3217C/IL/03

Vapauttava

Uutislehti 100:n uutisen mukaan satamalautakunta ei ollut antanut tuulivoimayritykselle lupaa selvittää, olisiko Vuosaaren satamaan tuleva aallonmurtaja sopiva paikka tuulivoimalalle. Tosiasiassa lautakunta oli vain palauttanut asian uudelleen valmisteltavaksi. Uutisen epätarkkuuksista huolimatta lautakunnan päätöksen lopputulos tuli selvästi esille tekstistä. Lisäksi Uutislehti 100 palasi aiheeseen jatkojutussa, jossa aiemmasta uutisesta mahdollisesti syntynyt väärä käsitys tuli korjatuksi. Vapauttava.

Uutislehti 100 kertoi uutisessaan 6.11.2002 Helsingin satamalautakunnan päätöksestä otsikolla ”Tuulivoimayritykselle ei lupaa Vuosaareen”. Uutisen mukaan satamalautakunta ei ollut antanut tuulivoimayritykselle lupaa selvittää, olisiko Vuosaaren satamaan tuleva aallonmurtaja sopiva paikka tuulivoimalalle. Kirjoituksen mukaan lautakunta ei halunnut antaa lupaa edes asian tutkimiselle. Sen kerrottiin epäilevän, että tutkimuksia tehnyt yritys on etulyöntiasemassa, jos voimalan paikasta tulee kilpailu. Jutussa mainittiin, että lautakunta oli palauttanut asian valmisteluun. Kirjoitus perustui STT:n välittämään uutiseen.KANTELUKantelun mukaan uutisessa oli kolme merkittävää virhettä. Lautakunta ei ollut tehnyt luvan annosta päätöstä vaan oli ainoastaan palauttanut asian uudelleen valmisteltavaksi. Myöskään väite, että ”Lautakunta ei halunnut antaa lupaa edes asian tutkimiselle”, ei pidä paikkansa. Lisäksi uutisissa kerrotut perusteet asian palauttamiselle olivat valheelliset. Lautakunnan hyväksymässä palautusesityksessä ei sanota, että tutkimuksia tehnyt yritys olisi etulyöntiasemassa, jos voimalan paikasta tulee kilpailu. Siinä esitetään, että selvityksen toteutuksen jälkeen hankkeen mahdollisesta toteutuksesta järjestetään tarjouskilpailu. Kantelun mukaan Uutislehti 100 ei pyynnöstä huolimatta oikaissut uutisissa esiintyneitä virheellisiä tietoja. LEHDEN VASTAUSUutislehti 100:n päätoimittajan Ismo Uusituvan mielestä kantelijat perustavat valituksensa lähinnä muotoseikkoihin. Tosiasiassa lupaa ei annettu. Tämä kerrottiin uutisessa, minkä lisäksi jutussa todettiin, kuten lautakunnan päätöskin oli, että tuulivoimala-asia palautetaan valmisteluun. Siinä ei siis mainittu, että yrityksen hakemus olisi hylätty. Syyt, miksi asia palautettiin uudelleen käsittelyyn, eivät olleet toimituksen tiedossa jutun julkaisemisen aikana. Ne ovat päätoimittaja Uusituvan mukaan kuitenkin sivuseikkoja. Lisäkirjelmässään 11.3.2003 päätoimittaja Uusitupa kertoo lehden palanneen aiheeseen uutisissa 4.3. ja 5.3.2003. Ensimmäinen uutinen oli lehden oma ennakkojuttu lautakunnan kokouksesta. Jälkimmäisessä jutussa kerrottiin lautakunnan päätös. RATKAISUJournalistin ohjeiden 10. kohdan mukaan asiatiedot on tarkistettava niin hyvin kuin mahdollista, myös silloin kun ne on jo aiemmin julkistettu. Tiedotusväline kantaa vastuun uutisoinnista silloinkin, kun uutinen on tullut uutistoimistolta. Jos uutisessa on virhe, se on oikaistava viivytyksettä joko oma-aloitteisesti tai asianomaisen sitä vaatiessa (JO 18). Oikaisuvelvollisuutta ei kuitenkaan synny, jos virhe on vähäinen tai itse asiaan nähden epäolennainen. Oikaisun tarvetta ja toteuttamistapaa joudutaankin harkitsemaan aina tapaus kerrallaan. Tarvittavat oikaisut on toteutettava niin, että aiemmasta uutisoinnista mahdollisesti syntyneet väärät käsitykset tulevat korjatuiksi. Lisäksi oikaisusta tulisi käydä ilmi, että aikaisempi tieto oli ollut virheellinen.Uutisen mukaan satamalautakunta ei ollut antanut tuulivoimayritykselle lupaa selvittää tuulivoimalan sopivuutta Vuosaaren satamaan. Tosiasiassa lautakunta oli vain palauttanut asian uudelleen valmisteltavaksi. Kantelun mukaan myös uutisissa kerrotut perusteet asian palauttamiselle olivat totuudenvastaiset. Myöskään väite, että ”Lautakunta ei halunnut antaa lupaa edes asian tutkimiselle”, ei kantelun mukaan pidä paikkansa.Neuvoston mielestä kantelijan esille nostamissa kohdissa oli kyse epätarkkuuksista, jotka olivat kantelijan kannalta vähäisiä. Lautakunnan päätöksen lopputulos tuli selvästi esille tekstistä, jossa kerrottiin, että asia oli palautettu uudelleen valmisteluun. Uutislehti 100 palasi aiheeseen jatkojutussa, jossa marraskuun uutisesta mahdollisesti syntynyt väärä käsitys tuli korjatuksi. Oikaisuksi tämä neljä kuukautta myöhemmin julkaistu kirjoitus ei olisi kuitenkaan riittänyt, mikäli marraskuun uutisessa olisi ollut selkeitä asiavirheitä. Jatkojutusta ei myöskään ilmennyt, että marraskuussa julkaistu uutinen oli ollut epätarkka. Selvyyden vuoksi myös sen olisi voinut kertoa lukijoille.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Uutislehti 100 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.