3079/SL/01

Vapauttava

Sanomalehdessä kerrottiin poliisipäällikön tehneen nimeltä mainitusta asianajajasta kantelun Suomen asianajajaliittoon. Asianajajaan kohdistettu arvostelu oli neuvoston mielestä niin voimakasta, että häntä olisi ollut suotavaa kuulla samanaikaisesti. Koska lehti kuitenkin julkaisi asianajajan vastineen, neuvosto katsoi, että lehti ei ollut rikkonut hyvää journalistista tapaa. Vapauttava.

KANTELU Lapin Kansa julkaisi 19.10.2001 uutisen, jossa kerrottiin poliisipäällikön tehneen asianajajasta kantelun Suomen asianajajaliittoon. Jutun mukaan asianajaja, jonka nimi mainittiin uutisessa, oli lähettänyt päämiehensä puolesta sovittelukirjeitä asianomistajille sen jälkeen, kun vangitun kirjeet oli takavarikoitu vankilassa. Kirjeissä asianomistajia pyydettiin perumaan vaatimuksensa jo ennen oikeudenkäyntiä. Asianajajasta kannelleen ”poliisipäällikön mielestä asianajaja on toiminut vastoin hyvää asianajotapaa ja hyvän oikeudenhoidon vaatimuksia”. Lisäksi poliisipäällikkö arvosteli asianajan käytöstä käräjäoikeudessa ja sen ulkopuolella oikeudenkäynnin yhteydessä. Uutisesta kanteli kyseinen asianajaja, jonka mukaan uutinen oli laadittu pelkästään kyseisen poliisipäällikön toimittajalle antamien tietojen pohjalta. Toimittaja ei ollut ottanut lainkaan yhteyttä kantelijaan, vaikka hänen väitetään uutisessa siteeratussa kantelukirjelmässä syyllistyneen useaan asianajan eettisten sääntöjen vastaiseen tekoon. LEHDEN VASTAUSLapin Kansan päätoimittaja Heikki Tuomi-Nikula kertoo oikeudenkäynnin, jossa kantelija toimi pääsyytetyn asianajajana, herättäneen valtakunnallista huomiota. Kantelun tekijänä oli kokenut poliisimies ja hänen kantelunsa sisältöön luotettiin uutista laadittaessa. Osalle kantelussa mainituille seikoille oli lisäksi luotettavien poliisimiesten vahvistus. Kantelijan vastine julkaistiin 23.10.2001 näkyvällä paikalla puuttumatta sen sisältöön tai lyhentämättä sitä lainkaan. RATKAISULapin Kansan uutisessa kerrottiin poliisipäällikön tehneen nimeltä mainitusta asianajajasta kantelun Suomen asianajajaliittoon. Uutisessa siteeratussa kantelukirjelmässä asianajajan väitettiin syyllistyneen useisiin asianajan eettisten sääntöjen vastaisiin tekoihin. Häntä ei kuultu uutisen yhteydessä.Neuvoston mielestä asianajajan nimen sai mainita yhteydessä, jossa selostettiin hänen toimintatapojaan suurta huomiota herättäneen rikosjutun hoitamisessa. Toisaalta hyvä journalistinen tapa edellyttää, että voimakkaan arvostelun kohteeksi joutuneen nimetyn henkilön näkemykset esitetään mahdollisuuksien mukaan jo samassa yhteydessä. Nyt asianajajaan kohdistettu arvostelu oli neuvoston mielestä niin voimakasta, että häntä olisi ollut suotavaa kuulla samanaikaisesti. Koska lehti kuitenkin julkaisi asianajajan vastineen, jossa hänen näkökantansa asiaan tuli seikkaperäisesti esille, Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Lapin Kansa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.