3155/KL/02

Vapauttava

Kaupunkilehden kolumnissa lehden päätoimittaja kertoi vankilasta vapautuneen henkilön häiriköinnistä ravintolassa. Henkilö ei ollut tunnistettavissa jutusta. Kolumnissa annettiin tunnustusta tilanteeseen puuttuneelle ravintolan asiakkaalle, mutta ei ihannoitu väkivaltaa. Vapauttava.

Alueuutiset julkaisi 13.7.2002 kolumnin ”Jumalallinen väliintulo”, jossa päätoimittaja Antti Kauranne kertoi vankilasta vapautuneen henkilön häiriköinnistä ravintolassa ja siitä, miten keski-ikäinen mies oli lopettanut ”aknen ruhjoman kovanaaman” toilailun korvapuustilla. ”Nöyräksi herennyt linnahörhö horjui paikalta punaiseksi turvonnutta korvaansa pidellen, hiljaisen oloisena. Baarista kuului aplodeja”.KANTELUKantelun mukaan jutussa kuvattiin sairaan ihmisen käytöstä törkeällä tavalla, minkä lisäksi siinä ihannoitiin toisen sairaan, väkivaltaan turvautuneen miehen toimintaa.LEHDEN VASTAUSAlueuutisten päätoimittaja Antti Kauranne kertoo kirjoittaneensa todellisesta tapauksesta, jossa aggressiivisesti käyttäytynyt päihtynyt mieshenkilö uhkasi fyysisellä väkivallalla, pahoinpitelyllä ravintolan työntekijää. Yksi asiakkaista hoiti tilanteen järjestykseen lievää pakkoa käyttäen. Kolumnissa pohdittiin tapahtuneen kautta väkivallan ja erilaisten uhkien valitettavan yleistä ilmenemistä arkisissa tilanteissa sekä yhteiskunnan ja yksilöiden turvattomuutta tällaisten uhkien edessä. Kirjoituksessa varjeltiin häiriköineen henkilön identiteettiä tarkoin. Siinä ei mainittu tapahtuman ajankohtaa, ei edes paikkakuntaa, jossa episodi sattui. Häirikköä ei myöskään esitetty vankilakundin stereotyyppinä eikä kolumnista saa sellaista kuvaa, että hän edustaisi tyypillisesti juuri vapautuneita rangaistusvankeja. Tarkka teon kuvaileminen oli kuitenkin tarpeen, jotta lukija ymmärtäisi tapahtuneen taustan ja siitä aiheutuneet reaktiot. Sivusta seuranneet olivat kokeneet häirikön taltuttajan ”arjen enkelinä”.RATKAISUHyvä journalistinen tapa edellyttää, että jokaisen ihmisarvoa ja kunniaa suojataan. Hyvä journalistinen tapa turvaa näin ollen yksittäistä ihmistä henkilökohtaisilta loukkauksilta. Henkilökohtaisesta loukkaavuudesta ei kuitenkaan ole enää kysymys silloin, kun jokin ilmaisu kohdistetaan laajaan, epämääräisesti rajattuun henkilöjoukkoon. Ryhmään kohdistuvia, loukkaaviakin kommentteja on pidetty lähinnä yhteiskunnallisina kannanottoina eikä jokaista ryhmän jäsentä henkilökohtaisesti loukkaavina ilmaisuina.Alueuutisten jutussa loukkaavat ilmaisut kuten ”linnahörhö” kohdistuivat yhteen henkilöön. Kirjoituksessa ei kuitenkaan mainittu henkilön nimeä, tapahtuman ajankohtaa, paikkakuntaa eikä mitään muitakaan seikkoja, joiden perusteella edes henkilö itse olisi voinut varmuudella sanoa, että kirjoituksessa selostettiin hänen aiheuttamaansa välikohtausta. Neuvoston mielestä kirjoituksessa annettiin tunnustusta tilanteeseen puuttuneelle miehelle, mutta ei ihannoitu väkivaltaa.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Alueuutiset ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.