3187/SL/02

Vapauttava

Keskisuomalaisen onnettomuusuutisessa kerrottiin kolarin olleen todennäköisesti kuljettajan itsemurha. Onnettomuuden syyn esille tuomiselle oli yleistä merkitystä, koska henkilön epäiltiin tehneen itsemurhan liikenteessä. Hän ei ollut jutusta tunnistettavissa. Vapauttava.

Keskisuomalainen julkaisi 3.10.2002 onnettomuusuutisen otsikolla ”Saarijärven kuolonkolari todennäköisesti kuljettajan itsemurha”. Jutussa viitattiin poliisin lausuntoon, jonka mukaan vuonna 1973 syntynyt ”perholaiskuski” oli juuri ennen onnettomuutta käymässään puhelinkeskustelussa kertonut aikovansa tehdä itsemurhan. Sekä kolarin aiheuttaneen perholaisen että sen toisena osapuolena olleen ammattiautoilijan kerrottiin menehtyneen onnettomuudessa. KANTELU Kantelija pyytää JSN:ltä kannanottoa, onko moraalisesti oikein ja hyvän tavan mukaista julkaista tällaista kirjoitusta, jossa tapahtuma oletetaan itsemurhaksi. Hänen mielestään asiasta kirjoittaminen lisää omaisten tuskaa.LEHDEN VASTAUS Keskisuomalaisen päätoimittaja Erkki Laatikainen toteaa poliisitutkimuksissa ilmenneen, että onnettomuuden aiheuttanut perholainen oli ollut alkoholin vaikutuksen alainen. Hän oli lähtenyt liikenteeseen itsetuhoisena. Lehden oli luontevaa kertoa rattijuoppous ja samalla itsemurha-aie, jota kukaan ei ole myöhemmin kiistänyt. Kun liikenteessä tehdään oletettavasti itsemurhia, on tärkeää nostaa ilmiö esiin myös tiedotusvälineissä. Päätoimittaja Laatikainen toteaa, että lehti ei ole missään vaiheessa kertonut perholaisen miehen henkilöllisyyttä. Näin ollen ei omaisillekaan ole aiheutettu sellaista murhetta, jota heillä ei jo muutoin olisi.RATKAISUKeskisuomalainen oli kertonut elokuussa liikenneonnettomuudesta, jossa kaksi ihmistä kuoli. Siinä kolarin syistä ei ollut tietoa. Kantelun kohteena oleva lokakuussa julkaistu kirjoitus oli seurantauutinen, jossa elokuussa tapahtunutta yhteenajoa epäiltiin toisen kuljettajan itsemurhaksi. Neuvosto tähdentää, että onnettomuuksien kuvauksissa tiedotusvälineiden on pyrittävä välittämään lukijoille mahdollisimman todenmukainen kuva tapahtumista ja niiden vaikutuksista. Onnettomuuksien syistä kerrottaessa on kuitenkin noudatettava erityistä varovaisuutta, jotta uhrien omaisille ja muille läheisille ei tuotettaisi tarpeetonta kärsimystä. Nyt onnettomuuden syyn esille tuomiselle oli yleistä merkitystä, koska henkilön epäiltiin tehneen itsemurhan liikenteessä. Myös onnettomuuden toisena osapuolena olleen ammattiautoilijan omaisten ja lähipiirin kannalta oli tarpeen, että jutussa kerrottiin kolarin aiheutuneen perholaisen kuljettajan menettelystä.Keskisuomalainen oli raportoinut onnettomuudesta tuoreeltaan elokuussa, jolloin se oli kertonut perholaisen auton ajautuneen tuntemattomasta syystä vastaantulijoiden kaistalle. Oli luonnollista, että lehti teki seurantauutisen poliisitutkimuksen valmistuttua. Kummassakaan jutussa ei tuotu esille sellaisia tietoja, joiden perusteella miehen henkilöllisyys olisi paljastunut. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Keskisuomalainen ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.