3190/SL/02

Vapauttava

Keskisuomalaisen uutisessa kerrottiin miehen löytyneen kuolleena asunnon parvekkeelta. Uutisessa ei tuotu esille vainajan nimeä, asunnon sijaintia eikä kuolinsyyhyn liittyviä yksityiskohtia. Vain ammatti ja sukupuoli mainittiin. Neuvoston mielestä vainajaa ei voinut niiden perusteella tunnistaa. Vapauttava.

Keskisuomalainen julkaisi 3.10.2002 uutisen otsikolla ”Mies löydettiin kuolleena parvekkeelta Jyväskylässä”. Jutun mukaan miehen ruumis löydettiin alastomana. Hänen kerrottiin olleen keski-ikäinen ja työskennelleen hammaslääkärinä. Lisäksi jutussa viitattiin tutkinnanjohtajan lausuntoon, jonka mukaan poliisi ei epäile rikosta.KANTELUKantelijan, kuolleena löydetyn miehen isän mielestä jutussa ei olisi pitänyt mainita miehen ammattia, koska se ei liittynyt millään tavalla tapahtumaan. Ammatin esille tuomisen seurauksena mies on ollut helppo identifioida Jyväskylän kokoisessa kaupungissa. Se, että ruumiin kerrottiin olleen alaston, on puolestaan loukannut kuolleen intimiteettisuojaa. Isän mielestä lehti on uutisellaan aiheuttanut sureville vainajien lähiomaisille suurta henkistä kärsimystä. Hän kertoo poliisin tutkivan edelleen itsemurhan vaihtoehtona myös henkirikosmahdollisuutta. Isän mukaan tutkinnanjohtaja on kiistänyt antaneensa uutisessa mainittua lausuntoa. LEHDEN VASTAUSKeskisuomalaisen päätoimittaja Erkki Laatikainen toteaa uutisen syntyneen normaalilla journalistisella rutiinilla. Miehen ammatti ja kotipaikka mainittiin muun muassa siksi, että lukijat eivät sotke uhria omiin tuttaviinsa puuttuvien tietojen vuoksi. Päätoimittaja Laatikainen ei usko, että henkilö olisi tunnistettavissa ammattinimikkeen perusteella, koska hammaslääkäreitä on Jyväskylässä yli sata ja lähikunnissa kymmeniä lisää. Alastomuus mainittiin puolestaan siksi, että se oli merkittävä kuolinsyyhyn vaikuttava yksityiskohta kylmänä vuodenaikana. Talon sijainti ja kaupunginosa jätettiin sen sijaan pois uutisesta, koska tällä suojeltiin mahdollisia omaisia. Päätoimittaja Laatikainen kertoo jutun kirjoittajan olleen yhteydessä tutkinnanjohtajaan, joka kertoi että asiaa selvitetään normaalina kuolinsyytutkintana. Tämä tarkoittaa, että kyseessä ei ole rikostutkinta. RATKAISUJournalistin ohjeiden mukaan toimittajan on työssään pyrittävä totuudenmukaiseen, olennaiseen ja monipuoliseen tiedonvälitykseen (JO 8). Myös kuolemantapauksista on pyrittävä antamaan lukijoille mahdollisimman oikea kuva. Neuvosto kuitenkin korostaa, että vainajan läheisiä kohtaan on syytä osoittaa hienotunteisuutta. Uutisissa tulisi myös välttää tarpeettoman yksityiskohtaisia kuvauksia kuolinsyystä tai muista kuolemaan johtaneista olosuhteista.Keskisuomalaisen uutisessa ei kerrottu vainajan nimeä, asunnon sijaintia eikä kuolinsyyhyn liittyviä yksityiskohtia. Vain ammatti ja sukupuoli mainittiin. Neuvoston mielestä vainajaa ei voinut niiden perusteella tunnistaa, koska Jyväskylän seudulla toimii toista sataa hammaslääkäriä.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Keskisuomalainen ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa. Kantelijan väitteen, että tutkinnanjohtaja oli kiistänyt antaneensa uutisessa mainittua lausuntoa, neuvosto jätti tutkimatta.