3104/KL/02

Vapauttava

Kaupunkilehdessä kerrottiin ns. matkalaukkuprofessorien poissaoloista ja niiden yliopistolle aiheuttamista ongelmista. Valokuvasta, jossa oli kirjoituksesta kannelleen professorin työhuoneen nimikilpi, ei syntynyt sellaista vaikutelmaa, että juttu olisi kertonut kyseisen professorin toimintatavoista. Vapauttava.

KANTELUSuur-Jyväskylän Lehti julkaisi 20.2.2002 uutisen, jossa kerrottiin professorien poissaoloista ja niiden yliopistolle aiheuttamista ongelmista. Jutun valokuvassa oli kantelijan työhuoneen nimikilpi. Kantelijan kertoman mukaan toimittaja oli ilmoittanut haluavansa kuvata kantelijan ovea, mihin kantelija oli antanut luvan. Julkaistu kuva ei kuitenkaan esitä ovea, vaan siitä ilmenee kantelijan nimi ja työpaikka. Valokuvassa näkyy myös nimikilven alla ollut käsinkirjoitettu lappu ”Kiireellisissä tapauksissa soita”, jossa oli kantelijan henkilökohtainen puhelinnumero. Kantelijan mielestä valokuva yhdisti hänet tekstissä mainittuun läsnäolovelvollisuutta koskevan säännön rikkomiseen. Kertomansa mukaan kantelija on noudattanut sääntöä johdonmukaisesti. Säännön noudattamisesta toimittaja ei kuitenkaan kysynyt kantelijalta mitään. LEHDEN VASTAUSSuur-Jyväskylän Lehden päätoimittaja Tapani Markkanen kertoo matkalaukkuprofessoriuteen liittyvien ongelmien pohdiskelun olevan Jyväskylässä paikallaan, koska Jyväskylän yliopiston professoreista lähes neljännes asuu maakunnan rajojen ulkopuolella. Kantelija on yksi yliopiston 32 matkalaukkuprofessorista, jonka vakituinen asuinpaikka on Vantaalla. Kuvavalintaa voi pitää erityisen perusteltuna siksi, että kantelijan laitoksen professoreista peräti seitsemän asuu maakunnan ulkopuolella. Päätoimittaja Markkasen mukaan lehti käsitteli aihetta asiallisesti ja maltillisesti. Juttuun olennaisesti liittynyt valokuva ja kuvankäyttö edustivat samaa korostetun hillittyä, ketään leimaamatonta ja loukkaamatonta linjaa. Kantelijan kannalta kuvan välittämä viesti on myönteinen, koska siitä ilmenee, että hänelle voi kiireellisissä tapauksissa soittaa myös matkapuhelinnumeroon eli hän pitää erityisen hyvin huolta kiinni saatavuudestaan. Jos kantelija olisi halunnut jollain tavoin täsmentää, tarkentaa tai oikaista osallisuuttaan käsiteltyyn ilmiöön, lehden toimitus olisi tarjonnut siihen mahdollisuuden. Kantelija ei kuitenkaan ole ollut missään yhteydessä lehteen eikä sen päätoimittajaan. RATKAISUSuur-Jyväskylän Lehdessä käsiteltiin ns. matkalaukkuprofessorien poissaoloja ja niiden yliopistolle aiheuttamia ongelmia. Kirjoituksen otsikkona oli ”Kymmenet Jyväskylän yliopiston professorit ovat työpaikallaan vain joitakin päiviä viikossa / Matkalaukkuprofessorit valvovat itse itseään”. Jutun valokuvassa oli yhden professorin, siis kantelijan, työhuoneen nimikilpi, josta ilmeni paitsi professorin nimi myös hänen henkilökohtainen matkapuhelinnumeronsa. Hyvän journalistisen tavan mukaan kuvaa ei pidä käyttää harhaanjohtavasti eikä loukkaavassa yhteydessä. Kun kuvituskuvan kohde tulee esille kielteisessä yhteydessä ja kohde on kuvasta tunnistettavissa, on syytä varovaisuuteen silloinkin, kun kuva ei esitä henkilöä. Jos nimettyä henkilöä arvostellaan tiedotusvälineessä erittäin voimakkaasti, on hyvän journalistisen tavan mukaista tuoda hänen näkökantansa esiin mahdollisuuksien mukaan samassa yhteydessä. Yksityiselämään kuuluvia, asianomaiselle tai hänen lähiomaisilleen haitallisia seikkoja ei pidä julkaista, ellei niillä ole yleistä merkitystä. Neuvoston mielestä valokuvasta, jossa oli professorin työhuoneen nimikilpi, ei syntynyt sellaista vaikutelmaa, että juttu olisi kertonut kyseisen professorin toimintatavoista. Lisäksi kuvatekstissä todettiin selvästi, että kuvauskohde oli valittu sattumanvaraisesti. Valokuvasta ei myöskään ilmennyt yksityiselämään kuuluvia haitallisia seikkoja, eikä se ollut professoria totuudenvastaisesti leimaava. Jutussakaan professorin ei väitetty syyllistyneen mihinkään moitittavaan. Neuvoston mielestä professori olisi voinut pyrkiä vastineella selvittämään omia toimintatapojaan kyseisessä asiassa. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Suur-Jyväskylän Lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.