoja. Niitä oli käsitelty samana päivänä julkisuudessa tavalla, joka yhdisti vihreät Suomen kannabisyhdistykseen. MTV3 julkaisi tiedotustilaisuudesta uutisen Seitsemän uutisissa käyttäen taustakuvituksena Suomen kannabisyhdistyksen verkkosivuja. Uutisessa kerrottiin, että ”aktiivisimmin nykyisen huumelinjan lieventämisen puolesta ovat toimineet vihreät, jotka ovat järjestäytyneet Suomen kannabisyhdistykseen”.KANTELUKantelun mukaan Suomen kannabisyhdistyksen sivuilta ei voi vetää sitä johtopäätöstä, että vihreitä olisi järjestäytynyt Suomen kannabisyhdistykseen. Toimittajat käyttivät lähdettä väärin, mutta MTV3 ei suostunut pyynnöstä huolimatta oikaisemaan virheellistä uutista. Korjausta ei tehty senkään jälkeen, kun Suomen kannabisyhdistys oli kertonut tiedotteella, että sillä ei ole kytköksiä Vihreään liittoon. MTV3:n VASTAUSMTV3:n vastaava päätoimittaja Merja Ylä-Anttila kertoo vihreiden nuorisojärjestön puheenjohtajan aloittaneen Vihreää liittoa kiusanneen huumekeskustelun vaalien alla, kun puheenjohtaja toi julki liberaalin huumelinjansa ja kertoi polttaneensa kannabista Vihreän liiton vaalimökillä Helsingissä. Nuorisojärjestön puheenjohtaja on omien verkkosivujensa mukaan Suomen kannabisyhdistyksen hallituksen jäsen. Yhdistyksen verkkosivuilla esiteltiin ennen vaaleja myös muiden kansanedustajaehdokkaiden näkemyksiä huumepolitiikan lieventämisestä. Vihreän liiton edustajia oli sivuilla kahdeksan, enemmän kuin minkään muun puolueen ehdokkaita. Päätoimittaja Ylä-Anttila kertoo Vihreän liiton tiedottajan esittäneen puhelimitse kritiikkiä uutisen sisällöstä. Yksilöidyn oikaisuvaatimuksen puuttuessa ja ottaen huomioon todetut tosiseikat, MTV:n uutiset katsoi riittäväksi, että Vihreä liiton puheenjohtaja sai suorassa puheenjohtajantentissä 25.3.2003 vapaasti vastata lukuisiin aihetta koskeneisiin kysymyksiin haluamallaan tavalla.RATKAISUJournalistin ohjeiden 8. kohdan mukaan journalistin on työssään pyrittävä totuudenmukaiseen, olennaiseen ja monipuoliseen tiedonvälitykseen. Ohjeiden 18. kohdan mukaan virheellinen tieto on oikaistava viipymättä joko oma-aloitteisesti tai asianomaisen sitä vaatiessa. Kantelun kohteena olevassa uutisessa MTV3 kertoi kannabisyhdistykseen järjestäytyneiden vihreiden toimineen aktiivisimmin nykyisen huumelinjan lieventämisen puolesta. Neuvoston mielestä asiayhteydestä ilmeni, että uutisessa ei tarkoitettu Vihreää liittoa puolueena vaan puolueen jäseniä tai sen aatesuunnan kannattajia. MTV3:n vastauksesta selviää, että puolueen nuorisojärjestön puheenjohtaja on omien verkkosivujensa mukaan Suomen kannabisyhdistyksen hallituksen jäsen.Neuvosto toteaa, että uutiseen ei sisältynyt oikaisua vaatinutta asiavirhettä. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV3 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.