3124/AL/02

Langettava

Kantelija kertoi Se!-lehden artikkelissa CP-vammastaan ja häntä auttaneesta uutejuomasta, jonka vaikutuksista jutussa annettiin hyvin myönteinen kuva. Kantelija oli pyytänyt haastattelun nähtäväkseen etukäteen, mutta toimittaja ei ollut lähettänyt sitä hänelle tarkistettavaksi. Neuvosto antoi sekä toimittajalle että lehdelle huomautuksen haastattelun tarkistamismenettelyn laiminlyömisestä. Lisäksi neuvosto antoi lehdelle huomautuksen piilomainontakiellon rikkomisesta. Langettava.

Se!-lehti julkaisi numerossa 5/2002 artikkelin, jossa kantelija kertoi CP-vammastaan ja häntä auttaneesta uutejuomasta. Jutun otsikkona oli ”Viiden vuoden tehokuuri tehosi, Liisa lähti kävelemään”. Jutun mukaan kantelija oli vammansa vuoksi neljä ensimmäistä elinvuottaan ”puhumaton puunukke”. Hänen terveydentilansa alkoi koheta sen jälkeen, kun hänen vanhempansa alkoivat ravita häntä nimeltä mainitulla uutejuomalla. Jutussa haastatellun kantelijan mukaan ensimmäisten uutejuomahörppyjen vaikutus oli mykistävä, ”puolen litran päiväpaukut nostivat kuntoa kohisten”. Jutun mukaan hänen lupaavasti alkanut kehityksensä kuitenkin pysähtyi, kun hänen vanhempansa lopettivat juoman tarjoamisen. Tauon jälkeen ”korkki avattiin uudelleen ja kunto alkoi jälleen kohota kohisten”. Jutun lopussa kerrottiin, että kantelijasta on tulossa äiti: ”’Kyllä elämä voi olla ihanaa ja kiitos tästä kuuluu luonnon omille voimille eli Havupuu-uutejuomalle’, Liisa kiittelee kyynel silmäkulmassa.” KANTELUJutussa oli kantelun mukaan useita virheellisiä tietoja ja törkeyksiä. Kantelija kertoo pyytäneensä jutun nähtäväkseen etukäteen, mutta toimittaja ei jutunteon jälkeen ollut häneen enää yhteydessä. Jutun ilmestymisen jälkeen kantelija soitti toimittajalle, joka pyysi anteeksi, ei muuta. Jos kantelija olisi tiennyt lopputuloksen, hän ei olisi suostunut haastateltavaksi. Hän katsoo, että hänen olisi kohtuullista saada lisäkorvausta ja oikaisu Se!-lehteen. LEHDEN VASTAUS KANTELUUNSe!-lehden päätoimittaja Pentti Eerikäinen kertoo lehden ostaneen jutun kokonaispakettina freelance –toimittajalta. Päätoimittajan mukaan lehti edellyttää myös vapaiden toimittajien noudattavan lehden periaatetta, että haastateltava saa halutessaan tarkistaa jutun. Aikaisempaan liikesuhteeseen perustuen lehdellä ei ollut syytä epäillä ristiriitoja haastateltavan ja haastattelijan välillä. Juttu sinällään ei sisällä kantelijan väittämiä törkeyksiä, eikä juttu ole kokonaisuus huomioon ottaen voinut aiheuttaa hänelle sellaista haittaa, josta lehdelle syntyisi korvausvelvollisuus. Päätoimittajan kertoman mukaan lehti ei ole maksanut haastateltavalle palkkiota eikä sellaisesta ole sovittu.TOIMITTAJAN VASTAUS KANTELUUNToimittaja Anne Anttilan vastauksen mukaan kantelija oli haastattelussa kertonut elämästään ja antanut toimittajan käyttöön kirjoittamansa elämäkerran. Lisäksi Anttilalla oli käytössään vanhoja lehtileikkeitä, joissa kerrottiin pikku-Liisan ”ihmeparantumisesta”. Kantelija oli pyytänyt jättämään tietyt elämänvaiheensa jutusta pois ja näin tapahtui. Jutun valmistuttua toimittaja kävi kantelijan kanssa lyhyesti läpi sen ”punaisen langan” ja asiasisällön. Lisäksi hän lähetti kantelijalle tekstiviestinä tiedon, että jutun sisältö vastaa kantelijan kertomaa ja että Se!