3217B/IL/03

Vapauttava

Metron uutisen mukaan satamalautakunta ei ollut antanut tuulivoimayritykselle lupaa selvittää, olisiko Vuosaaren satamaan tuleva aallonmurtaja sopiva paikka tuulivoimalalle. Tosiasiassa lautakunta oli vain palauttanut asian uudelleen valmisteltavaksi. Uutisen epätarkkuuksista huolimatta lautakunnan päätöksen lopputulos tuli selvästi esille tekstistä. Lisäksi Metro julkaisi kahden päivän kuluttua oikaisun. Vapauttava.

Metro kertoi uutisessaan 6.11.2002 Helsingin satamalautakunnan päätöksestä otsikolla ”Tuulivoimaselvitys vastatuulessa”. Uutisen mukaan satamalautakunta ei ollut antanut tuulivoimayritykselle lupaa selvittää, olisiko Vuosaaren satamaan tuleva aallonmurtaja sopiva paikka tuulivoimalalle. Lautakunnan kerrottiin epäilevän, että tutkimuksia tehnyt yritys on etulyöntiasemassa, jos voimalan paikasta tulee kilpailu. Jutussa mainittiin, että lautakunta oli palauttanut asian valmisteluun. Kirjoitus perustui STT:n välittämään uutiseen.KANTELUKantelun mukaan uutisessa oli kaksi merkittävää virhettä. Lautakunta ei ollut tehnyt luvan annosta päätöstä vaan oli ainoastaan palauttanut asian uudelleen valmisteltavaksi. Myös uutisissa kerrotut perusteet asian palauttamiselle olivat valheelliset. Lautakunnan hyväksymässä palautusesityksessä ei sanota, että tutkimuksia tehnyt yritys olisi etulyöntiasemassa, jos voimalan paikasta tulee kilpailu. Siinä esitetään, että selvityksen toteutuksen jälkeen hankkeen mahdollisesta toteutuksesta järjestetään tarjouskilpailu. Kantelun mukaan Metro ei pyynnöstä huolimatta oikaissut uutisissa esiintyneitä virheellisiä tietoja. LEHDEN VASTAUSMetro-lehden päätoimittaja Mikko Heino kertoo toisen kantelijoista olleen lehteen yhteydessä uutisen julkaisemisen jälkeen. Yhteydenoton vuoksi toimitus kävi läpi satamalautakunnan kokouksen päätökset ja julkaisi täsmentävän jutun kaksi päivää alkuperäisen uutisen julkaisemisen jälkeen. Siinä kerrottiin, että ”tuulivoimaselvitys ei ainakaan vielä ole vastatuulessa Helsingissä toisin kuin Metro-lehti keskiviikkona uutisoi”. Kirjoituksessa toistettiin alkuperäisen uutisen tieto asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi ja selvennettiin myös se, että päättäjät haluavat asiasta lisätietoja. Jälkimmäisen uutisen jälkeen kumpikaan kantelijoista ei ole ollut yhteydessä Metro-lehteen.RATKAISUJournalistin ohjeiden 10. kohdan mukaan asiatiedot on tarkistettava niin hyvin kuin mahdollista, myös silloin kun ne on jo aiemmin julkistettu. Tiedotusväline kantaa vastuun uutisoinnista silloinkin, kun uutinen on tullut uutistoimistolta. Jos uutisessa on virhe, se on oikaistava viivytyksettä joko oma-aloitteisesti tai asianomaisen sitä vaatiessa (JO 18). Oikaisuvelvollisuutta ei kuitenkaan synny, jos virhe on vähäinen tai itse asiaan nähden epäolennainen. Oikaisun tarvetta ja toteuttamistapaa joudutaankin harkitsemaan aina tapaus kerrallaan. Tarvittavat oikaisut on toteutettava niin, että aiemmasta uutisoinnista mahdollisesti syntyneet väärät käsitykset tulevat korjatuiksi. Lisäksi oikaisusta tulisi käydä ilmi, että aikaisempi tieto oli ollut virheellinen.Uutisen mukaan satamalautakunta ei ollut antanut tuulivoimayritykselle lupaa selvittää tuulivoimalan sopivuutta Vuosaaren satamaan. Tosiasiassa lautakunta oli vain palauttanut asian uudelleen valmisteltavaksi. Kantelun mukaan myös uutisissa kerrotut perusteet asian palauttamiselle olivat totuudenvastaiset. Neuvoston mielestä kantelijan esille nostamissa kohdissa oli kyse epätarkkuuksista, jotka olivat kantelijan kannalta vähäisiä. Lautakunnan päätöksen lopputulos tuli selvästi esille tekstistä, jossa kerrottiin, että asia oli palautettu uudelleen valmisteluun. Lisäksi Metro teki kahden päivän kuluttua uuden jutun, jossa se kertoi, että ”tuulivoimaselvitys ei ainakaan vielä ole vastatuulessa Helsingissä toisin kuin Metro-lehti keskiviikkona uutisoi”. Metro teki oikaisun lukijoita palvelevalla tavalla niin, että aiemmasta uutisoinnista syntyneet väärät käsitykset tulivat korjatuiksi, minkä lisäksi oikaisusta kävi ilmi, että aikaisempi tieto oli ollut virheellinen. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Metro ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.