3168/SL/02

Vapauttava

Kantelija lähetti Forssan lehden verkkosivujen kautta palautetta lomakkeella, jonka mukaan sillä lähetettyjä mielipiteitä ei julkaista. Lehti kysyi kantelijalta sähköpostitse asiaan tarkennusta ja julkaisi vastauskirjoituksen. Vapauttava.

KANTELU Kantelija lähetti Forssan Lehden toimitukselle palautetta lehden verkkosivujen kautta lomakkeella, jonka yhteydessä ilmoitetaan, että ”lomakkeella lähetettyjä mielipiteitä ei julkaista”. Lehden uutispäällikkö vastasi kantelijalle sähköpostitse pyytäen tätä täsmentämään, mitä juttua hänen palautteensa koski. Kantelija lähetti uutispäällikölle vastauskirjoituksen, jonka lehti julkaisi kantelijan nimellä varustettuna. Kantelija mielestä lehden ei olisi pitänyt julkaista vastauskirjoitusta, koska kyse oli täsmennyksestä palautelomakkeella lähetettyyn mielipiteeseen.LEHDEN VASTAUSForssan Lehden päätoimittaja Ilppo Aaltonen kertoo kantelijan kyselleen palautelomakkeella lähettämässään viestissä, kuinka lehti voi julkaista yleisönosastollaan nimimerkillä olevia kirjoituksia, jotka kohdistuvat yksityishenkilöihin ja yhteisöön. Koska kantelija ei yksilöinyt asiaa, häneltä pyydettiin tarkennusta. Myöhemmin kantelija lähetti toimitukseen kirjoituksen, joka julkaistiin, koska se oli luontevaa jatkoa yleisönosastolla käytyyn keskusteluun. Hän oli sähköpostissaan otsikoinut ja osoittanut kirjoituksensa Lukijoilta-palstalle ja lähettänyt sen henkilölle, joka Forssan Lehdessä käsittelee lehteen osoitetut Lukijoilta-palstan kirjoitukset. JATKOKIRJEENVAIHTOLisäkirjelmässään kantelija korostaa syytä kirjoitukseensa. Hänen mukaansa se oli vastaus uutispäällikön tarkennuspyyntöön. Kantelija oli osoittanut sähköpostinsa nimenomaan uutispäällikölle, jotta se ei menisi koko toimituksen nähtäväksi. Lehti puolestaan painottaa sitä, että kantelijan kirjoitus oli otsikoitu Lukijoilta-palstalle. Lehden mukaan otsikoinnista ilmeni, että kantelija oli tarkoittanut kirjoituksensa lukijakirjeiden osastolle. RATKAISUForssan Lehden verkkosivuilla on lomake, jolla lukijat voivat lähettää lehdelle palautetta. Sivuilla ilmoitetaan, että ”lomakkeella lähetettyjä mielipiteitä ei julkaista”. Kantelija lähetti tällä lomakkeella lehdelle kirjoituksen, jossa hän kommentoi lehden käytäntöä nimimerkkikirjoitusten julkaisemisessa. Tämän jälkeen lehti kysyi kantelijalta sähköpostitse asiaan tarkennusta, ja kantelija lähetti vastauksensa kysymyksen esittäjän sähköpostiin. Lehti julkaisi tämän jälkimmäisen kirjoituksen kantelijan nimellä varustettuna.Journalistin ohjeet eivät kata käsiteltävänä olevaa tapausta. Neuvosto voi kuitenkin perustaa ratkaisunsa myös muihin vakiintuneisiin hyvän journalistisen tavan periaatteisiin, ja neuvosto arvioi tätä asiaa niiden kannalta. Lehden vastauksen mukaan kantelija oli otsikoinut ja osoittanut tarkennuskirjoituksensa Lukijoita-palstalle. Tätä kantelijakaan ei kiistä. Siksi oli ymmärrettävää, että lehden toimitus oletti kantelijan haluavan kirjoituksensa julkaistavaksi. Neuvoston mielestä toimituksen olisi kuitenkin ollut syytä tarkistaa kirjoituksen luonne. Koska kirjoitus oli sävyltään asiallinen ja tavanomainen, eikä sen julkaiseminen kantelijan nimellä varustettuna asettanut kantelijaa epäedulliseen valoon, Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Forssan Lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.