3242/KL/03

Langettava

Alueuutisten julkaisemat tuote-esittelyt ja kansanedustajaehdokkaan vaaliliite olivat toimitukselliseen tapaan laadittuja ilmoituksia. Ne eivät olleet välittömästi tunnistettavissa maksetuiksi ilmoituksiksi, eikä niissä ollut sanaa ilmoitus. Langettava.

KANTELU Kantelu koskee toimitukselliseen tapaan laadittuja tuoteilmoituksia ja nelisivuista vaalimainosta, jotka Alueuutiset julkaisi tammikuussa ja maaliskuussa 2003.Kantelun mukaan tuoteilmoitukset muistuttivat erehdyttävästi tavallisia lehtijuttuja, minkä seurauksena lukija ei välttämättä ymmärtänyt, että kyse oli mainoksista. Niiden yhteydessä oli logo ”tuote-esittely”. Myös sen ulkomuoto erehdytti lukijaa luulemaan, että esittelyt olivat tavallisia lehtiartikkeleja. Mainoksenomainen tuotekuva, joka oli erotettu tekstistä rajauksella, synnytti puolestaan vaikutelman, että se oli ilmoitus ja muu osa olisi ollut normaali lehtijuttu.Vaalimainoksen aineisto rakentui kansanedustajaehdokkaan haastattelun varaan, minkä kantelija arvelee hämänneen lukijaa luulemaan, että kyseessä olisi ollut normaali lehtihaastattelu. Tätä vaikutelmaa vahvisti aineiston ensimmäisellä sivulla ollut mainita, että kyse oli ehdokkaan ”erikoishaastattelusta”. Yhdelläkään sivulla ei kerrottu, että kyseessä oli ilmoitus. LEHDEN VASTAUSAlueuutisten päätoimittaja Antti Kauranne katsoo, että tuotemainokset erottuivat erittäin selvästi graafiselta ulkoasultaan lehden toimituksellisista materiaaleista fonttien, pistekokojen jne. suhteen. Kuvituksena oli yksi piirroskuva sekä tuotteen myyntipakkauksen kuva, jotka myös poikkesivat selvästi lehden toimituksellisesta materiaalista. Ilmoitusaineisto oli erotettu toimituksellisesta aineistosta Tuote-esittely –logolla, ja ilmoituksissa oli kerrottu ilmoittajan yhteystiedot. Kantelijaa lukuun ottamatta lukijat eivät ole valittaneet sekoittavansa kyseisiä tuote-esittelyjä toimitukselliseen juttumateriaaliin. Kansanedustajaehdokkaan vaali-ilmoitusaineisto saapui lehden ilmoitusvalmistukseen talon ulkopuolisesta mainostoimistosta ns. valmiina aineistona. Aineiston hankkinut ilmoitusmyyjä oli ollut väärässä uskomuksessa, että nelisivuisessa liitteessä ollut merkintä ”Erikoisliite” riittää erottelemaan ilmoitus- ja tekstimateriaalin toisistaan. Neljän sivun liite erottui päätoimittajan mielestä kuitenkin hyvin lehden toimituksellisesta materiaalista, eikä kokonaisuutena voinut antaa lukijalle vaalien aikana muuta käsitystä, kuin että aineisto oli ehdokkaan maksettu vaali-ilmoitus. Myös liitteen kansisivu oli selkeästi vaali-ilmoituksen näköinen ehdokkaan ehdokasnumeroineen jne. RATKAISUTiedonvälityksen uskottavuuden säilyttämiseksi on tärkeää, että raja ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston välillä pidetään selvänä. Tämän vuoksi tiedotusvälineen on noudatettava erityistä tarkkuutta, kun se julkaisee laadintatavaltaan toimituksellista aineistoa jäljittelevää ilmoitusaineistoa. Kaupallisiin tai muihin ei-journalistisiin tavoitteisiin pyrkivän ilmoitusliitteen on myös erotuttava selvästi lehden toimituksellisesta aineistosta. Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selkeänä (JO7).Kantelun kohteena olevat tuote-esittelyt olivat toimitukselliseen tapaan toteutettuja ilmoituksia. Jotta tällaiset ilmoitukset tunnistettaisiin selvästi ja havaittavasti maksetuiksi ilmoituksiksi, niissä pitäisi olla muiden erottamistekijöiden lisäksi yleensä sana ilmoitus. Sitä ei voi korvata sanalla tuote-esittely, kuten Alueuutiset oli tehnyt. Vaikka otsikointi, palstoitus ja kirjasintyyli poikkesivat jonkin verran lehden toimituksellisessa aineistossa käytetyistä, tuote-esittelyt eivät olleet neuvoston mielestä välittömästi tunnistettavissa maksetuiksi ilmoituksiksi. Erottamista vaikeutti myös se, että esittelyjen tekstit alkoivat samanlaisilla ingresseillä kuin lehden toimitukselliset jutut. Kansanedustajaehdokkaan vaaliliite oli journalistiseen muotoon laadittu ilmoituskokonaisuus. Erikoisliitteeksi nimetty aineisto rakentui ehdokkaan haastattelun varaan, mistä syntyi mielikuva, että lehti oli tehnyt kansanedustajaehdokkaasta haastattelujutun. Vaikutelmaa toimituksellisesta aineistokokonaisuudesta vahvistivat liitteen sisältämät ilmoitukset, kilpailut ja äänestysohjeita sisältänyt laatikkojuttu. Nelisivuisen liitteen ensimmäinen sivu oli ymmärrettävissä ilmoitukseksi, mutta kokonaisuutena arvioituna liite ei erottunut riittävän selvästi toimituksellisesta aineistosta. Näin ollen liitteessä olisi pitänyt olla sana ”ilmoitus”. Sitä ei ollut. Sen sijaan liitteen yläreunassa oli lehden oma logo, jolla toimitus otti aineiston omakseen.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Alueuutiset on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa sille huomautuksen.