3146/YLE/02

Vapauttava

Television uutislähetyksessä kerrottiin meneillään olleesta rahankeräyksestä Irti Huumeista ry:lle ja väitettiin, että rahat eivät päädy kyseiselle yhdistykselle. Sen toiminnanjohtajan mukaan väitteille valekeräyksestä ei ollut mitään perusteita. Neuvoston mielestä toimittaja oli tarkistanut asiatiedot niin hyvin kuin mahdollista. Myös yhdistyksen puheenjohtaja oli pitänyt tärkeänä, että asiasta tehtäisiin juttu. Vapauttava.

Yleisradion pääuutislähetyksessä 17.3.2002 kerrottiin meneillään olevasta rahankeräyksestä Irti Huumeista ry:lle. Valekeräykseksi otsikoidussa uutisessa toimittaja väitti, että rahat eivät päädy Irti Huumeista ry:lle, ja kehotti toimittamaan rahankeräyslaskut poliisille. KANTELUKantelun mukaan väitteille valekeräyksestä ei ole olemassa mitään perusteita. Laittomuuksia ei ole paljastunut myöskään poliisin tutkimuksissa. Uutisen esittämisaikana yhdistys teki varainhankintaa, joka perustui mm. tukituotemyyntiin. Puhelimessa harjoitettavaan rahankeräykseen yhdistyksellä ei ollut edes lupaa. Virheellisen uutisoinnin vuoksi yhdistyksen lahjoitustulot ovat supistuneet rajusti. YLEISRADION VASTAUSYLE24:n ohjelmajohtaja Ari Järvinen toteaa neuvostolle lähettämässään vastauksessa, että tieto keräyksestä tuli toimitukseen suoraan ensi käden lähteistä. TV-uutisten toimittajat ja heidän tuttavansa olivat saaneet soittoja naiselta, joka kertoi keräävänsä rahaa Irti Huumeista ry:n toimintaan haastekeräyksellä. Asiaa ryhdyttiin selvittämään, kun yksi puhelun saaneista oli ottanut yhteyttä Irti Huumeista ry:hyn ja hänelle oli kerrottu, että yhdistyksellä ei ole tällaista haastekeräystä. Myös yhdistyksen edustajan käsityksen mukaan oli tärkeää, että asiasta tehtäisiin juttu mm. siksi, etteivät ihmiset lähettäisi rahaa huijareille. Koska jutun tiedot perustuivat ensikäden lähteisiin ja asian toinen puoli varmennettiin Irti Huumeista ry:n puheenjohtajalta, ohjelmajohtaja Järvinen katsoo, että tiedot tarkistettiin asianmukaisesti. RATKAISUHyvän journalistisen tavan mukaan journalistin on työssään pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. Tietojen tarkistaminen on totuudenmukaisen tiedonvälityksen välttämätön edellytys. Nyt Yleisradion toimittaja oli tarkistanut valekeräystä koskeneen tiedon kysymällä Irti Huumeista ry:n puheenjohtajalta, ”oliko yhdistyksellä menossa rahankeräys tällä hetkellä”. Puheenjohtajan vastauksesta selvisi, että mitään rahankeräystä ei ollut menossa, ei edes lupaa sellaiseen. Kuitenkin TV-uutisten toimittajat ja heidän tuttavansa olivat saaneet soittoja naiselta, joka kertoi keräävänsä rahaa Irti Huumeista ry:n toimintaan haastekeräyksellä. Neuvoston mielestä toimittaja oli tarkistanut asiatiedot niin hyvin kuin mahdollista, joten Yleisradiolla oli riittävät perusteet julkistaa tieto valekeräyksestä. Yhdistys oli itsekin pitänyt tärkeänä, että asiasta tehtäisiin juttu, jotta ihmiset eivät lähettäisi rahaa huijareille. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa, kun se julkaisi tiedon valekeräyksestä.