3247/YLE/03

Langettava

Yleisradion Hämeen uutisissa kerrottiin Lahden yhteiskoulun lukion kansainvälisestä projektista, mutta ohjelmassa lukion nimi oli vaihtunut Lahden lyseon lukioksi. Toimitus ei oikaissut virhettä, vaikka koulun rehtori oli sitä vaatinut. Kyse oli olennaisesta asiavirheestä, joka olisi pitänyt oikaista. Langettava.

Yleisradion Hämeen uutiset kertoi TV 2:ssa 16.4.2003 lahtelaisen lukion Kiina-yhteistyöstä. Ohjelmaosuudessa lukion nimeksi mainittiin Lahden lyseon lukio, vaikka kyse on Lahden yhteiskoulun lukion projektista. Myös haastattelujen yhteydessä esitetyissä tekstiplansseissa lukion nimeksi oli merkitty virheellisesti Lahden lyseo.KANTELUOhjelmasta kannelleen Lahden yhteiskoulun lukion rehtorin mukaan Kiina-yhteistyössä on kyse valtakunnallisesta hankkeesta, jossa Lahden yhteiskoulun lukio on mukana ainoana yksityiskouluna. Uutisessa virheellisesti mainittu Lahden lyseo on kaupungin ylläpitämä lukio, eikä sillä ole yhteistyötä Kiinan koulutoimen kanssa. Rehtori kertoo toimittajan ilmoittaneen, että virhe korjataan. Tästä ja rehtorin oikaisuvaatimuksesta huolimatta Hämeen TV-uutiset ei suostunut oikaisuun. YLEISRADION VASTAUSYleisradion Hämeen uutisten vastaava ohjelmatoimittaja Maaria Grönfors kertoo, että juttu oli kuvattu ja haastattelut oli tehty Lahden yhteiskoulun lukiossa, jonka nimi jutussa oli vahingossa vaihtunut Lahden lyseon lukioksi. Toimituksessa nimivirhe todettiin inhimilliseksi erehdykseksi, jolla ei kuitenkaan katsottu olevan oleellista merkitystä uutisen sisällön kannalta. Hankkeeseen osallistuneen lahtelaiskoulun nimi ei ollut merkittävä, vaan merkitystä oli sillä, että Hämeen uutisten toiminta-alueella ollaan mukana kansainvälisessä yhteistyöhankkeessa, johon koko maassa osallistuu seitsemän oppilaitosta. Ohjelmatoimittaja Grönfors toteaa Hämeen uutisten olevan pahoillaan siitä, että virheellinen tieto pääsi lähetykseen. Hän kertoo toimituksen tämän tapauksen seurauksena tehostaneen entisestään erilaisten nimitietojen tarkistamista.RATKAISUHyvä journalistinen tapa edellyttää, että virheellinen asiatieto oikaistaan viivytyksettä, joko oma-aloitteisesti tai asianomaisen sitä vaatiessa (JO 18). Oikaisuvelvollisuutta ei kuitenkaan synny, jos virhe on vähäinen tai itse asiaan nähden epäolennainen. Oikaisun tarvetta ja toteuttamistapaa joudutaankin harkitsemaan aina tapaus kerrallaan. Lahtelaisen lukion Kiina-yhteistyötä selostaneessa ohjelmaosuudessa oli nimivirhe. Jutussa kerrottiin Lahden yhteiskoulun lukion projektista, mutta ohjelmassa lukion nimi oli vaihtunut Lahden lyseon lukioksi. Toimitus ei oikaissut virhettä, vaikka kantelija oli sitä vaatinut. Neuvoston mielestä kyse oli olennaisesta asiavirheestä, joka olisi pitänyt oikaista. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio on rikkonut hyvää journalistista tapaa, ja antaa sille huomautuksen oikaisun laiminlyömisestä.