3162/KL/02

Langettava

Koillismaan Uutisissa selostettiin nimeltä mainitun henkilön ympäristölautakunnalle antamaa selvitystä, jossa hän pyysi sairauden ja työttömyyden perusteella lisäaikaa lautakunnan määräämälle toimenpiteelle. Henkilön teko tai asema eivät kumpikaan edellyttäneet hänen henkilöllisyytensä paljastamista yhteydessä, jossa tuotiin esille yksityiselämän suojan piiriin kuuluvia asioita. Langettava.

Koillismaan Uutisten 30.5.2002 julkaisemassa uutisessa kerrottiin ympäristölautakunnan antamasta kehotuksesta purkaa luvattomat osat saunarakennuksesta. Uutisessa siteerattiin kiinteistön haltijan lautakunnalle antamaa selvitystä, jossa hän pyysi toimenpiteelle lisäaikaa perustellen pyyntöään pitkään jatkuneella sairaudella ja työttömyydellä sekä siitä aiheutuneella huonolla taloudellisella tilanteella.KANTELUKantelija toteaa lehden tuoneen selostuksessaan esille arkoja asioita nimeltä mainitun henkilön yksityiselämästä. Kyseinen henkilö on tavallinen kansalainen eikä hänen saunansiirtoonsa liittyvillä perusteluilla ole kantelun mukaan millään tavalla yleistä merkitystä. Kantelija ei ole uutisessa mainittu henkilö.LEHDEN VASTAUSKoillismaan Uutisten päätoimittajan Matti Kyllösen mukaan uutinen liittyi Kuusamon matkailussa olevaan pitkäaikaiseen ongelmaan, luvattomaan rakentamiseen. Uutisessa mainitulle säännösten rikkojalle jätettiin kirjallinen selvityspyyntö jo lokakuussa 2000. Uuteen, vuoden 2002 helmikuussa lähetettyyn selvityspyyntöön henkilö vastasi vedoten sairauteensa ja siihen, että hänen tuottamuksellisuutensa oli hyvin vähäinen. Lehti julkaisi henkilön nimen, koska nimenjulkaisemisella on perinteisesti ollut ihmisten käytöstä laillisuuden suuntaan ohjaava vaikutus. Tässä tapauksessa kysymys oli päätoimittaja Kyllösen mukaan nimenomaisesta uppiniskaisuudesta lakia ja järjestystä vastaan.RATKAISUJournalistin ohjeiden 24. kohdan mukaan yksityiselämään kuuluvia, asianomaiselle tai hänen lähiomaisilleen haitallisia seikkoja ei pidä julkaista, ellei niillä ole yleistä merkitystä. Nimen julkaisemista on puolestaan harkittava jokaisessa tapauksessa erikseen ja asetettava vastakkain se vahinko, jonka nimen julkaiseminen nimetylle, hänen perheelleen ja lähiympäristölleen tuottaa ja se yleinen merkitys, joka nimen julkaisemisella on. Uutisessa nimeltä mainittu henkilö oli laajentanut saunarakennusta ilman rakennuslupaa. Neuvoston mielestä henkilön teko tai asema eivät kumpikaan edellyttäneet hänen henkilöllisyytensä paljastamista, eikä uutisen arvo olisi kärsinyt lainkaan, vaikka hänen nimeään ei olisi mainittu. Uutisessa selostettiin myös kyseisen henkilön ympäristölautakunnalle antamaa selitystä, jossa hän pyysi lisäaikaa toimenpiteelle. Tässä yhteydessä kerrottiin henkilön työttömyydestä ja sairauksista, suojattavaan yksityiselämään kuuluvista asioista. Se, että tiedot perustuivat julkisiin asiakirjoihin, ei poista lehden menettelyn moitittavuutta, koska yksilön suojaa koskevat periaatteet pätevät myös, kun käytetään julkisiin asiakirjoihin tai muihin julkisiin lähteisiin sisältyviä tietoja. Tiedon julkisuus ei aina merkitse sitä, että sen voi vapaasti julkaista (JO 29).Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Koillismaan Uutiset on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa sille huomautuksen.