3121/IL/02

Vapauttava

Kantelijan lapsesta oli aikanaan otettu kuva erään yhdistyksen ruisleipäkampanjaa varten. Nyt kyseinen kuva julkaistiin kuvituskuvana vinkkiotsikon ”Tuoreille isille toivottu isyyspaketti” yhteydessä. Valokuvan kuvitusluonne, vinkkiotsikon elävöittäminen, ilmeni selvästi, eikä yhteys, jossa kuva julkaistiin, ollut millään tavalla kantelijaa tai hänen lastaan loukkaava. Vapauttava.

KANTELUUutislehti 100 julkaisi 9.4.2002 etusivullaan vinkkiotsikoiden yhteydessä valokuvan kantelijan lapsesta. Vinkkiotsikot olivat ”Ei lapsia sodan välineiksi” ja ”Tuoreille isille toivottu isyyspaketti”. Sisäsivuilla olevien artikkelien yhteydessä kuvaa ei julkaistu. Kantelijan kertoman mukaan kuva on otettu Leipätiedotus ry:n noin vuoden takaista ruisleipäkampanjaa varten. Uutislehti 100:aan kuva on mennyt kampanjaa koskeneen lehdistötiedotteen mukana. Kantelun mukaan lehti on julkaissut ravitsemustiedotus- ja opetuskäyttöön tarkoitetun kuvan räikeästi asiayhteydestään erillään ja ilman lupaa. Lisäksi lapsen kuvan asiaton käyttö lehden menekin edistämiseksi loukkaa kantelijaa ja hänen perhettään. LEHDEN VASTAUSUutislehti 100:n päätoimittajan Ismo Uusituvan mukaan kantelun aiheena oleva valokuva viittaa vain otsikkoon ”Tuoreille isille toivottu isyyspaketti”. Viittaus on selkeästi merkitty värihäivytyksellä. Päätoimittaja Uusitupa vahvistaa, että Leipätiedotus ry oli välittänyt kuvan lehdelle ruisleipäkampanjaa varten. Lehti ei ole kuitenkaan miltään osin rikkonut Leipätiedotuksen kuvan julkaisemiselle asettamia ohjeita. Leipätiedotus ei puolestaan itse ole ollut asian suhteen missään yhteydessä Uutislehti 100:aan. Päätoimittaja Uusitupa kertoo esittäneensä kantelijalle sähköpostitse pahoittelun kuvan julkaisemisen mahdollisesti aiheuttamasta mielipahasta. Väitteen siitä, että valokuvaa olisi käytetty lehden menekin edistämiseen päätoimittaja kuitenkin kiistää täysin. Lisäksi hän toteaa, että valokuvaa ei ole julkaistu millään lailla loukkaavassa yhteydessä. RATKAISUKantelijan lapsesta oli aikanaan otettu kuva Leipätiedotus ry:n ruisleipäkampanjaa varten. Nyt kyseinen kuva julkaistiin kuvituskuvana vinkkiotsikon ”Tuoreille isille toivottu isyyspaketti” yhteydessä. Kantelu kohdistuu siihen, että kuva on julkaistu ilman lupaa räikeästi asiayhteydestään erillään. Lisäksi kantelija toteaa kuvan asiattoman käytön menekin edistämiseksi loukanneen sekä häntä että hänen perhettään. Neuvosto päätti rajata kuvan käyttöoikeuteen liittyvät kysymykset käsittelyn ulkopuolelle. Henkilökuvien julkaisemisessa on noudatettava huolellisuutta. Tunnistettavissa olevasta henkilöstä otetun valokuvan voi kuitenkin julkaista ilman, että kuvassa näkyvältä henkilöltä tai hänen huoltajaltaan on pyydetty siihen lupaa. Tällöin edellytetään, että kuvaa ei käytetä harhaanjohtavasti tai tavalla, joka on omiaan loukkaamaan asianomaista. Myös yksilön arvoa ja yksityiselämän suojaa on kunnioitettava. Neuvoston mielestä valokuvan kuvitusluonne, vinkkiotsikon elävöittäminen, ilmeni selvästi, eikä yhteys, jossa kuva julkaistiin, ollut millään tavalla kantelijaa tai hänen lastaan loukkaava. Lisäksi kantelija oli alun perin antanut suostumuksensa kuvan julkaisemiselle. Neuvosto toteaa, että kerran annettu kuvauslupa kattaa kuvatun aineiston hyvän journalistisen tavan mukaisen arkistokäytön.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Uutislehti 100 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.