3211/SL/02

Vapauttava

Pohjalainen julkaisi kaupunginhallituksen varapuheenjohtajan mielipidekirjoituksen ja kommentoi sitä seuraavana päivänä pääkirjoituksessaan. Siinä esitetyt arviot edustivat neuvoston enemmistön mielestä normaalia poliittista, vaalien alla käytävää keskustelua, joka ei sellaisenaan tuo vastineoikeutta. Kantelijan lehdelle toimittama vastaus oli siten luonteeltaan mielipidekirjoitus, jota lehti sai lyhentää ja kommentoida. Vapauttava äänin 6 – 3.

Kantelija on kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja, jonka mielipidekirjoitus julkaistiin Pohjalaisessa 24.10.2002. Sen otsikkona oli ”Vaasan talous myymällä kuntoon”. Varapuheenjohtaja käsitteli kirjoituksessaan kaupungin taloustilannetta ja esitti tulopohjan laajennusehdotuksia. Pohjalainen kommentoi kirjoitusta seuraavan päivän pääkirjoituksessaan otsikolla ”Omaisuuden myynnillä sileä tie köyhyyteen”. Siinä pääkirjoitustoimittaja arvioi varapuheenjohtajan kampanjoivan itseään kunnallispolitiikalla eduskuntaan: ”Äänestäjien miellyttämiseksi kaupungin talouden tervehdyttäminen täytyy kuvata kepeäksi omaisuuden myynniksi vailla vaivaa ja kipua tuottavia ratkaisuja. Torstaina ilmestyneessä jutussa N.N. kyllä allekirjoittaa ylimalkaisen kannanoton, että käyttömenoja on voitava pienentää, mutta kieltää saman tien puuttumisen palvelutasoon. Tästä on vielä matkaa varsinaiseen talouden tervehdyttämiseen”. Varapuheenjohtajan nimi mainittiin kirjoituksessa.KANTELUKantelijan mielestä pääkirjoitustoimittaja laajensi tarinansa koskettelemaan myös tulevia eduskuntavaaleja, vaikka niillä ei ole kantelijan mukaan mitään tekemistä Vaasan kaupungin talouden kanssa. Lehti ei myöskään julkaissut hänen laatimaansa vastinetta siinä muodossa, kun hän oli sen lehdelle toimittanut. Kantelun mukaan sitä oli muutettu otsikosta alkaen, minkä lisäksi siihen oli liitetty pääkirjoitustoimittajan halventava kommentti.LEHDEN VASTAUS Pohjalaisen päätoimittaja Markku Mantilan mukaan kantelijan kirjoitus 24.10. ja lehden pääkirjoitus 25.10. olivat normaalia kunnallispoliittista keskustelua. Lehden puolelta asiassa ei ollut mitään halventavaa. Päätoimittaja Mantilan mukaan kantelijan toimia kaupunginvaltuutettuna on voitava arvioida myös siitä näkökulmasta, että hän pyrkii eduskuntaan vuoden 2003 vaaleissa. Lehti julkaisi 30.10. kantelijan vastauksen, johon pääkirjoitustoimittaja katsoi perustelluksi liittää tiivistelmän käydystä keskusteluprosessista, jota lukijat ovat seuranneet suurella mielenkiinnolla.RATKAISUHyvän journalistisen tavan mukaan selvästi tunnistettavissa olevalle yksityiselle tai oikeushenkilölle, johon on kohdistettu asiatonta tai perusteetonta arvostelua, tulee myöntää oikeus vastineeseen. Pelkkä mielipide-ero ei ilman muuta oikeuta vastineeseen (JO 19). Pohjalaisen pääkirjoitus ja siinä esitetyt arviot kohdistuivat kaupunginhallituksen varapuheenjohtajan yhteiskunnalliseen toimintaan. Neuvoston mielestä arviot edustivat normaalia poliittista, vaalien alla käytävää keskustelua, joka ei sellaisenaan tuo vastineoikeutta. Kantelijan lehdelle toimittamaa vastausta on siten pidettävä luonteeltaan mielipidekirjoituksena, jota voidaan lyhentää ja stilisoida edellyttäen, että sen olennainen asiasisältö säilyy. Mielipidekirjoitusta voidaan myös kommentoida. Nyt vastauskirjoitukseen oli lisätty kommentti, jossa pääkirjoitustoimittaja totesi kantelijan talouslinjauksien koostuvan ”aina toimenpiteistä, jotka ovat kosiskelevia ja helppo toteuttaa”. Kommentti oli kärjekäs, mutta se kohdistui kantelijan poliittiseen toimintaan. Tällaista arvostelua neuvosto ei ole pitänyt henkilökohtaisesti loukkaavana. Julkisissa luottamustehtävissä toimivien on varauduttava siihen, että heidän toimintaansa voidaan arvioida kärkevästikin. Kantelijan kirjoitusta oli myös muutettu. Siihen oli lisätty otsikko ja siitä oli poistettu muutama kappale. Kirjoitus julkaistiin kuitenkin lyhentämättömänä niiltä osin kuin siinä vastattiin pääkirjoituksessa esitettyyn arvosteluun. Tehdyt poistot eivät neuvoston mielestä muuttaneet kirjoituksen olennaista sisältöä. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Pohjalainen ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa. Jali Ruuskasen, Jouni Tervon ja Ilkka Vänttisen perustelut:Pohjalaisen pääkirjoitus synnytti kantelijalle vastineoikeuden. Vastineen lyhentäminen ilman neuvottelua ja erityisesti vastinetta vähättelevä ja sen merkitystä heikentävä kommentointi ovat vastoin hyvää journalistista tapaa. Siksi esitimme Pohjalaiselle huomautusta hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.