3209/MTV/02

Langettava

SubTV:n esittämä Madventures-matkailuohjelma sisälsi osuuden, jossa balilaiset miehet teurastivat koiran puunuijalla ja valmistivat siitä sen jälkeen päivällistä. Koiran tappaminen ja ruuaksi valmistaminen esitettiin ohjelmassa sensaationhakuisesti, ilman tiedonvälitystä edistävää yleistä merkitystä. Langettava.

Subtv:n 11.11.2002 esittämässä Madventures-matkailuohjelmassa näytettiin, kuinka balilaiset miehet teurastivat koiran puunuijalla ja valmistivat siitä sen jälkeen päivällistä. Ohjelman suomalaistoimittaja kommentoi tapahtumia kokkiohjelmista tutuin repliikein. Taustalla näytettiin, kuinka oksasta riippuneen koiran käpälät katkaistiin, nahka nyljettiin ja sisälmykset poistettiin. Toimittajan kertoessa ”Ransuksi” nimeämänsä koiran ruhonosien soveltuvuudesta erilaisiin ruokiin hän piti koiran päätä kädessään ja heitti sen lopulta vieressä virranneeseen jokeen. Tämän jälkeen toimittaja ja kuvaaja kisailivat keskenään siitä, kumpi joutuu syömään koirasta valmistettua ruokaa. KANTELU Kantelun mukaan tapahtumaa seuranneet ohjelman toimittajat kommentoivat asiaa naureskellen ja häpäisivät koiran ruumista. Kantelijan mielestä ohjelma osoitti huonoa makua ja oli etiikan vastainen.SUBTV:N VASTAUSSubtv:n ohjelmapäällikkö Maaretta Tukiainen kertoo, että Madventures on uuden ajan matkailuohjelma, jossa kaksi suomalaismiestä kiertää ympäri maailmaa kengännauhabudjetilla. Ohjelman Mad Cook –osio on sekä kurkistus maailman keittiöihin että ns. perinteisten kokkiohjelmien kliseitä ruotiva satiiri. Kantelun kohteena olevassa jaksossa päivällistä valmistettiin koirasta, mikä on Balin olosuhteissa tavanomainen ja arkipäiväinen tapahtuma. Ohjelman toimittajat eivät osallistuneet koiran teurastukseen, vaan kommentoivat ruuanvalmistustapaa Mad Cook –osiossa käyttämäänsä satiiriseen tyyliin. Kyseisen kohtauksen jälkeen ohjelmassa oli teksti, jossa katsojia kehotettiin pohtimaan, mitä he pihviä nauttiessaan oikeastaan syövät. Ohjelmapäällikkö Tukiainen myöntää tapahtuman esittämisen ylittäneen kohtuullisena pidettävän rajan ja pahoittelee tapahtunutta.RATKAISUHyvän journalistisen tavan perustana on kansalaisten oikeus saada oikeita ja olennaisia tietoja, joiden avulla he voivat muodostaa totuudenmukaisen kuvan maailmasta ja yhteiskunnasta. Kuva on olennainen osa tiedonvälitystä, ja järkyttävääkin kuvamateriaalia todellisista tapahtumista on voitava esittää, jos sillä on yleistä merkitystä tiedonvälitykselle. Yleisenä etuna ei kuitenkaan voida pitää sensaation tai uteliaisuuden herättämistä. Väkivaltaisten ja raaistavien kuvien julkaiseminen sensaationhakuisesti, ilman tiedonvälitystä edistävää yleistä merkitystä, rikkoo hyvää journalistista tapaa. Neuvoston mielestä kantelun kohteena olevassa ohjelmaosiossa mentiin kritiikittömästi mukaan kansainvälisen sensaatiojournalismin vastenmielisimpiin ilmiöihin esittämällä kuvamateriaalia koiran teurastuksesta tavalla, jonka voidaan olettaa järkyttäneen ainakin nuorempia katsojia. Neuvosto korostaa, että leikillinen tai muuten humoristinen esitystapa ei vähennä journalistin ammattieettistä vastuuta tai hänen velvollisuuttaan noudattaa hyvää journalistista tapaa. Nyt ohjelmatekijöiden pyrkimys satiiriin välittyi katsojalle julmuuden ihannointina. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että SubTV on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa sille huomautuksen.