3145/AL/02

Vapauttava

Ammattilehden pääkirjoituksessa arvosteltiin lomautuspäätöksiä tehneitä kaupunkeja, joista yksi mainittiin nimeltä. Lehti julkaisi kaupungin terveyskeskuksen päällikön vastineeksi nimeämän kirjoituksen, jossa pääkirjoituksen mahdolliset virheet tulivat neuvoston mielestä riittävällä tavalla oikaistuiksi. Vapauttava.

Opettaja-lehti julkaisi kesäkuussa 2002 pääkirjoituksen ”Lieksan huono esimerkki”, jossa käsiteltiin kuntien taloutta ja tulevaisuudennäkymiä. Siinä arvosteltiin opettajien lomautuspäätöksiä tehneitä kuntia, joista Lieksa mainittiin nimeltä. Pääkirjoituksen mukaan Lieksan kaupunki on joutunut turvautumaan lomautuksiin lähinnä siksi, että se ei ole ajoissa ryhtynyt toimiin taloutensa tervehdyttämiseksi. Kirjoittajan mielestä ”hyvä esimerkki huonosta on Lieksan kaupunki”. Esimerkiksi terveysmenoille ei ole tehty mitään, vaikka ”ne ovat maan huippuluokkaa”.KANTELUKantelijan, Lieksan kaupungin terveyskeskuksen päällikön mukaan terveysmenoja koskenut väite oli virheellinen ja valheellinen. Lehdelle toimittamassaan vastineessa kantelija viittasi Kunta-Suomen tutkimukseen, jossa analysoitiin 42 suomalaisen kunnan taloutta ja niiden terveydenhuollon kustannuksia. Tutkimuksen mukaan 13 kunnalla kansanterveystyön kustannukset ovat kalliimpia kuin Lieksalla. LEHDEN VASTAUSOpettaja-lehden päätoimittaja Hannu Laaksola kertoo pääkirjoituksen perustuneen Lieksan kaupungin lomautuksiin. Kirjoituksessa käsiteltiin poliittisen tason päätöksentekoa, ja maininta ”huippuluokkaa” perustui OAJ:n omiin selvityksiin. Päätoimittaja kertoo kantelijan ilmoittaneen hänelle sähköpostitse pääkirjoituksen virheellisyyksistä. Kantelijalle lähettämässään vastauksessa päätoimittaja totesi lehden oikaisevan virheen, jos sellainen osoitetaan. Lisäksi hän ilmoitti mahdollisuudesta vastineeseen. Lehti vastaanotti kantelijan vastineen viikolla 32 ja julkaisi sen viikolla 33. RATKAISUHyvä journalistinen tapa edellyttää, että virheellinen asiatieto oikaistaan viivytyksettä, joko oma-aloitteisesti tai asianomaisen sitä vaatiessa. Oikaisun tarvetta ja toteuttamistapaa joudutaan harkitsemaan aina tapaus kerrallaan. Tarvittavat oikaisut on kuitenkin toteutettava niin, että aiemmasta uutisoinnista mahdollisesti syntyneet väärät käsitykset tulevat korjatuiksi. Nyt lehti julkaisi kantelijan vastineeksi nimeämän kirjoituksen, jossa pääkirjoituksen mahdolliset virheet tulivat riittävällä tavalla oikaistuiksi. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Opettaja-lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.