3214/MTV/02

Vapauttava

MTV3:n Kymmenen uutiset raportoi öljyn hinnan noususta. Uutisen lopussa ankkuri sanoi: ”Aiheesta lisää huomisen Kauppalehdessä”. Uutisessa oli kyse Kauppalehden hankkimasta tiedosta, joten MTV3:n piti tuoda esille uutisen lähde, siis toimitus joka oli tiedon hankkinut. Viittaukselle Kauppalehteen oli journalistiset perusteet, eikä kyse ollut piilomainonnasta. Vapauttava.

MTV3:n Kymmenen uutisissa kerrottiin öljyn hinnan noususta. Uutisen lopussa ankkuri sanoi: ”Aiheesta lisää huomisen Kauppalehdessä”. Kantelija pyytää neuvostolta kannanottoa siihen, oliko asiallista mainita Kauppalehti uutisen yhteydessä. Kantelija pohtii, sponsoroiko Kauppalehti MTV3:n Kymmenen uutisia.MTV3:N VASTAUSMTV Oy:n uutis- ja ajankohtaisohjelmien vastaava päätoimittaja Merja Ylä-Anttila kertoo Kauppalehden toimivan monimediatalona, joka tuottaa taloustietoa useisiin jakeluteihin. Televisio on näistä yksi. MTV:n uutiset ostaa talousuutispalvelun Kauppalehdeltä, ja palvelu kattaa talousuutisoinnin muun muassa MTV:n uutislähetyksissä. Kauppalehti ei siis millään tavoin sponsoroi MTV:n uutisia.Kantelussa mainittu uutinen bensiinin hinnannostosta oli Kauppalehden omaa uutishankintaa, josta saatiin illan uutislähetykseen kansalaisia kiinnostava perusuutinen. Lisätietoja oli saatavissa seuraavan päivän lehdessä, joka mainittiin uutisessa lähteenä. Ylä-Anttilan mukaan viittaus seuraavan päivän lehtijulkaisuun tehdään vain silloin, kun uutiseen on asiallisesti lisää informaatiota tarjolla. Kyse ei siis ole mistään säännöllisesti toistuvasta toiminnasta. RATKAISUTiedonvälityksen uskottavuuden säilyttäminen edellyttää, että piilomainonta torjutaan ja että raja kaupallisen ja toimituksellisen aineiston välillä pidetään selvänä (JO 7). Piilomainontaa voi olla esimerkiksi tuotteeseen kohdistettu epäsuhtainen huomio. Se, että toimituksellisessa aineistossa mainitaan tuotenimiä, ei kuitenkaan sellaisenaan osoita, että kyse olisi piilomainonnasta. Raja kulkee siinä, voidaanko tuotenimien esiintymistä pitää journalistisesti perusteltuna. Nimen mainitseminen on perusteltua muun muassa silloin, kun kerrotaan, mistä tiedotusvälineestä julkaistu tieto on peräisin. On muistettava, että hyvä journalistinen tapa edellyttää lähteen mainitsemista silloin, kun käytetään pääasiassa toisen hankkimia tai julkaisemia tietoja (JO 6). Tässä tapauksessa MTV3 käytti Kauppalehden hankkimaa tietoa omassa lähetyksessään. Siksi sen piti tuoda esille uutisen lähde, siis toimitus joka oli tiedon hankkinut. Kyse oli lähdeviittauksesta, olkoonkin että sen muotoilu ”Aiheesta lisää huomisen Kauppalehdessä” oli neuvoston mielestä epäonnistunut. Neuvosto otti lisäksi huomioon, että MTV3:n uutiset ja Kauppalehti kuuluvat samaan konserniin ja Kauppalehti tuottaa talousuutiset MTV3:n uutisille. Näin ollen viittauksella Kauppalehteen oli myös asiallinen yhteys uutisen aihepiiriin. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV3 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.