3110/SL/02

Vapauttava

Sanomalehden uutisessa selostettiin rikollisjärjestöä vastaan käynnissä ollutta oikeudenkäyntiä. Jutun valokuvissa murhasyytteen saanut rikollisjärjestön johtaja piti kädessään pahvikylttiä, jossa oli erään toisen, julkisuudessa laajasti käsitellyn henkirikoksen uhrin kuva ja teksti ”Try me, ASSHOLE!”. Lehti ei julkaissut pahvikyltistä otettua kuvaa sensaatiohakuisesti tai loukkaamistarkoituksessa, vaan halusi kiinnittää lukijoiden huomiota siihen, mikä oikeudenkäynneissä on sallittua ja miten syytetyt siellä esiintyvät. Vapauttava.

KANTELU 19.3.2002Uusimaa julkaisi 12.3.2002 etusivullaan uutisen, jossa kerrottiin erästä rikollisjärjestöä vastaan vireillä olleesta oikeudenkäynnistä. Jutun valokuvassa syytetty piti kädessään pahvikylttiä, jossa oli toisen surmajutun uhrin valokuva ja teksti ”Try me, ASSHOLE!”. Juttu jatkui sisäsivulla, jossa oli samanlainen valokuva. Siinä syytetty poseerasi valokuvaajille seisten pitäen kylttiä edessään. Kantelijoiden mielestä lehti sivuutti kuvan julkaistessaan raa’asti valokuvassa olleen uhrin omaisten kärsimykset ja hehkutti rikollisten ehdoilla. LEHDEN VASTAUSUusimaa-lehden päätoimittajan Markku Venton mukaan kyse oli normaalista uutistapahtuman uutisoinnista. Näin ollen oli luonnollista, että myös uutiskuvia käytettiin. Vento kertoo Uusimaan kysyneen etukäteen oikeuden puheenjohtajalta, kuinka oikeus aikoo reagoida kyseisen oikeudenkäynnin julkisuuteen ja etenkin syytetyn pukeutumiseen. Oikeuden puheenjohtaja vastasi Uusimaalle, että ”oikeuden tulee alistua siihen, että miehet esiintyvät heille tunnusomaisissa asuissaan oikeudessa”. Oikeuden istunnossa syytetty esiintyi hyvin huomiota herättävästi ja kun tiedotusvälineet kuvasivat syytettyä, hän otti esille kantelussa mainitun kyltin. Se sisälsi uhkauksen vastikään nuoren naisen surmasta kiinni jääneelle koulupojalle, ja tämä uhkaus oli osa kyseistä uutista. Myös illan uutislähetyksissä näytettiin otoksia syytetystä edellä mainittu kyltti esillä. Päätoimittaja Vento korostaa vastauksessaan median tiedonvälityksellistä tehtävää ja katsoo, että median on pystyttävä uutisoimaan ja näyttämään myös sellaista, joka saattaa järkyttää yleisöä. Kyseinen oikeudenkäynti kirvoitti paljon keskustelua ja etenkin kuva herätti kosolti ajatuksia myös lukijoissa. Lehden vastauksen liitteenä on yleisönosastolle lähetettyjä lukijakirjeitä, joista ilmenee lukijoiden erilaisia kantoja kyseiseen oikeudenkäyntiin ja myös siitä tehtyyn uutisointiin. Päätoimittajan mukaan virinnyt keskustelu osoittaa, että kuva on ollut tärkeä osa uutisen sisältöä. RATKAISUUusimaan uutisessa kerrottiin rikollisjärjestöä vastaan käynnissä olleesta oikeudenkäynnistä. Kirjoituksen yhteydessä julkaistuissa valokuvissa murhasyytteen saanut rikollisjärjestön johtaja piti kädessään pahvikylttiä, jossa oli erään toisen, julkisuudessa laajasti käsitellyn henkirikoksen uhrin kuva ja teksti ”Try me, ASSHOLE!”. Uhri oli kuvasta helposti tunnistettavissa, koska samaa kuvaa oli käytetty tiedotusvälineissä toistuvasti kyseisestä henkirikoksesta kerrottaessa. Joukkotiedotuksen keskeisiä tehtäviä ovat todenmukaisen ja yleiseltä kannalta merkityksellisen tiedon välittäminen, keskustelun ja mielipiteen vaihdon edistäminen sekä yhteiskunnallisen vallankäytön valvominen. Myös oikeudenkäyntien selostuksissa tiedotusvälineiden on pyrittävä siihen, että lukijoille välittyy mahdollisimman todenmukainen kuva tapahtumista ja niiden vaikutuksista. Hyvä journalistinen tapa edellyttää, että jokaisen kunniaa ja ihmisarvoa suojataan. Esimerkiksi henkilökuvaa ei pidä käyttää kuvassa olevaa henkilöä tai hänen omaisiaan loukkaavalla tavalla. Kuvalla ei tarkoiteta vain valokuvaa, vaan mitä tahansa kuvallista esitystä, josta asianomainen on tunnistettavissa. Kuvien julkaisemisessa on siis noudatettava erityistä varovaisuutta, mutta toisaalta on otettava huomioon, että myös kuva palvelee tiedonvälitystä. Nyt puheena olevassa asiassa lehti on raportoinut suurta huomiota herättäneestä oikeudenkäynnistä ja halunnut kiinnittää lukijoiden huomiota siihen, mikä oikeudenkäynneissä on sallittua ja miten syytetyt siellä esiintyvät. Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, että lehti on näyttänyt lukijoilleen oikeudenkäynnissä esillä olleen kyltin. Pahvikyltistä otetun kuvan julkaiseminen oli journalistisesti perusteltua myös siksi, että kuva kyltistä liittyi yhteiskunnallisesti merkittävään aiheeseen, järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja sitä koskeviin oikeudenkäynteihin. Lehdessä kuvaa ei julkaistu sensaatiohakuisesti tai loukkaamistarkoituksessa.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Uusimaa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.