3128/SL/02

Vapauttava

Lehden oikeudenkäyntiuutisessa kerrottiin nimeltä mainitun kunnanhallituksen puheenjohtajan saamasta sakkorangaistuksesta. Puheenjohtaja sai tuomion oman tyttärensä pahoinpitelystä. Nimen sai mainita, koska asialla oli uutisarvoa ja yleistä merkitystä lehden levikkialueella. Uutinen oli laadittu tasapuolisesti, eikä siinä ollut asiavirheitä. Vapauttava.

KANTELUKarjalainen julkaisi 17.4.2002 oikeudenkäyntiuutisen, jossa kerrottiin nimeltä mainitun kunnanhallituksen puheenjohtajan saamasta pahoinpitelytuomiosta. Sakkorangaistukseen johtaneet pahoinpitelyt olivat kohdistuneet poliitikon tyttäreen asianosaisten kotona. Teot selostettiin jutussa yksityiskohtaisesti, minkä lisäksi uhrin kerrottiin hankkineen lääkärintodistuksen vammoistaan. Uutisen mukaan oikeus otti rangaistusta alentavan tekijänä huomioon käräjillä esille tuodun uhrin oman käyttäytymisen.Kantelijan, poliitikon toisen tyttären, mielestä jutussa ei olisi pitänyt mainita hänen isänsä nimeä, koska sakkorangaistu oli hyvin lievä ja asia oli täysin yksityisluontoinen. Se ei liittynyt millään tavalla tuomitun luottamustehtäviin, eikä se ole vaikuttanut hänen kykyynsä tai taitoonsa hoitaa niitä. Lisäksi kirjoituksessa oli kantelijan mielestä sensaationhakuisesti ja tarkoituksellisesti korostettu kaikkia niitä asioita, jotka ovat puoltaneet kantelijan isän saamaa rangaistusta. Sen sijaan tuomiota lieventävät seikat, kuten kantelijan pikkusiskon käyttäytyminen, oli sivuttu yhdellä lauseella. LEHDEN VASTAUSKarjalaisen vastaavan päätoimittajan Pekka Mervolan mukaan uutisessa pitäydyttiin käräjäoikeuden istunnon raportoinnissa ja päätöksen kertomisessa. Uutisen asiatiedot pitivät paikkansa, ja se toi esille molempien osapuolien näkemyksen tilanteeseen. Tuomitun kunnanhallituksen puheenjohtajan nimi julkaistiin, koska yhteisön jäsenten eli sanomalehden lukijoiden oli syytä saada tietää asiasta. Tuomittu on hoitanut lähes 30 vuotta luottamustehtäviä kunnallisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla, ja hän on maakunnallisesti tunnettu vaikuttaja ja julkisuuden henkilö. Erityisesti hänen asemansa kunnanhallituksen puheenjohtajana asettaa hänet erityisen julkisen intressin kohteeksi. Politiikassa mukana olevan henkilön toiminta perustuu hänen luottamukseensa kansalaisten keskuudessa, ja sanomalehdistön rooli ja velvollisuus on tuoda esille asioita, jotka vaikuttavat henkilön kykyyn ja kansalaiskuntoisuuteen hoitaa luottamustehtäviään. RATKAISULehden oikeudenkäyntiuutisessa kerrottiin kunnanhallituksen puheenjohtajan saamasta sakkorangaistuksesta. Puheenjohtaja sai tuomion oman tyttärensä pahoinpitelystä. Jutussa mainittiin tuomitun nimi. Kantelun mukaan uutisessa tuotiin esille lähinnä vain tuomitulle kielteisiä seikkoja.Journalistin ohjeiden 26. kohdan mukaan nimen julkaiseminen rikoksia käsiteltäessä on perusteltua vain, kun sillä on huomattavaa yleistä merkitystä. Huomiota on kiinnitettävä niin teon laatuun, tekijän asemaan kuin julkaisemisajankohtaankin. Nimen julkaisemista on harkittava jokaisessa tapauksessa erikseen ja asetettava vastakkain se vahinko, jonka nimen julkaiseminen nimetylle, hänen perheelleen ja lähiympäristölleen tuottaa ja se yleinen merkitys, joka nimen julkaisemisella on. Lisäksi oikeudenkäyntiselostukset on laadittava tasapuolisesti ja siten, etteivät ne sävyllään, aineistovalinnallaan, otsikoillaan tai painotuksillaan ota kantaa selostettavaan asiaan. Vaikka kyseessä oli sakkorangaistus eikä teko liittynyt tuomitun julkisiin tehtäviin, neuvosto katsoo, että kunnanhallituksen puheenjohtajan saama pahoinpitelytuomio oli asia, jolla on uutisarvoa ja yleistä merkitystä lehden levikkialueella. Uutisessa ei ollut asiavirheitä. Se oli laadittu tasapuolisesti ja siinä tuotiin selvästi esille myös tyttären oman käyttäytymisen alentava vaikutus tuomioon. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Karjalainen ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa, kun se kertoi kunnanhallituksen puheenjohtajan nimen alioikeuden tuomiosta uutisoidessaan.