3144/MTV/02

Langettava

MTV3-kanavan Chat-ohjelmassa haastateltiin kahta julkisuuden henkilöä, jotka kertoivat paitsi kuulumisistaan myös aloittamastaan liiketoiminnasta. Ohjelma oli mainosmainen ja omiaan edistämään haastateltujen henkilöiden liiketoimintaa. Langettava.

MTV3-kanavan Chat-ohjelmassa 3.7.2002 haastateltiin kahta julkisuuden henkilöä, jotka kertoivat paitsi kuulumisistaan myös aloittamastaan liiketoiminnasta. Haastateltavat toivat esille muun muassa sen, minkälaisiin vaivoihin heidän edustamansa yhtiön tuotteet vaikuttavat ja miten liiketoimintaan pääsee mukaan. Tässä yhteydessä viitattiin toistuvasti yhtiön nettiosoitteeseen, joka näkyi kuvaruudussa ohjelman aikana. Haastattelu esitettiin kuvaruudun alareunassa. Pääosan ruudusta veivät haastateltaville osoitetut ja muut aiheeseen liittyneet tekstiviestit. KANTELUKantelun mukaan pääosan ohjelma-ajasta vei haastateltavien edustaman yhtiön, sen luontaistuotteiden ja niiden markkinointitilaisuuksien mainosmainen ja kritiikitön esittely. Kuvaruudussa näkyi ohjelman ajan yrityksen verkko-osoite, jossa katsojia kehotettiin käymään ja tilaamaan kyseisiä tuotteita. Niiden lääkevaikutuksista esitettiin todistamattomia väitteitä. Ohjelman juontaja kertoi saaneensa yrityksen tuotteita veloituksetta ja käyttävänsä niitä. Lisäksi ohjelman kilpailun palkintona jaettiin kyseisiä tuotteita. Katsojat lähettivät ohjelmaan sen aihetta koskevia tekstiviestejä, mutta verkostomarkkinointia ja esiteltyjä tuotteita kriittisesti käsitteleviä tekstiviestejä päästettiin ruutuun vain sensuroituna. Niistä oli poistettu mm. viittaukset alalla tapahtuneisiin väärinkäytöksiin kuten ns. pyramidihuijaukset. MTV3:N VASTAUSMTV3-Tele Oy:n kehitysjohtaja Juha Juosila kertoo, että haastattelun tarkoituksena oli kysellä haastateltavien kuulumisia ja tarjota myös katsojille mahdollisuus kysymyksiin tekstiviestien avulla. Haastateltavat kertoivat mm. uudesta liiketoiminnastaan, ja ohjelman juontaja pyrki parhaan kykynsä mukaan selvittämään sen periaatteita ja tuotteiden toimintaa. Kyse ei ollut mainostamisesta vaan normaalista haastattelusta. RATKAISUJournalistin ohjeiden 7. kohdan mukaan piilomainonta kaikissa muodoissaan on torjuttava. Aineistoon, johon voi liittyä kaupallisia intressejä, on suhtauduttava kriittisesti. Yritysesittelyissä on oltava journalistiset perusteet, eikä esittelyn tarkoituksena saa olla yrityksen toiminnan hyödyttäminen. Neuvoston mielestä ohjelma oli mainosmainen ja omiaan edistämään haastateltujen henkilöiden liiketoimintaa. Ohjelmassa keskityttiin yhden yhtiön toimintaan, josta annettiin yksiselitteisen myönteinen kuva. Ohjelman toimittamisessa ei ollut lähdetty journalistisista perusteista, eikä siitä myöskään ollut havaittavissa, että yhtiön edustajien esittämiä väitteitä olisi arvioitu kriittisesti tai niiden sisältöä olisi pyritty tarkistamaan. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV3 on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa sille huomautuksen.Siihen, että ruudussa ei esitetty kaikkia tekstiviestejä, neuvosto ei puuttunut. Tiedotusvälineet ovat vastuussa ohjelmiensa sisällöstä, joten niillä on myös päätösvalta siitä, minkälaisia mielipiteitä niissä esitetään. Sama oikeus on tietenkin myös Chat-ohjelmien valvojilla.