-lehden juttu tulee olemaan myönteinen tarina onnistuneesta käyttäjäkokemuksesta. Koko jutun lähettäminen olisi ollut toimittajan mukaan vaivalloista, koska kantelijalla ei ollut käytettävissään sähköpostia tai faxia. Kantelija oli juuri muuttamassa, joten juttu ei olisi mennyt välttämättä oikeaan osoitteeseen postitse lähetettynäkään. Lisäksi lähetyksen seikkaileminen postissa olisi vienyt toimittajalta liikaa aikaa jutun julkaisua ajatellen. Toimittajan mukaan kantelijalla olisi ollut mahdollisuus käyttää vastineoikeuttaan väitettyjen virheiden korjaamiseen, mutta tätä mahdollisuutta hän ei ole käyttänyt. Toimittaja kiistää maksaneensa kantelijalle korvauksia. Sen sijaan jutussa mainitun uutejuoman valmistaja maksoi kantelijalle pienen juttupalkkion, minkä lisäksi kantelija sai valmistajalta kiitokseksi muutaman laatikon kyseistä juomaa. OMA-ALOITTEINEN KÄSITTELYN LAAJENTAMINENKokouksessaan 22.8.2002 neuvosto päätti laajentaa asian käsittelyä koskemaan myös piilomainontaa. Neuvosto pyysi tähänkin asiaan selvitystä sekä lehden päätoimittajalta että jutun kirjoittaneelta toimittajalta.Se!-lehden päätoimittaja Pentti Eerikäinen totesi lisäselvityksessään, että Terveys SE! –sivut sisältävät yksittäisiä toimituksellisia juttuja, joista toimittajat saavat vain kirjoituspalkkion. Sivut eivät ole vastikkeellista mainontaa, eikä niillä ole suoraa kytkentää lehdessä oleviin mainoksiin. Jos lehti olisi ollut tietoinen tuotevalmistajan maksamasta korvauksesta haastateltavalle, lehti ei olisi päätoimittaja Eerikäisen mukaan julkaissut kyseistä juttua.Toimittaja Anne Anttila ei käyttänyt hänelle tarjottua mahdollisuutta kommentoida päätoimittaja Eerikäisen neuvostolle toimittamaa lisäselvitystä.RATKAISUJournalistin ohjeiden 16. kohdan mukaan haastateltavan pyyntöön tarkistaa lausumansa ennen julkaisemista on syytä suostua asiatietojen varmistamiseksi. Tavalliselle kansalaiselle on usein perusteltua myöntää laajempi tarkistamismahdollisuus kuin päätöksentekijöille ja muille vaikuttajille. Normaalia laajempi tarkistamisoikeus koskee ennen kaikkea henkilöhaastatteluja, koska niissä saattaa olla kysymys hyvinkin henkilökohtaisista ja yksityisistä asioista. Haastateltavan kertomien yksityiselämän suojan piiriin kuuluvien asioiden julkistaminen edellyttää siis haastateltavan suostumusta. Vakiintunutta, kummankin osapuolen edun mukaista haastattelun tarkistamismenettelyä tulee noudattaa silloin, kun siitä on sovittu. Nyt kantelija oli pyytänyt jutun nähtäväkseen etukäteen, mutta toimittaja ei ollut lähettänyt sitä hänelle. Toimittajan esille tuomat seikat ovat työrutiineihin liittyviä ongelmia, joilla ei neuvoston mielestä voida perustella tarkistamisoikeuden epäämistä. Jutun tarkistuttaminen olisi ollut tärkeää haastattelulausumien oikeellisuuden varmistamiseksi. Journalistin ohjeiden 7. kohdan mukaan piilomainonta kaikissa muodoissaan on torjuttava. Aineistoon, johon voi liittyä kaupallisia intressejä, on suhtauduttava kriittisesti. Sellaista voidaan julkaista vain, jos siihen on painavia journalistisia perusteita. Kantelun kohteena olevassa jutussa keskityttiin yhden nimeltä mainitun uutejuoman esittelyyn, ja artikkelissa annettiin yksiselitteisen myönteinen kuva sen vaikutuksista. Jutun teossa ei neuvoston mielestä ollut lähdetty journalistisista perusteista, eikä siitä myöskään ollut havaittavissa, että uutejuoman vaikutuksista esitettyjä väitteitä olisi arvioitu kriittisesti tai niiden sisältöä olisi pyritty tarkistamaan. Jutun yhteydessä julkaistiin kolme valokuvaa, joissa kahdessa uutejuoma oli näyttävästi esillä. Kokonaisuutena arvioiden Se!-lehden juttu oli neuvoston mielestä mainosmainen ja omiaan edistämään uutejuoman menekkiä.Näillä perusteilla neuvosto katsoo sekä Se!-lehden että toimittaja Anne Anttilan rikkoneen hyvää journalistista tapaa. Neuvosto antaa molemmille huomautuksen haastattelun tarkistamismenettelyn laiminlyömisestä. Lisäksi neuvosto antaa Se!-lehdelle huomautuksen piilomainontakiellon rikkomisesta.