3225P/JSN/03/2

Neuvosto keskeytti kanteluasian 3009/SL/01 (Harri Ekholm / Aamulehti) käsittelyn Julkisen sanan neuvoston perussopimuksen 10 §:n 3 momentin nojalla. Asia on neuvostossa loppuun käsitelty.

Julkisen sanan neuvosto merkitsi tiedoksi Tampereen käräjäoikeuden 30.5.2003 antaman päätöksen (R 03/190), joka on saanut lainvoiman.Neuvosto ei katso olevan syytä jatkaa kanteluasian 3009/SL/01 käsittelyä vaan keskeyttää sen Julkisen sanan neuvoston perussopimuksen 10 §:n 3 momentin nojalla.Asia on neuvostossa loppuun käsitelty.