3244/PL/03

Vapauttava

Rantalakeuden julkaisemassa yleisönosastokirjoituksessa arvosteltiin koulun terveydenhoitajaa. Kritiikki ei ollut erityisen voimakasta, ja kirjoituksesta oli pääteltävissä, että kirjoittajan lapsi on koulun oppilas. Kirjoituksen saattoi näissä olosuhteissa julkaista nimimerkillä. Terveydenhoitaja olisi voinut vastata nimimerkin väitteisiin vastineella, mutta hän veti kirjoituksensa pois omasta tahdostaan. Vapauttava.

Rantalakeus julkaisi 2.4.2003 yleisönosastollaan kirjoituksen, jossa nimimerkki ”Vieläkö kahdeksan vuotta valituksen kuuntelua” arvosteli nimeltä mainitun paikkakunnan kouluterveydenhoitajaa otsikolla ”Mistä huone kouluhoitajalle?”. Kirjoittaja kertoi, että kouluterveydenhoitajan työhuoneen syrjäisen sijainnin vuoksi oppilaat ovat kirjoitelleet hävyttömyyksiä hoitajan aloitelaatikkoon, mikä on kirjoittajan mukaan ”heilauttanut hoitajan minää suunnattomasti”. Lisäksi kirjoittaja totesi, että terveydenhoitaja ei puutu vanhempainilloissa tärkeisiin asioihin vaan tilaisuudet kuluvat hoitajan valitusvirttä kuunnellessa. Nimimerkkikirjoittaja kehotti kantelijan esimiehiä hoitamaan ensin huoneasian ja sitten hoitajan ”pahan mielen” kuntoon. KANTELUKantelijan mukaan kirjoitus oli henkilökohtaisesti loukkaava, minkä lisäksi se mitätöi hänen toimiaan vanhempainilloissa. Kantelija ihmettelee sitä, miten nimimerkillä voidaan sallia kirjoitettavan, että hoitajan minä horjuu. Vaikka kirjoituksessa ei mainittu kantelijan nimeä, hän on siitä omasta mielestään tunnistettavissa, koska paikkakunnan keskustan ala- ja yläasteella on vain yksi terveydenhoitaja. Toisin kuin kirjoituksessa väitetään, kantelija on kertomansa mukaan käsitellyt vanhempainilloissa lasten ja heidän vanhempiensa kannalta tärkeitä asioita, minkä lisäksi hän on järjestänyt erilaisia teemaviikkoja ja iltatilaisuuksia kunnan kaikkien koulujen vanhemmille. Kirjoitus sisälsi väärää tietoa myös kantelijan toimitiloista. Ne ovat hänen mukaansa täysin asianmukaiset, mutta kirjoittaja antoi ymmärtää, että ne olisivat kantelijan mielestä puutteelliset. LEHDEN VASTAUSRantalakeuden päätoimittaja Ilkka Ylitalo toteaa kirjoituksen olleen yhden vanhemman näkemys vanhempainillan ohjelmasta, ja sen julkaisemisen tarkoituksena oli herättää keskustelua tärkeästä aiheesta. Päätoimittaja kertoo kantelijan tehneen merkittävää työtä lasten ravintotottumusten ja elämäntapojen parantamiseksi. Tämä ei kuitenkaan poista sitä mahdollisuutta, että toiminnoissa on edelleen kehittämisen varaa. Päätoimittaja Ylitalon mukaan Lukijan postia –osastolla julkaistu nimimerkkikirjoitus ei loukkaa kantelijaa millään tavalla. Kantelija ei ole julkisuuden suhteen keskivertoinen terveydenhoitaja vaan hän on toistuvasti esillä tiedotusvälineissä. Hän on myös yksi verovaroin pidettävän järjestelmän toteuttajista, joiden toimia kuntalaisella on oikeus arvostella myös nimimerkin takaa. Kantelija oli lähettänyt kirjoituksen jälkeen oman kannanottonsa toimitukseen. Päätoimittajan mukaan se olisi julkaistu heti seuraavassa lehdessä, mutta kantelija veti kirjoituksensa pois omasta tahdostaan.RATKAISUHyvä journalistinen tapa ei rajoita mielipiteen ilmaisemisen vapautta. Siihen sisältyy pyrkimys edistää keskustelua ja tiedonkulkua, mutta myös vastuu tiedonvälityksessä noudatettavista periaatteista ja menettelytavoista. Näiden periaatteiden mukaan kenestäkään ei saa esittää perättömiä, esimerkiksi ammattikunniaan kohdistuvia väitteitä (JO 23). Hyvä journalistinen tapa turvaa yksittäistä ihmistä myös henkilökohtaisilta loukkauksilta.Julkisissa viroissa toimivien on kuitenkin varauduttava siihen, että heidän toimintaansa kritisoidaan kärkevästikin. Silloin arvostelijan tulisi yleensä esiintyä omalla nimellään. Toisaalta yleisönosastoissa on vakiintuneesti sallittu myös nimimerkin suojassa tapahtuva arvostelu etenkin silloin, jos omalla nimellä esiintyminen saattaisi aiheuttaa ristiriitatilanteita kirjoittajan lähipiirille.Rantalakeuden kirjoitus kohdistui koulun terveydenhoitajaan, ja kirjoituksesta oli pääteltävissä, että kirjoittajan lapsi on koulun oppilas. Kirjoitukseen sisältynyt arvostelu ei ollut neuvoston mielestä niin voimakasta, etteikö kirjoitusta olisi näissä olosuhteissa voinut julkaista nimimerkillä. Neuvosto otti lisäksi huomioon, että kantelija olisi voinut vastata kirjoituksen väitteisiin vastineella, mutta hän veti kirjoituksensa pois omasta tahdostaan. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Rantalakeus ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.