3249/SL/03

Vapauttava

Etelä-Suomen Sanomien julkaisemassa yleisönosastokirjoituksessa siteerattiin kantelijan kokouspuheenvuoroa. Kirjoituksessa esitetty lause ei ollut sanatarkka lainaus, mutta se oli asiallisesti riittävän samansisältöinen kantelijan kokouspuheenvuoron kanssa. Kirjoituksessa ei ollut oikaisua vaatinutta asiavirhettä. Vapauttava.

Etelä-Suomen Sanomat julkaisi yleisönosastollaan kaupunginvaltuuston varavaltuutetun kirjoituksen, jossa tämä arvioi alueen logistiikkakeskuksen sijoituspaikkaa ja arvosteli kantelijan kaupunginvaltuuston kokouksessa esittämiä näkemyksiä. Kirjoitukseen sisältyi suora lainaus kantelijan kokouksessa käyttämästä puheenvuorosta: ”Eivät Kujalan logistiikkakeskuksen tyhjät varastohallit ketään työllistäisi!”. Lause oli nostettu myös kirjoituksen otsikkoon lainausmerkkien sisällä. KANTELUKantelija kertoo, että hän ei ole sanonut kyseistä lausetta. Puhe, jota kirjoittaja virheellisesti lainaa, on kantelijan mukaan kaupunginvaltuuston kokouksesta 7.4.2003. Kantelija kertoo toimittaneensa keskustelupöytäkirjaan kirjatun puheen lehteen ja vaatineensa toimitusta oikaisemaan virheellisen kirjoituksen. Tätä lehti ei ole tehnyt. Kantelija ei halunnut itse ryhtyä virhettä korjaamaan, eikä se hänen mielestään hänen tehtävänsä olekaan. Kantelijan käsityksen mukaan kaksoispisteellä erotetun ja lainausmerkein varustetun lausuman on pidettävä täysin paikkansa. LEHDEN VASTAUSEtelä-Suomen Sanomien päätoimittaja Heikki Hakala korostaa, että vaikka yleisönosastokirjoituksen siteeraus ei ollut sanasta sanaan yhtenevä kantelijan puheenvuoron kanssa, sen asiasisältö oli käytännössä sama. Siksi toimitus katsoi, ettei oikaisuvaatimukseen ollut perusteita, mutta tarjosi kantelijalle vastineoikeutta, jota tämä ei halunnut käyttää. Päätoimittaja Hakala toteaa, että kun kyse on yleisönosastokirjoituksesta, kirjoittajalta ei voida vaatia yhtä laajaa siteerauskäytännön tuntemusta kuin toimittajalta. RATKAISUKantelun kohteena olevassa yleisönosastokirjoituksessa siteerattiin kantelijan kokouspuheenvuoroa. Kirjoituksessa väitettiin kantelijan sanoneen kaupunginvaltuuston kokouksessa: ”Eivät Kujalan logistiikkakeskuksen tyhjät varastohallit ketään työllistäisi!”. Keskustelupöytäkirjan mukaan hän oli sanonut: ”Logistiikkakeskuksen työllisyysvaikutuksista sanon nyt vielä vaikka kuinka monennen kerran, että ei sellainen varastohalli mikään työllistävä hanke ole”. Kantelijan mukaan lainaus oli virheellinen.Koska lehden päätoimittaja vastaa myös yleisönosastokirjoituksista, toimituksen on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, että niissäkin sitaattimerkkien sisään laitettu lausuma on totuudenmukainen. Lausuntojen ei tarvitse olla sanatarkkoja suorissakaan lainauksissa, mutta niiden asiasisältöä ei saa muuttaa. Jos näin tapahtuu, niin kyseessä on virhe, joka on oikaistava viivytyksettä joko oma-aloitteisesti tai asianomaisen sitä vaatiessa.Vaikka kirjoituksessa esitetty lause ei ollut sanatarkka lainaus, se oli neuvoston mielestä asiallisesti riittävän samansisältöinen kantelijan kokouspuheenvuoron kanssa. Näin ollen kirjoituksessa ei ollut oikaisua vaatinutta asiavirhettä. Kantelija olisi neuvoston mielestä voinut käyttää lehden hänelle tarjoamaa vastinemahdollisuutta.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Etelä-Suomen Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.