3181/AL/02

Vapauttava

Liiton jäsenlehti, Muuttuva Perhe, julkaisi artikkelin, jossa kerrottiin liiton yhteistyökumppaneista. Jäsenlehtien tehtävänä on muun muassa kertoa jäsenille tarjolla olevista palveluista. Myös lukijat ovat hyvin perillä vakiintuneiden jäsenlehtien luonteesta, eivätkä he edellytä, että esimerkiksi palveluesittelyissä kerrottaisiin myös muista kuin oman liiton tarjoamista palveluista. Vapauttava.

Yksinhuoltajien ja yhteishuoltajien liiton jäsenlehti, Muuttuva Perhe, julkaisi numerossa 3/2002 artikkelin, jossa kerrottiin liiton yhteistyökumppaneista otsikolla ”Asianajaja nyt yhtä lähellä kuin lähin puhelin”. Artikkelissa esiteltiin perheoikeuteen erikoituneita asianajotoimistoja. KANTELUKantelun mukaan juttu oli tekstimainontaa. Siinä tuotiin esille vain tietyt mainituilla paikkakunnilla toimivista perheoikeuteen erikoistuneista asianajotoimistoista. Muut jätettiin nimeämättä. Kaikki esittelyt sisälsivät yksityiskohtaiset kuvaukset toimistoista ja niiden asianajajista nimineen.LEHDEN VASTAUSMuuttuva perhe –lehden päätoimittajan Tiina Kaarelan mukaan artikkeli ei ollut piilomainontaa vaan jäsenille tarjottavan ilmaispalvelun esittely. Siinä esiteltiin niitä asianajotoimistoja, joiden kanssa Yksinhuoltajien ja yhteishuoltajien liitto tekee yhteistyötä ja jotka auttavat sen jäseniä ilmaiseksi. Artikkelissa kerrottiin yksityiskohtaisia tietoja asianajajien osaamisesta, koska liitto edellyttää yhteistyökumppaneiltaan perehtyneisyyttä perheoikeudellisiin kysymyksiin. RATKAISUTiedonvälityksen uskottavuuden säilyttäminen edellyttää, että piilomainonta torjutaan ja että raja kaupallisen ja toimituksellisen aineiston välillä pidetään selvänä (JO 7). Rajanvedossa on kuitenkin otettava huomioon lehtien erilaiset tarkoitukset. Esimerkiksi jäsenlehtien tehtävänä on muun muassa kertoa jäsenille tarjolla olevista palveluista. Lukijat ovat hyvin perillä vakiintuneiden jäsenlehtien luonteesta, eivätkä he edellytä, että esimerkiksi palveluesittelyissä kerrottaisiin myös muista kuin oman liiton tarjoamista palveluista. Jäsenlehdeltäkin edellytetään, että se noudattaa journalistisia kriteereitä julkaistessaan muun tyyppistä aineistoa. Nyt osio, jossa palvelut esiteltiin, ei edes näyttänyt journalistiselta jutulta.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yksinhuoltajien ja yhteishuoltajien liiton jäsenlehti Muuttuva Perhe ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.